Forum Gündemi:

Konu Başlığı : Ayetler ve sureler

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 40 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Murataltug
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#1
10-11-2017, Saat:09:57 AM
İSRA
101- Andolsun biz Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. Ey Peygamber! İsrailoğullarına sor, Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona: "Ey Musa! Ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum" demişti.*
102- Musa dedi ki: "Ey Firavun! Pekâlâ bilirsin ki, bu mucizeleri,ibret olmak üzere,göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de seni helak olmuş zannediyorum."*
103- Derken Firavun, Musa'yı ve İsrailoğullarını Mısır'dan sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.*

İSRA
105- Biz bu Kur'an'ı hak olarak indirdik, O, bütün hakikatleri içinde toplayarak indi. Ey Peygamber! Biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.*
106- Sana Kur'ân'ı verdik ve onu insanlara sindire sindire okuyasın diye kısımlara ayırdık biz onu yavaş yavaş indirdik.*
107- Ey Muhammed! De ki: İster Kur'ân'a inanın, ister inanmayın; o kendilerine ilim verilenlere okunduğunda onlar, yüz üstü secdeye kapanırlar.*

İSRA
108- Ve derler ki: Rabbimizi tenzih ederiz. Şüphesiz ki Rabbimizin vaadi gerçekleşir.*
109- Ve ağlayarak yüz üstü secdeye kapanırlar. Kur'ân'ı işitmek onların Allah'a teslimiyetlerini daha da artırır.*

İSRA
110- Allah" deyin, "Rahmân" deyin, çağırın. En güzel isimler O'nundur. Namazda sesini yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç.*
111- Ve şöyle de: Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur, aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Tekbir getirerek O'nu noksanlıklardan yücelt de yücelt.*

KEHF:*
1- Hamd, Allah'a mahsustur ki kulu Muhammed'e kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.*
2- Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı insanları uyarsın yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin.*

KEHF:*
4- Ve "Allah çocuk edindi" diyenleri de uyarsın.*
5- Bu hususta ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar, yalandan başka bir şey söylemiyorlar.*

KEHF:*
6- Ey Muhammed! Demek onlar, bu söze ve kitaba inanmazlarsa, onların peşinde üzüle üzüle kendini helak edeceksin!*
7- Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim.*
8- Şüphesiz biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız.*

KEHF:*
9- Yoksa sen Ashab-ı Kehf'i ve Rakim'i şaşılacak âyetlerimizden mi sandın?*
10- O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler: "Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla."*
11- biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk.*
12- kaldıkları süreyi kimin daha iyi hesapladığını anlamak için,tekrar uyandırdık.*
13- Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatacağız. Hakikaten onlar, Rablerine iman eden birkaç genç idi. Biz de onların hidayetlerini artırdık.*

KEHF:*
14- hükümdarları karşısında ayağa kalkarak dediler ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O'ndan başkasına ilâh deyip tapmayız, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.*
15- bizim kavmimiz, Allah'tan başka ilâh edindiler. Onların ilâh olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya! Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?*

KEHF:*
17- Ey Muhammed! Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır; kimi de hidayetten mahrum ederse, artık doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.*
18- onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. onlar uykudadırlar. Biz onları sağa sola çevirirdik. Eğer onları görseydin, arkana bakmadan kaçardın ve için korku ile dolardı.*

KEHF:*
19- Onları bir mucize olarak uyuttuğumuz gibi, birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık içlerinden biri şöyle dedi: "Ne kadar durup kaldınız?"Ne kadar durduğumuzu, Rabbimiz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi, şehre gönderin de baksın, size azık getirsin.çok dikkatli davransın ve 
20- "şehir halkı, sizi ellerine geçirirlerse taşlayarak öldürürler kendi dinlerine çevirirler ki, o zaman siz dünyada da ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz."*

KEHF:*
21- insanları onlardan haberdar kıldık ki, öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe edilemeyeceğini bildirmek için, şehir halkına buldurduk. Onları mağarada bulanlar, durumlarını tartışıyorlardı. Dediler ki: "Üstlerine bir bina yapın. Rableri, onları daha iyi bilir. üstün gelen müminler: "Üzerlerine muhakkak bir mescid yapacağız." dediler.*

KEHF:*
22- Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edeceklerdir Onlar, yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir" derler. De ki: "Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir." Onları pek azı bilir, Bu sebeple onlar hakkında bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma!*

KEHF:*
23- Hiçbir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: "Ben yarın onu yapacağım deme"*
24- Ancak Allah dilerse yapacağım de unuttuğun vakit Allah'ı an ve "Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir." de.*

KEHF:*
25- Onlar, mağaralarında üçyüz yıl kadar kaldılar 
26- De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir." Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.*

KEHF:*
27- Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O'ndan başka sığınılacak da bulamazsın.*
28- Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma.*

KEHF:*
29- de ki: O hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki, duvarları, çepeçevre onları içine alacaktır. Eğer feryad edip yardım isteseler, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeri!*

KEHF:*
30- İman edip güzel davranışlarda bulunanlar var ya, şüphe yok ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz.*
31- İşte onlara Adn cennetleri vardır; altlarından ırmaklar akar, orada altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar. O ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri!*

KEHF:*
32- şu iki adamı misal olarak anlat: Biz bunlardan birine her türlü üzümden iki bağ vermişiz, her ikisinin etrafını hurmalarla donatmışız, aralarında da ekinlik yapmışız.*
33- İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbir şey noksan bırakmamış, ikisinin ortasından bir de nehir akıtmışız.*
34- İki bağın sahibi arkadaşıyla münakaşa ederken: "Ben malca senden daha zengin ve üstünüm" dedi.*
35- Adam, kendine zulmederek bağına girdi ve yok olacağını sanmıyorum dedi
36- "Kıyametin kopacağını zannetmem.Rabbimin , muhakkak orada bundan hayırlı bir sonuç bulurum".*


KEHF:*
37- arkadaşı da ona şöyle dedi: "Seni topraktan, sonra seni bir damla sudan yaratan, daha sonra da seni insan haline getireni mi inkar ediyorsun?*
38- ben iman ederek diyorum ki: O Allah, benim Rabbimdir, ben Rabbime kimseyi ortak koşmam."*
39- bağına girdiğin zaman: "Bu Allah'dandır, benim kuvvetimle değil, Allah'ın kuvveti ile olmuştur, deseydin ya! Her ne kadar beni kendinden az görüyorsan da."*
40- Belki Rabbim, bana, senin bağından daha hayırlısını verir; senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de, bağın yalçın bir toprak haline gelir."*
41- "Yahut, bağının suyu yerin dibine çekilir de bir daha suyunu çıkarıp bağını sulayamazsın."*
42- Derken serveti yok edildi. Bunun üzerine adam "Ah Keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım" diyordu.*

KEHF:*
43- Allah'tan başka yardım edecek yoktur 
44- İşte yardım, yalnız hak olan Allah'a aittir. O'nun verdiği mükâfat da daha hayırlıdır, netice de daha hayırlıdır.*

KEHF:*
45- Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış,bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir.*
46- Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Bakî kalacak olan iyi ameller ise, Rabbinin katında, sevabca da hayırlıdır, ümid yönünden de daha hayırlıdır.*

KEHF:*
47- O kıyamet gününü hatırla ki, dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak göreceksin. Bütün insanları, mahşerde toplayacağız hiçbir kimseyi bırakmayacağız.*
48- Onlar, saf halinde Rabbine arz edilmişlerdir. Allah, onlara şöyle diyecektir: "Şüphesiz sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Fakat, size kıyamet için yaptığımız vaadi yerine getirmeyeceğimizi sanmıştınız, değil mi?*
49- O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.*

KEHF
50- Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "Âdem'e secde edin!" demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.*

KEHF:*
52- Ve o (kıyamet) günü Allah kâfirlere şöyle buyuracak: "Ortaklarım ve şefaatçılarınız diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın." Müşrikler onları çağırırlar, fakat kendilerine cevap vermezler. Biz, kâfirlerle ilâhları arasına ateşten bir engel koymuşuzdur.*
53- Günahkârlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar.*
54- Şüphesiz biz, bu Kur'ân'da insanlara çeşitli mânâları türlü misallerle açık olarak verdik. İnsan ise, her şeyden çok mücadelecidir.*

KEHF
55- Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiğinde insanları, iman etmekten ve Rabblerinden günahlarının mağfiretini istemekten alıkoyan şey sadece geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketlerin kendilerine*
de gelmesini veya ahiret azabının ansızın göz göre göre gelip çatmasını beklemek olmuştur.*

KEHF:*
56- Halbuki biz peygamberleri müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kâfir olanlar ise hakkı, batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar, âyetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alaya almışlardır.*
57- Rabbinin âyetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların kalbleri üzerine Kur'ân'ı anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. Ey Muhammed! Sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla hidayete ermezler.*

KEHF:*
58- rahmet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır, tevbe eden kullarına rahmeti boldur. Eğer Allah, işledikleri günahlar yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara hemen azab ederdi. Fakat onlara vaad edilen bir zaman vardır ki, o geldiğinde Allah'ın azabından bir kurtuluş yeri bulamazlar.*
59- İşte zulmettikleri için helak ettiğimiz şehirler! Biz onların helâkleri belirli bir zaman tayin etmiştik.*

NAHL
1- Allah'ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir.*
2- Kendi emrinden vahiylerini kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Ancak benden korkun.*


NAHL
3- Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.*
4- O, insanı bir meniden yarattı.
5- Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz.*

NAHL
6- O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır.*
7- Bu hayvanlar, yüklerinizi taşır. Rabbiniz, şüphesiz çok şefkatlidir, çok merhametlidir.*
8- Hem kendilerine binesiniz, hem de zinet olsun diye atları, katırları, ve merkepleri yarattı. Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak.*

NAHL
9- Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.
10- gökten su indiren O'dur. İçecek su ondandır; hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir.*
11- Allah, sizin için, o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her*
çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır.

NAHL
12- Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar O'nun emrine boyun eğmişlerdir.bunda aklını kullanan toplum için ibretler vardır.*
14- denizden taze et yiyesiniz ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye, denizi emrinize veren Allah'tır. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için Allah böyle yapmıştır.*

NAHL
15- Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için nehirler ve yollar yarattı.*
16- birçok âlametler yarattı. İnsanlar geceleyin de Allah'ın yarattığı yıldızlarla yönlerini bulurlar.*
17- Hiç yaratan Allah yaratmayan putlar gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz?*

NAHL
18- Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkışsanız, onları sayamazsınız. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.*
19- Allah, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir.*
20- Kâfirlerin Allah'tan başka yalvardıkları putlar ise, hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar, kendileri yaratılmışlardır.*
21- O putlar, hep ölüdürler, diri değildirler ve insanların öldükten sonra ne zaman dirileceklerini de bilmezler.*
22- İlâhınız bir tek ilâhtır. Bununla beraber ahirete inanmayanların kalbleri inkârcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir.*

NAHL
23- Şüphesiz ki Allah,gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu Allah, kendilerini büyük görüp hakkı kabul etmeyenleri sevmez.*

NAHL
24- Onlara: "Rabbiniz ne indirdi? denildiği zaman "Öncekilerin efsanelerini" dediler.*
25- Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür!*
26- Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Fakat Allah onların binalarını temelinden sarstı, çatı tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara farkedemedikleri bir yönden geldi.*
27- kıyamet günü Allah, O kâfirleri rezil rüsvay edecek ve diyecek ki: "Hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar: "Şüphesiz bugünün rezilliği ve kötülüğü kâfirleredir." diyeceklerdir.*

NAHL
28- kâfirler kendilerine zulmetmiş kimseler olarak, meleklerin, canlarını aldıkları kimselerdir. O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar: "Biz, bir kötülükten dolayı yapmıyorduk."Hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı elbette çok iyi bilendir."*
29-O halde içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin" denir. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!*

NAHL
30- Kötülüklerden sakınanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" denilince: "Hayır indirdi" derler. Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir mükafat var. Elbette ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir!*
31- O girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar. Orada Allah'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır.*
32- Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. "Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennet'e..." derler.*

NAHL
33- kendilerine,zulmedenler ruhlarını alacak meleklerin gelmesini Rabbinin azab emrinin gelip çatmasını bekliyorlar!öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi.*
34- sonunda yaptıklarının cezası başlarına felaket oldu ve alay edip durdukları o azap, kendilerini kuşattı.*

NAHL
35- Allah'a ortak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi, ne biz, ne atalarımız O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık" Kendilerinden öncekiler de böyle yaptılar. peygamberlerin vazifesi, ancak açık-seçik bir tebliğden, ibarettir.*
36- biz her ümmete, "Allah'a ibadet edin putlara tapmaktan sakının." diye peygamber gönderdik. Allah, ümmetlerden*
bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yer yüzünde bir gezip dolaşın da bakın peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün?*

NAHL
37- Ey Muhammed kâfirlerin hidayete ermelerini ne kadar istesen Allah, saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların hiçbir yardımcısı yoktur.*
38- Kâfirler, "Allah ölen kimseyi diriltmez." diye Allah'a yemin ettiler. Hayır, ölüleri diriltmek, Allah'ın bir vaadidir.insanların çoğu bunu bilmezler.*
39- Allah ölüleri diriltecek ki, kâfirlerin, ihtilaf ettikleri şeyi açıkça göstersin ve inkâr edenler kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.
40- Biz bir şeyi dilediğimiz zaman,sözümüz sadece "ol" dememizdir. O da hemen oluverir.*


NAHL
41- Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, biz dünyada mutlaka onları güzel bir yere yerleştiririz. ahiretin mükafatı elbette büyüktür.*
42- O Muhacirler, müşriklerin eziyetlerine sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.*

NAHL
44- Biz peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur'ân'ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.*

NAHL
45- Sinsice kötü tuzaklar kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçiremeyeceğinden, yahut bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular?*
46- Yahut Allah'ın azabının kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Üstelik onlar, azabı engelleyici de değillerdir.*
47- Yahut ta kendilerini azar azar yakalayıp helak etmesinden emin mi oldular? Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir.*
48- Onlar, Allah'ın yarattığı şeyleri görmediler mi ki? Gölgeleri Allah'ın kudretine boyun eğip secde ederek, sağa sola döner, dolaşır.*

NAHL
49- Göklerde ve yer yüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, kibirlenmeden Allah'a secde ederler.*
50- Kendilerine hakim olan Rabblerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yaparlar.*

NAHL
51- Allah, buyurmuştur ki: İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir ilâhdır. Onun için yalnız benden korkun.*
52- Göklerde ve yerde olan her şey yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyle iken, siz Allah'tan başkasından mı korkarsınız?*

NAHL
54- Allah bu sıkıntıyı kaldırdığı zaman, içinizden bir topluluk, hemen Rablerine ortak koşarlar.*
55- Bunu verdiğimiz nimete nankörlük etmek için yaparlar. Şimdi eğlenin bakalım! Fakat yakında bileceksiniz.*
56- müşrikler kendilerine rızık verdiğimizden tutuyorlar mahiyetini bilmedikleri putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, siz bu yaptığınız iftiralardan mutlaka hesaba çekileceksiniz.*

NAHL
57- Onlar, Allah'a kızlar isnad ediyorlar. O, bundan münezzehtir. Kendilerine ierkek çocukları isnad ederler.*
58- kız doğum haberi müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolar, yüzü kapkara kesilir.*
59- müjdenin kötülüğü, kavminden gizlenir. Şimdi acaba çocuğu saklayacak mı? Yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin verdikleri hüküm ne kötüdür!*

NAHL
60- Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlar ise, Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.*
61- Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryüzünde kımıldayan tek canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları, belli bir vakte kadar erteler. ecelleri geldiği zaman, onu ne bir saat erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.*

NAHL
62- Müşrikler,hoşlanmadıkları şeyleri, Allah'a isnad ediyorlar. Dilleri, en güzel şeylerin kendilerine ait olduğunu yalan yere durmadan söyler. Hiç şüphesiz onlar için, sadece ateş vardır. Oraya en önde gidip kalacaklardır.*
63- Allah'a yemin olsun ki, biz senden önce bir çok ümmetlere peygamberler gönderdik. Ne var ki şeytan, onlara amellerini bezeyip süslü gösterdi. Bugün de o şeytan, kâfirlerin dostudur. Onlar için acı bir azab vardır.*

NAHL
64- Ey Resulüm!Biz, sana Kur'ânı hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik.*

NAHL
65- Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir millet için büyük bir ibret vardır.*

NAHL
66- Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size işkembelerindeki yem artıklarıyla kandan meydana gelen, içenlere içimi kolay halis bir süt içirmekteyiz.*
67- Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvalarından da hem içki, hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.*

NAHL
68- Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.*
69- meyvaların hepsinden ye de, Rabbinin kolay kıldığı yollara gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır.*

NAHL
70- Allah, sizi yarattı, sonra da sizi öldürecektir. İçinizden kimi de, biraz bilgiden sonra eşyayı önceki bildiği gibi bilmesin diye, ömrün en kötü çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve büyük kudret sahibidir.*

NAHL
71- Allah, rızık yönünden bir kısmınızı diğerlerinden üstün kıldı. Kendilerine bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki, onda eşit olsunlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?*
72- Allah, size kendi cinsinizden eşler, o eşlerinizden de oğullar ve torunlar yarattı. Sizi helal ve güzel gıdalarla rızıklandırdı. Onlar, hâlâ batıla mı inanıyorlar? ve Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?*

NAHL
73- Müşrikler, Allah'ı bırakıp, göklerden ve yerden kendileri için*
hiçbir rızka sahip olmayan ve sahip olmaya da güçleri yetmeyen şeylere taparlar.*
74- Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah, bilir, siz bilmezsiniz.*
75- Bütün hamd Allah'a mahsustur. Doğrusu insanların çoğu bilmezler.

NAHL
77- Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.*
78- Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiçbir şey bilmiyordunuz. Şükredesiniz diye size işitme duygusu gözler ve gönüller verdi.*
79- Göğün boşluğunda Allah'ın emrine boyun eğdirilerek uçuşan kuşlara bakmadılar mı? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için âyetler vardır.*

NAHL
80- Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuğunuzda taşıyacağınız hafif evler çadırlar v.s. ve yünlerinden,ve kıllarından giyinecek, kuşanacak, bir eşya ve ticaret malı yaptı.*
81-Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler savaşta koruyan zırhlar yarattı.Allah müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır.*
82-yüz çevirirlerse, ey Muhammed! Artık sana düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir.*

NAHL
83- Hem Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdir.*
84- Her ümmetten bir şahid getireceğimiz gün, artık kâfirlere ne izin verilecek, ne de onlardan özür dilemeleri istenecektir.*
85- O zulmedenler, azabı gördükleri zaman, artık onlardan ne azab hafifletilir, ne de onlara süre verilir.*

NAHL
86- Allah'a ortak koşanlar, ortak koştukları putları gördükleri zaman: "Rabbimiz! İşte bunlar, seni bırakıp da kendilerine taptığımız ortaklarımızdır" diyecekler. Koştukları ortaklar da Siz mutlaka yalancılarsınız" diye söz atarlar.*
87- O gün Allah'a teslim bayrağını çekerler, bütün o uydurdukları şeyler kendilerini bırakıp kaybolup gitmişlerdir.*

NAHL
88- İnkâr eden ve (insanları) Allah yolundan çevirenler, onlara azab üstüne azab arttırdık.*
89- Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine şahit göndereceğiz. Seni de şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.*
90- Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.*

NAHL
91- anlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini yerine getirin yeminleri bozmayın. Allah'ı üzerinize şahid tuttuğunuz halde, nasıl olur da bozarsınız! Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.*
92- Bir ümmet,çok olduğu için, yeminlerinizi aldatma vasıtası yaparak, ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozmaya çalışan kadın gibi olmayın. Allah sizi*imtihan eder ve şüphesiz ihtilaf ettiğiniz şeyleri kıyamet günü mutlaka açıklayacaktır.*

NAHL
93- Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de hidayet verir Şüphesiz ki, kıyamet gününde bütün yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız.*

NAHL
94- Yeminlerinizi aranızda aldatma ve fesada vasıta edinmeyin, sonra sağlam basmışken bir ayak kayar da Allah yolundan saptığınız için, dünyada kötü azabı tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azab olur.*
95- Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz muhakkak ki Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.*

NAHL
96- Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah'ın katındakiler ise tükenmez. Muhakkak ki biz, Allah yolunda sabredenleri, yaptıkları amelin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.*
97- Erkekten ve dişiden, mümin olarak kim iyi amel işlerse muhakkak onu güzel bir hayat ile yaşatacağız ve yapmakta oldukları amellerin daha güzeliyle mükafatlarını elbette vereceğiz.*

NAHL
98- Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.*
99- Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.*
100- Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.*

NAHL
101- Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman Allah ne indirdiğini pek iyi bilmiş iken kâfirler Peygambere: "Sen, ancak bir iftiracısın" dediler. Hayır öyle değil; onların çoğu bilmezler.*
102- Ey Muhammed! Onlara de ki: "Kur'ân'ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi.*
103- Bu Kur'ân apaçık Arapçadır.*

NAHL
104- Allah'ın âyetlerine iman etmeyenleri, muhakkak ki Allah hidayete erdirmez ve onlara can yakıcı bir azab vardır.*
105- Yalanı ancak Allah'ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir.*
106- Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazab gelir ve kendilerine çok büyük bir azab vardır.*


NAHL
107- onlar, dünya hayatını sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.*
108- Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve onlar, gafillerin ta kendileridir.*
109- Hiç şüphesiz onlar, ahirette perişan olup hüsrana uğrayanların ta kendileridir.*

NAHL
110- şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret eden, sonra cihad eden ve sabreden kimselerin yardımcısıdır.Rabbin elbette çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.*
111- O gün, herkes nefsini kurtarmak için uğraşarak gelir ve herkese yaptığı işin karşılığı tamamiyle ödenir ve hiç kimseye zulmedilmez.*
112- Allah bir şehri misal olarak verdi şehir güvenli ve huzurlu idi,rızkı bol bol geliyordu.onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah onlara, yaptıkları işler yüzünden açlık ve korku elbisesini felâketini tattırdı.*

NAHL
113- Andolsun ki, onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Bunun üzerine zulüm yaparlarken azab onları yakalayıverdi.*
114- Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O'na ibadet edecekseniz.*

NAHL
115- O size ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Her kim bu haram şeyleri yemeye mecbur kalırsa aşırı gitmeden yiyebilir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.*
116- Şu helaldir, şu haramdır" demeyin; aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulamazlar.*
117- Onlar için dünyada pek az bir menfaat var, ahirette ise çok acıklı bir azab vardır.*

NAHL
119- Rabbin, bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Rabbin,tevbeden sonra Gafurdur, Rahîmdir çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

NAHL
120-Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Ve hiçbir zaman müşriklerden olmadı.*
121- Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.*
122- Ve biz ona (İbrahim'e) iyilik verdik. Şüphesiz ki o, ahirette de salihlerdendir.*

NAHL
123- ey Muhammed sana: "Hakk'a yönelen ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine tabi ol" diye vahyettik.*
125- (Ey Resulüm!) Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete kavuşanları da en iyi bilendir.*

NAHL
126- Eğer (bir suçtan dolayı) ceza verecek olursanız size yapılan azab ve cezanın misli ile ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.*
127- (Ey Peygamber!) Sabret! Sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı üzülme! Kurdukları tuzaklardan telaş edip sıkıntıya düşme!*
128- Şüphesiz Allah, takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla beraberdir.
Çevrimdışı
Profesör
*
38,989
mesajlar
2,620
konular
26,563
REP PUANI
Yeni Üye

Mar 2013
(Kayıt Tarihi)
Kız
(Cinsiyet)
#2
11-11-2017, Saat:12:32 AM
kaynağınız nedir?
Göz sayesinde görüyor olsaydın gece uyurken rüya göremezdin.
Demek ki görmüyorsun, sana gösteriliyor.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#3
11-11-2017, Saat:04:51 AM
Kaynak diyanetin internet sitesi
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#4
04-05-2018, Saat:07:28 AM
Kaynak msxlabs.com Kur'an-ı Kerimin indirilmesi

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.Yunus

O gün her ümmetin birer şahit göndereceğiz. Seni hepsine şahit olarak getireceğiz. Kitab'ı da sana, bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağıdır müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.Nahl

De ki: O Mukaddes Rûh iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğruya iletmek ve müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirildi.
Nahl

Elif. Lâm. Râ. Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve övgüye lâyık Allah'ın yoluna çıkarman için indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim

ey Muhammed sana geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab Kur'ânı hak ile indirdik. Onlara Allah'ın indirdiği ile hükmet. arzu ve heveslerine uyarak, haktan sapma. Biz, bir şeriat ve yol belirledik.

Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. iyiliklere koşun. dönüş Allah'adır. O, ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir. Maide

Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından Ataları uyarılmamış, gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Yasin

Resûlüm Sana mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik Sad

İHTİLAFLARI SONUÇLANDIRMAK İÇİN :

Bakara 213.ayet :
İnsanlar tek ümmet idi. Sonra Allâh, peygamberleri, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi; onlarla beraber, anlaşmazlığa hükmetmek üzere, gerçek Kitabı indirdi. Kendilerine Kitap verilenler delillerden kıskançlıktan ötürü anlaşmazlığa düştü Allâh, inananları, gerçeğe iletti. Allâh, dilediğini doğru yola iletir. 

Nahl 64.ayet :
Biz sana Kitabı indirdik ki, ayrılığa düştükleri şeyi açıklayasın ve o Kitap inanan bir kavim için yol gösterici ve rahmet olsun. 

Neml 76.ayet :
Kur'an, İsrâil oğullarına, kendilerinin ayrılığa düştükleri şeyleri anlatmaktadır. 

ZULMETTEN NURA ÇIKARMAK İÇİN :

Maide 16.ayet :
Allâh, rızâsına uyanları esenliğe iletir karanlıkdan aydınlığa çıkarıp dosdoğru yola iletir. 

İbrahim 1. ayet
Elif lâm râ. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve övgüye lâyık Allâhın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz Kitaptır. 

Hadid 9.ayet :
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık âyetler indiren O'dur. Şüphesiz Allâh, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 

Talak 11.ayet
size Allâh'ın âyetlerini okuyan bir elçi gönderdik ki inanıp yararlı olanları, karanlıkdan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa Allâh onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allâh güzel rızık vermiştir. 

SIRAT-I MÜSTAKİME ULAŞTIRMAK İÇİN :

İsra 9.ayet :
Kur'ân da en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü'minlere, büyük bir ecir olduğunu müjdeler. 

Sebe 50.ayet :
De ki: "saparsam, kendi zararıma sapmış olurum. yolu bulursam, bu da Rabbimin vahyettiği Kur'ân sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakındır." 

Ahkaf 30.ayet :
Ey kavmimiz, dediler, biz Mûsâ'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola götüren bir Kitap dinledik." 

MÜ'MİNLERİN KALPLERİNİ YATIŞTIRMAK, İÇİN :

Hud 120.ayet
Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz. sana hak ve inananlara öğüt ve ibret gelmiştir. 

Ra'd 28. ayet :
Onlar inanan ve Allâh'ı anmakla gönülleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller, ancak Allâh'ı anmakla huzur bulur. 

Nahl 102.ayet :
De ki: "İnananları sağlamlaştırmak ve müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere Ruhu'l-Kudüs Rabbinden gerçek bilgi indirdi." 

Hacc 54.ayet :
kendilerine ilim verilmiş olanlar da Kur'â nın, Rabbinden gelen gerçek olduğunu bilsinler inansınlar; kalbleri ona saygı duysun. Şüphesiz Allâh, inananları mutlaka doğru yola iletir. 

Zümer 23.ayet :
Allâh, sözün en güzelini, Kur'ân'ın âyetlerini Kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanlar, ondan ürperir, derileri ve kalbleri Allâh'ın zikriyle yumuşar. İşte Kitap Allâh'ın rehberidir. Dilediğini doğruya Allâh kimi sapıklığında bırakırsa ona yol gösteren olmaz. 

Hadid 16.ayet :
İnananlar için vakit gelmedi mi ki kalbleri Allâh'ın Zikrine ve hakka saygı duysun bundan önce Kitap verilmiş, olanların kalbleri katılaşmış, ve yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar? 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...
"Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, öyle bir Kitaptır ki, insanları Rablerinin izniyle zulumattan nura, hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarmak için onu sana indirdik." (İbrahim)

"O Kur'an sizi zulumattan nura çıkarmak için apaçık âyetler olarak kuluna Peygamber'e indirilmiştir." (Zümer, 39.ayet)

"O bir peygamber gönderdi; Allah'ın ayetlerini sizlere okuyor ki iman edip salih amel işleyerek zulumattan nura çıkasınız." (Talâk, 11.ayet) 
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#5
14-05-2018, Saat:06:14 AM
Kaynak sahihhadisler.com anne baba ayetleri


Rasulullah buyurdu: "Kıyamet günü arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır


Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا
Allah’a kulluk edin ve O’na ortak koşmayın! Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, komşuya, arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altındaki köle ve cariyeye iyi davranın! Allah kendini beğenen ve böbürlenen kimseyi sevmez”Nisa 36

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, annen ve babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlar yaşlanırsa, öf! bile deme azarlama güzel söz söyle Onları esirge kanat ger ve: Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse Sen de onlara öyle rahmet et diyerek dua et İsra 23, 24

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik...Ankebut 8

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
Biz insana, anne babasına güzel davranmasını emrettik. annesi onu nice sıkıntılarla taşımıştır. Sütten kesilmesi iki yıl içindedir Bana ve annene babana şükret! Dönüş Banadır.”Lokman


Rasulullah buyurdu Hiçbir çocuk baba hakkını ödeyemez Ancak köle olarak hürriyetine kavuşturursa babalık hakkını ödemiş olur.”

Nebi buyurdu Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin akraba ziyareti yapsın ya hayır konuşsun veya sussun!”


فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

sizler iş başına gelecek olursanız, fesat çıkaracak ve akrabalığı keseceksiniz İşte bunlar, Allah’ın kendilerini lânetlediği, sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir!” Muhammed 22, 23

Rasulullah a Allah şöyle buyurdu Ey akrabalık bağı!Kim sana bağlı kalırsa, Ben de ona bağlı kalırım. Kim seninle ilgiyi keserse, Ben de onunla ilgiyi keserim!”

“Bir adam, Rasulullah a İnsanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? diye sordu.
Rasulullah  buyurdu:−“Annen’dir.”−“Annen’dir.”
−“Annen’dir.”

Bir adam−Ya Rasulallah! Kendisine güzel sohbet etmeme en hakkı olan kimdir? dedi.Rasulullah  buyurdu Annen baban ve akrabalarındır

Nebi buyurdu:Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün Ana babasına, ihtiyarlık zamanlarına yetişip de cennete giremeyen kimsenin.”

Rasulullah  buyurdu Kim rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isterse akraba ziyareti yapsın!”

Ebu Talha Ra Medine’de Ensarın hurma bahçesi yönünden en varlıklısı idi. en sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Rasulullah  Sellem bu bahçeden tatlı su içerdi.Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz Ayeti inince ebu talha inince Rasulullah ın yanına gelerek Ya Rasulallah Allah sana Her ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah bilir.” Ayetini gönderdi. en sevdiğim malım Beyruha bahçesidir. O, Allaha sadakadır. Allah’tan onun sevabını ve ahiret azığım olmasını isterim. Burayı Allah’ın gösterdiği şekilde kullan, dedi. Rasulullah  buyurdu Ne hoş, bu büyük bir şeydir İşte bu kazançlı bir maldır. Kuşkusuz seni işittim. Ben bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum.”
Ebu Talha öyle yapayım Ya Rasulallah! dedi ve hurma bahçesini akrabalarına arasında taksim etti.

Bir adam Nebi (sav)’e gelerek Ben Allah’tan ecir isteyerek hicret ve cihad üzere sana biat ediyorum, dedi. Nebi  buyurdu Annen ve baban sağken Allah’tan ecir istiyorsan?”Annenin ve babanın yanına dön ve onlara güzel sohbet et!”

Nebi buyurdu Akrabalık bağını gözeten, iyiliğe karşılık verip mükâfatlandıran değildir akrabalık bağı kopartıldığı halde onu gözeten kimsedir.”

Rasulullah  buyurdu Akrabalık bağı arşa tutunarak şöyle demiştir; Beni gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini keseni, Allah da onunla ilgisini kessin!”

Hz Ebu Bekir in kızı Esma ra ya Rasulullah  zamanında annem müşrik olarak yanıma geldi. kendisine iyi davranmamı umuyor. Anneme iyilik edebilir miyim? diyince Rasulullah şöyle buyurdu:
Evet, annene iyilik et.”

Herakl, Ebu Süfyan’a “Nebi sizlere ne emrediyor? diye sormuş.Ebu Süfyan O bize namaz kılmayı, sadaka vermeyi, iffetli olmayı ve akrabaya iyilik etmeyi emrediyor.”

Rasulullah  buyurdu:siz yakında Mısır’ı fethedeceksiniz. halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum! Çünkü onlarla aramızda akrabalık ve hısımlık bağı vardır.”

“Sen yakın akrabalarını uyar!” Şuara Suresi 214. ayeti indiği zaman, Rasulullah  Kureyş’i çağırdı. Ey Kureyş oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarınız!”
Ey Fatıma! Kendini ateşten kurtar sizi Allah’ın azabından kurtarmaya gücüm yetmez Ama akrabalık bağını kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim.”

Nebi  buyurdu benim dostlarım Allah ve salih mü’minlerdir. Fakat akrabalık bağını kesmeyip akrabalık haklarını yerine getireceğim.”

Eyyub el-Ensari ra şöyle dedi Nebi’e bir adam geldi ve:Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir işe kılavuzluk yap dedi.
Nebi buyurdu Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekâtı verir ve akrabalarına iyilik edersin.”

Abdullah ibni Ömer Ra şöyle dedi nikâhım altında bir kadın vardı onu seviyordum. Babam istemedi boşamamı emretti.durumu Rasulullah a zikrettim.
Ey Abdullah bin Ömer! Karını boşa buyurdu
Ve karımı boşadım.”

Adamın biri gelerek karımı Annem boşamamı emrediyor ne yapmalıyım? diye sordu.Ebu Derda ra şöyle dedi:Rasulullah tan işittim şöyle buyuruyordu:“Baba cennetin orta kapısıdır. Artık sen istersen o kapıyı bırak istersen muhafaza et.”

Nebi buyurdu:Teyze, anne menzilesindedir.”

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor fesat çıkarıp akrabalık bağlarını kesenler Allah’ın lânetlediği, sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir!”
Muhammed 22, 23

Allah-u Teâlâ buyuruyor Rabbin, annen ve babaya iyiliği emretti. Onlara öf bile deme azarlama güzel söz söyle Rabbim onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, Sen onlara öyle rahmet et de ve dua et!

Nebi  buyurdu Büyük günahları size haber vereyim mi?”Allah’a şirk koşmak, ana babaya asi olmak yalan yere şahitlik yapmaktır!”

Rasulullah buyurdu Bir kimsenin kendi annesine ve babasına sövmesi büyük günahdır insanın anne ve babasına sövmesi şöyledir o kimse başkasının babasına söver, o da onun babasına söver! O kişi başka birinin annesine söver, o da onun annesine söver!”

Rasulullah şöyle buyurdu Akrabayla ilgisini kesen cennete giremez!”

Nebi  buyurdu: Kuşkusuz ki, Allah annelere asi olmayı, borcun verilmemesini, verilmeyen şeyin alınmasını kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kıldı Allah size dedikoduyu, çok soru sormayı malı zayi etmeyi kerih gördü!”
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#6
16-05-2018, Saat:07:13 AM
Kaynak İSLAM VE İHSAN

ORUÇ VE RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Bakara suresi

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere ve size de farz kılındı. (Bakara Sûresi)

Oruç, sayılı günlerdedir. hasta, ve yolculukta olan tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutar. 

Oruca gücü yetmeyenler bir yoksul doyumu fidye verir. gönülden kim bir iyilik yaparsa hayırdır. oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

O sayılı günler insanlar için hidayet rehberi, doğru yol ve hak delilleri olarak Kur’an’ın  indirildiği  Ramazan ayıdır. kim bu aya ulaşırsa, oruçla geçirsin. hasta ve yolcu olan tutamadığı günleri başka günlerde tutsun.

Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın takdirini arayın.

Şafağın gecenin karanlığından ayırt edilinceye tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. akşama kadar tutun. mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın.

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın.

Eğer düşman, hastalıkla engellenmiş olursanız  size kolay gelen kurbanı gönderin.kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. hasta veya rahatsız olanlarsa fidye olarak oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir.

Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin.

Nisâ Sûresi

Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlık başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay oruç  tutması gerekir. Allah,  hüküm ve hikmet sahibidir.

Mâide Sûresi

Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. bile bile yaptığınız yeminlerle sorumlu tutar.

yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak  onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim imkân bulamazsa, keffareti üç gün oruç tutmaktır. yeminlerinizin keffareti budur.

Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini
açıklıyor ki şükredesiniz. 

Ey iman edenler! İhramlı iken  av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine ceza vardır. ceza Kâ’be’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır.

Allah, geçmiştekileri affetmiştir. kim bir daha böyle yaparsa, Allah intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

Tevbe Sûresi

tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler,  oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, Allah’ın emrini koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.

Meryem Sûresi

Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı oruç adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.

Ahzâb Sûresi

müslüman erkeklerle müslüman kadınlara
mü’min erkeklerle mü’min kadınlara
itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlara
sabreden erkeklerle sabreden kadınlara
Allah’a saygı duyan erkekler ve kadınlara, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlara namuslarını koruyan erkeklerle kadınlara
Allah bağışlanma ve büyük mükâfat hazırlamıştır.

oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlara
Allah bağışlanma ve büyük mükâfat hazırlamıştır.

Mücâdele Sûresi

Kâfirler için elem dolu bir azap vardır.

Tahrim Sûresi

o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, itaat tövbe ve ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.

Kadir Sûresi

Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin bilir misin bin aydan hayırlıdır. Rablerinin izniyle melekler  iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#7
16-05-2018, Saat:07:14 AM
ORUÇ İLE İLGİLİ HADİSLER

İslamın Beş Şartından Biri Oruçtur

Resûlullah  buyurdu İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı kılmak, zekâtı vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” 

Allah’tan korkunuz

Resûlullah Vedâ hutbesi’nde şöyle buyurdu
Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılın Ramazan orucunu tutunu Mallarınızın zekâtını verin Yöneticilerinize itaat edinizki Rabbinizin cennetine giresiniz.”

İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir

Resûlullah  buyurdu Aziz ve celîl olan Allah İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını ben vereceğim” buyurmuştur.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin.

Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.”

Oruçlular Cennette reyyân kapısından girecektir

Nebî  buyurdu: Cennette reyyân kapısı vardır kıyamet günü oradan oruçlulardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılınca Onlar kapıdan girerler ve başkası asla giremez. Oruçlular girince kapı kapanır kimse  giremez

Resûlullah  buyurdu Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.”

Resûlullah  buyurdu:“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

Oruçlu kimse ile çekişmesin

Nebî  buyurdu Kim yalan konuşmayı ve yalan
işi yapmayı terketmezse,  Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez.”

Ramazandan bir iki gün önce oruç tutmayın

Nebî buyurdu bir-iki gün öncesinden oruç tutarak ramazanı karşılamayın. belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş kimse, o gün orucunu tutsun.”

Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz!

Geceleri nice namazkılanlar vardır ki, namazdan kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.” 

Resûlullah  buyurdu Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce  oruca son verin Ramazanın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, şâbanı otuza tamamlayın

Oruç tut sıhhat bul

Rasûlullah buyurdu Oruç tutunuz ki, madden ve mânen sıhhat bulasınız!” 

Efendimiz buyurmuşlardır Mü’min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur.” 

Oruç kalkandır

Allâh Rasûlü Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe tutan için bir kalkandır.” buyurdu.

Ashâb-ı Kirâm: Orucu  ne ile zedeler?”diye sorunca Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “Yalan ve gıybetl…” cevâbını verdi

Nebî aleyhi ve sellem buyurdu unutarak bir şey yer veya içersen orucunu tamamla. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir.”

İbni Sabire ra Ey Allah’ın Resûlü! Bana abdesti  anlat! dedi Güzelce abdest al, parmak aralarına suyu ulaştır. Oruçlu olmadığında suyu burnuna iyice çek!” buyurdu.

Resûlullah  buyurdu Ramazan ayı cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.”

“Ramazan ayının son on günü gelince, Resûlullah geceleri ibadet eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı.”

Resûllullah insanların en cömerdi idi. en cömert olduğu an da ramazanda Cebrâil  ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil aleyhisselâm, ramazanın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, Kur’an okurlardı.

Resûlullah Cebrâil ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgâr daha cömert davranırdı.”

Ramazan ayının son on gününde Resûlullah geceleri  ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.

Resûlullah buyurdu Büyük günahlardan kaçınılması halinde, beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan,  küçük günahlara kefârettir.”

Nebî aleyhi ve sellem buyurdu Ramazan ayında yapılan umre,  bir hac sayılır, yahut benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.”

“Eğer kullar, Ramazanın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi…” buyruluyor.

Resûlullah buyurdu Sahur yapınız, sahurda bolluk-bereket vardır.”

Zeyd ra dedi ki: Resûlullah ile sahur yemeği yedik sabah namazını kıldık. Sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne Elli âyet okuyacak kadar zaman geçdi.

Resûlullahın  iki müezzini vardı: Resûlullah  buyurdu Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyiniz.“Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti” demiştir.

Nebî  aleyhi ve sellem buyurdu: Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından  eksilmez.” 

Oruç açmakta acele ediniz

Resûlullah  buyurdu Oruç açmakta acele ettikleri sürece müslümanlar hayır üzere yaşarlar.”

Âişe radıyallahu anhâya soruldu ashâbından iki kişi hayırdan geri kalmıyorlar. Ancak  biri akşam namazı ve oruç açmakta acele ediyor, diğeri akşam namazını ve iftarı geciktiriyor, dedi.hz Âişe:
Resûlullah Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ederdi buyurdu

Resûlullah dedi ki: Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır.” (Tirmizî, Savm 13)

Nebî aleyhi ve sellem buyurdu: orucunuzu hurma ile açın. Hurma bulamazsanız, su ile iftar edin Su temizdir.”

Resûlullah akşam namazından önce taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa, kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma bulamazsa, birkaç yudum su içerdi.

Resûlullah buyurdu Kim ramazanın faziletine inanarak sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 

Efendimiz buyurur Allâh Teâlâ Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de terâvîh namazını sünnet kıldım.” 

Nebî aleyhi ve sellem  buyurdu Faziletine inanarak karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”

Kadir Gecesini Ramazanın son 7 gecesi arayın

bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir gecesinin ramazan’ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler ve  Peygamber’e bildirmişlerdi. Resûlullah şöyle buyurdu Kadir gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!”

Kadir Gecesini Ramazanın son 10 günü arayın

Resûlullah ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:
Kadir gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!” 

Peygamberimiz ramazan ayının son on günü  geceleri  ihyâ eder, ev halkını uyandırır ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.

Âişe ra Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinde nasıl dua edeyim? diye sordu efendimiz Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et” buyurdu.

Resûlullah  ramazanda diğer aylardan daha fazla çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.

Resûlullah ramazanın son on gününde i’tikâfa çekilirdi. Vefatından sonra eşleri itikâfa girmeye devam ettiler.

Peygamberimiz fitreyi farz kılmıştır

“Hz. Peygamber fitreyi köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.”

Fitre Bayram namazından önce verilir

Hz. Peygamber fitrenin, Bayram Namazından   önce verilmesini emretmiştir

Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1 sâ’  hurma ve 1 sâ’ arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve bayram namazından  önce verilmesini emretmiştir.

Peygamberimiz devrinde fitre yiyecek maddelerinden 1 sâ’  verirdi O zaman ki yiyecek arpa, kuru üzüm, hurma ve yağı alınmış peynir idi.”

Rasûlullah oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim bayramdan önce öderse, bu bir zekât, bayramdan sonra öderse, sadaka olur.”

Rasûlullah (s.a.s) Ramazan Bayramı’ndan önce şöyle buyurdu: “Buğdaydan, arpadan veya hurmadan 1 sâ’ını hür veya köle, küçük veya büyükler için sadaka veriniz.”

Rasûlullah sadaka ve infâkın geniş mânevî bereketini anlatarak buyurmuştur ki Allah bir lokma ekmek, bir avuç hurma ve yoksulun faydalanacağı bir şey vesîlesiyle kişiyi Cennet’ine koyar

Rasûlullah buyurmuştur ki sadakanın verilmesini emreden sadakayı hazırlayan ve Sadakayı veren hizmetçiyi Allah Cennet’ine koyar

Hiçbirimizi unutmayan Allah Teâlâ’ya hamd olsun

Sadaka malı eksiltmez

Allah Rasûlü  buyuruyor Sadaka vermekle mal eksilmez. Allâh Teâlâ, kulunun değerini artırır.

Allâh rızâsı için alçak gönüllü olanı Allâh yüceltir.” 

Sadaka günahların azabını söndürür

Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahın azâbını söndürür.” 

Sadaka, Rabb’in öfkesini söndürür ve kişiyi kötü ölümden uzaklaştırır.” 

Sadaka ömrü uzatır

Müslümanın verdiği sadaka, ömrü bereketlendirir kötü ölümü önler ve Allah Teâlâ onunla kibri, fakirliği ve övünmeyi giderir.” 

Sadaka belaları önler

“Sadaka vermekte acele edin! Çünkü belâ, sadakanın önüne geçemez.” 

“İnsanlar arasında hüküm verilinceye kadar, herkes sadakasının gölgesinde olacaktır.

Yarım hurmada olsa sadaka ver

“Yarım hurma ile de olsa ateşten korunun. Bunu  bulamayan, güzel ve hoş sözle korunsun.” 

Efendimiz anlatıyor insanlar Hz Îsâ’nın yanına uğradı. Hz Îsâ yanındakilere Bunlardan biri, Allah dilerse bugün ölecek!” buyurdu.Akşam olunca insanlar odun demetleriyle Hazret-i Îsâya geldiler. Îsâ: Odunları yere bırakın!” buyurdu. öleceğini söylediği kişiye Odun demetini çöz buyurdu. Ve siyah bir yılan çıktı. Hazret-i Îsâ Bugün hangi sâlih ameli işledin?” diye sordu. Bugün amel işlemedim!
fakat elimde bir ekmek parçasını. yoksula verdim.” dedi. Hazret-i Îsâ: İşte bu sâyede belâ senden uzaklaştırılmış!” buyurdu.

Sadakasız cennet zor

Beşîr ra anlatır Nebiyy-i Efendimiz’e bey’at  için geldim. şehâdeti, namazı, zekâtı, haccetmemi, oruç tutmamı ve Allah yolunda cihâd etmemi şart koştu.şöyle dedim Ey Allâh’ın Rasûlü! Vallâhi  cihâd ve sadakaya gücüm yetmez. Ancak cihad etmeyenin Allâh’ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar cihâd meydanında ,nefsimin korkuyla ölmeyi istememesinden endişe ediyorum. Sadakaya gelince, küçük bir koyun sürüsü ve on deveden başka bir şeyim yoktur. Onlar da âilemin binek hayvanlarıdır. Rasûlullah -buyurdu Cihâd yok, sadaka yok, peki ne ile Cennet’e gireceksin?!”
Yâ Rasûlâllah, Sana bey’at ediyorum!”dedim ve bütün şartlar üzerine bey’at ettim.

Resûlullah Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyametde okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyurdu

Resûlullah buyurdu Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her iyiliğin karşılığı on sevaptır. elif bir harftir lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” 
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#8
16-05-2018, Saat:07:14 AM
RAMAZAN AYINDAKİ  FAZİLETLİ  İBADETLER

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Resulullah buyurdu Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini teravih namazını sünnet kıldım.

Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.


Ramazan Ayında Dualar

دعاء اليوم الاول: اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نَومَةِ الغافِلينَ وهَبْ لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمينَ.
Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn."

Allah'ım tuttuğum orucu ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

دعاء اليوم الثاني: اللهمّ قَرّبْني فيهِ الى مَرْضاتِكَ وجَنّبْني فيهِ من سَخَطِكَ ونَقماتِكَ ووفّقْني فيهِ لقراءةِ آياتِكَ برحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمين.
Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn."

Allah’ım Bu  beni hoşnutluğuna yakınlaştır gazap ve azadan uzaklaştır. ayetlerini okumaya muvaffak kıl rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.

دعاء اليوم الثالث: اللهمّ ارْزُقني فيهِ الذّهْنَ والتّنَبيهَ وباعِدْني فيهِ من السّفاهة والتّمْويهِ واجْعَل لي نصيباً مِنْ كلّ خَيْرٍ تُنَزّلُ فيهِ بِجودِكَ يا أجْوَدَ الأجْوَدينَ
Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn."

Allah'ım bana zekâ ve uyanıklık ibadet ve itaat ver; beni cahillik ve batıldan uzaklaştır. indirdiğin her hayırdan nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

دعاء اليوم الرابع: اللهمّ قوّني فيهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْني فيهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظني فيهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ يا أبْصَرَ النّاظرين
Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi'nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn."

Allah’ım emrini uygulamak için beni güçlendir; zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle şükrünü eda etmek için hazırla hıfzın ve örtünle beni günah ve beladan koru; ey basiretlilerin en basiretlisi

دعاء اليوم الخامس: اللهمّ اجْعَلْني فيهِ من المُسْتَغْفرينَ واجْعَلْني فيهِ من عِبادَكَ الصّالحينَ القانِتين واجْعَلْني فيهِ من اوْليائِكَ المُقَرّبينَ بِرَأفَتِكَ يا ارْحَمَ الرّاحِمين.
Allahummecalnî fîhi min'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es-sâlihîn'el-gânitîn, vec'alnî fîhi min evliyâik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-râhimîn."

Allah'ım beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi

دعاء اليوم السادس: اللهمّ لا تَخْذِلْني فيهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِكَ ولا تَضْرِبْني بِسياطِ نَقْمَتِكَ وزَحْزحْني فيهِ من موجِباتِ سَخَطِكَ بِمَنّكَ وأياديكَ يا مُنْتهى رَغْبةَ الرّاغبينَ
Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet'ir-râğibîn."

Allah'ım! günahtan ötürü beni yalnız bırakma; azap kırbacınla cezalandırma gazabından  uzaklaştır;
sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakkına, ey insanların en büyük arzusu!

دعاء اليوم السابع: اللهمّ اعنّي فيهِ على صِيامِهِ وقيامِهِ وجَنّبني فيهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْني فيهِ ذِكْرَكَ بِدوامِهِ بتوفيقِكَ يا هاديَ المُضِلّين
Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn."

Allah'ım oruç tutup ibadete durmam için yardımcı ol; günahlardan beni uzaklaştır;  sürekli olarak seni zikretmeyi nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanlara hidayet eden!

دعاء اليوم الثامن: اللهمّ ارْزُقني فيهِ رحْمَةَ الأيتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا ملجأ الآمِلين.
Allahummerzugnî fîhi rahmet'el-eytami ve it'am'et-taam ve ifşa'es-selâm ve suhbet'el-kiram, bi-tavlike ya melce'el-amilîn."

Allah’ım! öksüzlere merhamet etmeyi, fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı

دعاء اليوم التاسع: اللهمّ اجْعَلْ لي فيهِ نصيباً من رَحْمَتِكَ الواسِعَةِ واهْدِني فيهِ لِبراهِينِكَ السّاطِعَةِ وخُذْ بناصيتي الى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبّتِكَ يا أمَلَ المُشْتاقين.
Allahummec'al lî fîhi nasiben min rahmetik'el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik'es-satia, ve huz bi-nasiyetî ila merzatik'el-camia, bi-mehabbetike ya emel'el-muştagîn."

Allah’ım! rahmetinden beni nasipsiz  açık delil ve burhanlarını göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey  insanların arzusu

دعاء اليوم العاشر: اللهمّ اجْعلني فيهِ من المُتوكّلين عليكَ واجْعلني فيهِ من الفائِزينَ لَدَيْكَ واجْعلني فيهِ من المُقَرّبينَ اليكَ بإحْسانِكَ ياغايَةَ الطّالِبين.
Allahummec'alnî fîhi min'el-mutevekkilîne aleyke, vec'alni fîhi min'el-faizîne ledeyke, vec'alnî fîhi min'el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ğayet'et-talibîn."

Allah’ım! sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi

دعاء اليوم الحادي عشر: اللهمّ حَبّبْ اليّ فيهِ الإحْسانَ وكَرّهْ اليّ فيهِ الفُسوقَ والعِصْيانَ وحَرّمْ عليّ فيهِ السّخَطَ والنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غياثَ المُسْتغيثين.
Allahumme habbib ileyye fîh'il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh'il-fusûge ve'l-isyan, ve harrim aleyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ğiyas'el-musteğisîn."

Allah’ım! iyilik ve ihsanı sevdir; fısk ve günahtan nefret ettir; gazabını ve cehennem- ateşini haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı

دعاء اليوم الثاني عشر: اللهمّ زَيّنّي فيهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرني فيهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ واحْمِلني فيهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّي فيهِ من كلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الخائِفين.
Allahumme zeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas'il-gunûi ve'l-kifaf, vehmilnî fîhi ala'l-adli ve'l-insaf, ve aminnî fîhi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet'el-haifin."

Allah’ım örtü ve iffetinle ziynetlendir kanaat ve yetinme libasını giydir; beni adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan -Rabbim-

دعاء اليوم الثالث عشر: اللهمّ طَهّرني فيهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرني فيهِ على كائِناتِ الأقْدارِ ووَفّقْني فيهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرّةَ عيْنِ المَساكين
Allahumme tahhirnî fîhi min'ed-denesi ve'l-egdar, ve sabbirni fîhi alâ kainat'il-egdar, ve veffignî fîhi li't-tuga ve suhbet'el-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn'il-mesakîn."

Allah'ım! beni maddi ve manevi kir ve pislikden temizle beni sabırlı kıl. takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya  muvaffak eyle yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!

دعاء اليوم الرابع عشر: اللهمّ لا تؤاخِذْني فيهِ بالعَثراتِ واقِلْني فيهِ من الخَطايا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْني فيه غَرَضاً للبلايا والآفاتِ بِعِزّتِكَ يا عزّ المسْلمين.
Allahumme la tuahiznî fîhi bi'l-aserat, ve egilnî fîhi min'el-hataya ve'l-hefevat, vela tec'alnî fîhi ğarazan li'l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz'el-muslimîn."

Allah'ım! ayak sürçmelerimi cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla.  beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!

دعاء اليوم الخامس عشر: اللهمّ ارْزُقْني فيهِ طاعَةَ الخاشِعين واشْرَحْ فيهِ صَدْري بإنابَةِ المُخْبتينَ بأمانِكَ يا أمانَ الخائِفين.
Allahummerzugnî fîhi taat'el-haşiîn, veşreh fîhi sadrî bi-inabet'il-muhbitîn, bi-emanike ya eman'el-haifîn."

Allah'ım! huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı ve güveni!

دعاء اليوم السادس عشر: اللهمّ وَفّقْني فيهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ الى دارِ القَرارِبالهِيّتَكِ يا إلَهَ العالَمينِفين.
Allahumme veffignî fîhi li-muvafeget'il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat'el-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar'il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah'el-alemîn."

Allah'ım iyi insanlarla arkadaş olmaya muvaffak kıl ve kötüden uzaklaştır. Rahmetinle ebediyet ve sükûnet yurdu cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!

دعاء اليوم السابع عشر: اللهمّ اهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْضِ لي فيهِ الحَوائِجَ والآمالِ يا من لا يَحْتاجُ الى التّفْسير والسؤالِ يا عالِماً بما في صُدورِ العالَمين صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرين.
Allahummehdinî fîhi li-salih'il-e'mali, vegzi lî fîh'il-havaice ve'l-amal. Ya men la yehtacu ile't-tefsiri ve's-sual. Ya alimen bima fî sudur'il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih'it-tahirin."

Allah'ım! salih amellere hidayet et  hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey âlemdekilerin göğsünde bulunanları içinde geçenleri bilen –Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.

دعاء اليوم الثامن عشر: اللهمّ نَبّهْني فيهِ لِبَرَكاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فيهِ قلبي بِضِياءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِكُلّ أعْضائي الى اتّباعِ آثارِهِ بِنورِكَ يا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفين.
Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â'zâî ile't-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb'il-arifîn."

Allah'ım! bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurlarınla kalbimi aydınlat uzuvlarımı eser ve bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!

دعاء اليوم التاسع عشر: اللهمّ وفّرْ فيهِ حَظّي من بَرَكاتِهِ وسَهّلْ سَبيلي الى خَيْراتِهِ ولا تَحْرِمْني قَبولَ حَسَناتِهِ يا هادياً الى الحَقّ المُبين.
Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile'l-hagg'il-mubîn."

Allah'ım!  bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşmami kolaylaştır; iyi amellerimin kabulünden beni mahrum bırakma; ey hakka hidayet eden -Rabbim-!

دعاء اليوم العشرين: اللهمّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّي فيهِ أبوابَ النّيرانِ وَوَفّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ يا مُنَزّلِ السّكينةِ في قُلوبِ المؤمِنين.
Allahummefteh lî fîhi ebvab'el-cinan, ve eğlig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignî fîhi li-tilavet'il-gur'an, ya munzil'es-sekîneti fî gulûb'il-mu'minîn."

Allah'ım! cennet kapılarını aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; Kur'ân okumaya  muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!

دعاء اليوم الحادي والعشرين: اللهمّ اجْعَلْ لي فيهِ الى مَرْضاتِكَ دليلاً ولا تَجْعَل للشّيْطان فيهِ عليّ سَبيلاً واجْعَلِ الجَنّةِ لي منْزِلاً ومَقيلاً يا قاضي حَوائِجَ الطّالِبين.
"Allahummec'al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec'al li'ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec'al'il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic'it-talibîn."

Allah'ım! beni hoşnutluğuna kılavuz kıl  Şeytan'ı bana ulaştırma;  yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!

دعاء اليوم الثاني والعشرين: اللهمّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلَكَ وأنْزِل عليّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَوَفّقْني فيهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِكَ واسْكِنّي فيهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِكَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّين.
Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'il-muztarrîn."

Allah'ım! Fazl-ü rahmet kapılarını yüzüme aç; bereketlerini üzerime indir beni hoşnutluğuna  muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-!

دعاء اليوم الثالث والعشرين: اللهمّ اغسِلْني فيهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْني فيهِ من العُيوبِ وامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى القُلوبِ يا مُقيلَ عَثَراتِ المُذْنِبين.
Allahummeğsilnî fîhi min'ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min'el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv'el-gulûb, ya mugîle eserat'il-muznibîn."

Allah'ım! günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalb imtihanında kalp takvası ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan Rabbim-!

دعاء اليوم الرابع والعشرين: اللهمّ إنّي أسْألُكَ فيه ما يُرْضيكَ وأعوذُ بِكَ ممّا يؤذيك وأسألُكَ التّوفيقَ فيهِ لأنْ أطيعَكَ ولا أعْصيكَ يا جَوادَ السّائلين.
Allahumme innî es'eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eluk'et-tevfîge fîhi lien utîake vela a'siyek, ya cevad'es-sailîn."

Allah'ım!  seni razı edecek şeyleri senden diliyor seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -Allah'ım!- sana itaat edip karşı gelmemek için tevfik ve yardım diliyorum; el el açıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!

دعاء اليوم الخامس والعشرين: اللهمّ اجْعَلْني فيهِ محبّاً لأوْليائِكَ ومُعادياً لأعْدائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبيائِكَ يا عاصِمَ قُلوبِ النّبييّن.
Allahummec'alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb'in-nebiyyîn."

Allah'ım! Beni velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın  sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!

دعاء اليوم السادس والعشرين: اللهمّ اجْعَل سَعْيي فيهِ مَشْكوراً وذَنْبي فيهِ مَغْفوراً وعَملي فيهِ مَقْبولاً وعَيْبي فيهِ مَسْتوراً يا أسْمَعِ السّامعين.
Allahummec'al sa'yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."

Allah'ım!  çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!

دعاء اليوم السابع والعشرين: اللهمّ ارْزُقْني فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ القَدْرِ وصَيّرْ أموري فيهِ من العُسْرِ الى اليُسْرِ واقْبَلْ مَعاذيري وحُطّ عنّي الذّنب والوِزْرِ يا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحين.
Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-salihîn."

Allah'ım!  bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve  vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!

دعاء اليوم الثامن والعشرين: اللهمّ وفّر حظّي فيهِ من النّوافِلِ واكْرِمْني فيهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فيهِ وسيلتي اليكَ من بينِ الوسائل يا من لا يَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّين.
Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah'ul-mulihhîn."

Allah'ım! Bu sünnetden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- lütuf ve bağışta bulun; vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –alıkoymayan –Rabbim-!

دعاء اليوم التاسع والعشرين: اللهمّ غَشّني بالرّحْمَةِ وارْزُقْني فيهِ التّوفيقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبي من غَياهِبِ التُّهْمَةِ يا رحيماً بِعبادِهِ المؤمِنين.
Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn."

Allah'ım!  rahmetinle beni kapla; iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe suç ve karanlıkdan temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim

دعاء اليوم الثلاثين:: اللهمّ اجْعَلْ صيامي فيهِ بالشّكْرِ والقَبولِ على ما تَرْضاهُ ويَرْضاهُ الرّسولُ مُحْكَمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَيّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرين والحمدُ للهِ ربّ العالمين.
Allahummec'al siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve Âlih'it-tahirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il-alemîn."

Allah'ım tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükâfatlandır bütün övgüler sana efendimiz hz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeytine olsun Ey Rabbim! bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#9
19-05-2018, Saat:07:54 AM
Kaynak ulkucudunya.com
16.CÜZ : Kehf suresi

Hızır dedi ki: "Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana?" Musa dedi ki: Eğer sana bir şey sorarsam bana arkadaş olma
üzerine yine yürüdüler. köy halkından yemek istediler. köy halkı onlardan . Derken yıkılan bir duvar buldular. Hızır onu doğrulttu. Musa "İsteseydin ücret alırdın" dedi. Hızır dedi ki: "İşte bu, seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğini haber vereceğim." Gemi,bir yoksula aitti. kusurlu kılmak istedim, çünkü ileride sağlam gemiye el koyan bir hükümdar vardı." 
Oğlana gelince, ana-babası mümindi. Çocuğun onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk." 
İstedik ki Rabbleri ondan daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin." *Duvar ise, o şehirde iki yetim oğlana ait idi. Duvarın altında hazine vardı. Babaları iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki iki çocuk erginlik çağlarında Rabbinden rahmet hazinelerini çıkarsınlar. Ve ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeyler budur." 

sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki bir hatıra okuyacağım.biz onu Zülkarneyn'i yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona yol verdik. o yolu tuttu güneşin battığında güneşi,kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bir kavim buldu. Biz dedik ki: "Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandırırsın veya iyi davranırsın." O demişti ki: "Kim haksızlık ederse muhakkak azab edeceğiz; Sonra Rabbine geri döndürülecek, O da onu görülmemiş bir azabla cezalandırır." Amma her kim iman edip iyi bir iş yaparsa, en güzel mükâfat vardır. Biz ona kolaylık gösterir zor işlere koşmayız." Zülkarneyn yine bir yol tuttu. İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. 

Nihayet iki dağ arasına ulaştığında hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cuc ve Me'cuc fesat çıkarıyorlar. bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana vergi versek olur mu?" Dedi ki: "Rabbimin bana servet ve saltanat, sizinkinden hayırlıdır. Bana maddî yardımda bulunun sizinle onlar arasına en sağlam seddi yapayım. Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın ucunu denkleştirdiği vakit: "Ateş yakıp körükleyin" dedi. Demiri ateş koru haline getirince. "Bana erimiş bakır getirin dökeyim" dedi. Artık Ye'cuc ve Me'cuc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki: "Bu Rabbimin lütfudur. Rabbimin vaadi geldiğinde onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi haktır. 

Biz kıyamet günü onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler, Sûr'a üfürülmüştür. onların hepsini bir araya toplamışız Ve cehennemi o gün kâfirlere göstereceğiz

Onlar ki, beni hatırlatan âyetlerimden gözleri bir örtü içindeydi. İşitmeye de tahammül edemiyorlardı. kâfirler, beni bırakıp kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar?

biz cehennemi kâfirlere bir konukluk olarak hazırladık. 

Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. 

onlar, Rabblerinin âyetlerini ve O'nun huzuruna çıkacaklarını inkâr etmişlerdi iyilik amelleri boşa gitmiştir. kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız. 

onların cezaları cehennemdir. inkâr etmişler âyetlerimi, peygamberlerimi alaya almışlardır. 

İman edip salih ameller işleyenlere Firdevs cennetleri konak olmuştur. İçlerinde ebedî kalacaklar, hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. 

ey Muhammed Deki: "Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti,

De ki: "Ben de sizin gibi bir beşerim. Ne var ki, bana vahyolunuyor. her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin." 
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#10
19-05-2018, Saat:07:55 AM
Kaynak ulkucudunya.com
MERYEM suresi

Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anmadır. 

Bir zamanlar o, Rabbine yalvarmıştı. Ey Rabbim Şüphesiz kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım bembeyaz tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, bedbaht olmadım." ben, yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım kısır katından bana bir çocuk ihsan et." bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine mirascı olsun. Rabbim, onu sen rızana kavuştur." 

Allah şöyle buyurdu "Ey Zekeriyya! Şüphesiz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona adaş yapmadık." Zekeriyya: "Rabbim Karım kısır, ben kocamışken nasıl oğlum olabilir?" dedi. Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak kolaydır. bundan önce seni yarattım. sen hiçbir şey değildin."  Zekeriyya şöyle dedi: "Rabbim alâmet ver." Allah: "Senin alâmetin, sapasağlam halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir." buyurdu. Nihayet konuşamayınca mihrabdan çıktı kavmine "Sabah akşam Rabbinizi tesbih edin" diye işaret etti. 

Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" dedik ve çocukken ona hikmet verdik. katımızdan merhamet günahdan paklık verdik, o çok takva sahibi idi. 
Anne ve babasına iyi davranan idi, zorba ve isyankâr değildi.Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun. 

Ey Muhammed Kur'ân'daki Meryem kıssasını an insanlara anlat o, ailesinden ayrılarak evine çekilmişti. ailesiyle kendisi arasına perde koymuştu. Biz meleğimiz Cebraili gönderdik ona insan şeklinde göründü. Meryem: "Ben senden Rahmân a sığınırım. Allah'dan korkuyorsan dokunma bana" dedi. Melek: "Ben, sana temiz bir oğlan bağışlamak için, Rabbinin gönderdiği elçiyim" dedi. Meryem: "Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana insan dokunmamıştır. iffetsiz değilim" dedi. Melek: dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: babasız çocuk vermek, bana kolaydır. biz onu insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. bu ezelde kararlaştırılmış bir iştir." dedi. Nihayet Allah'ın emri gerçekleşti Meryem İsa'ya gebe kaldı ve o uzak bir yere çekildi. 

doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke ölseydim de unutulup gitseydim" dedi. Melek, Meryem'e, aşağı tarafından seslendi. "Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı.Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün." 
Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahmâna bir oruç adadım bugün hiç kimseyle konuşmayacağım" de. 

Meryem İsa'yı yüklenerek kavmine getirdi. Onlar hayretler içinde dedilerki: "Ey Meryem sen görülmemiş bir şey yaptın.Ey Harun'un kızkardeşi Senin baban kötü bir adam değildi, annen iffetsiz bir kadın değildi." Meryem çocuğu gösterdi. "Biz beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?" dediler. 
Allah'ın bir mucizesi olarak İsa şöyle dedi: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitab verdi ve beni bir peygamber yaptı." Beni, mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı zekat vermemi emretti." anneme hürmetkar kıldı. zorba ve isyankar yapmadı." Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir." İşte Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur. 

Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona sadece "ol" der, o da oluverir. 

Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. O halde ona ibadet edin, işte dosdoğru yol budur." 

yahudi ve hıristiyanlar ihtilafa düştüler. O büyük dehşetli günü görecek kâfirlerin vay haline! 

zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. 

Ey Muhammed İnsanları pişmanlık duyacağı kıyamet günü ile uyar. Onlar gaflet içindedirler, iman etmezler. 

Şüphesiz bütün yeryüzü ve üzerindekiler mutlaka bize döndürüleceklerdir. 

Kur'ân'da İbrahim'i kıssasını an. Şüphesiz o, sıddık özü, sözü doğru bir peygamberdi. O babasına Babacığım! İşitmeyen, görmeyen sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?"  Babacığım sana gelmeyen ilim bana geldi. bana uy da, seni doğruya eriştireyim." Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan Rahmân a âsî oldu."  Babacığım korkarım ki, sana Rahmân'dan azab dokunur da şeytana arkadaş olursun." Babası "Ey İbrahim! Sen ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? onları kötülemekten vazgeçmezsen, seni taşlarım. Haydi benden uzak ol" dedi. 

İbrahim şöyle dedi: "Selâm sana olsun, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. o, bana lütufkârdır." Ben, sizden ve şeylerden ayrılırım Rabbime dua ve ibadet ederim. Rabbime yalvarışımda mahrum kalmayacağımı umarım." 

İbrahim, kavminden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinden uzaklaşınca, biz İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u ihsan ettik. hepsini peygamber yaptık. rahmetimizden lütuflarda bulunduk. Hepsine dillerde güzel ve yüksek bir övgü verdik. 

Kur'ân'da Musa'yı da an; Şüphesiz ki o, ihlaslı bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. Biz ona Tur dağının sağ yanından seslendik ve onu kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizden ona, kardeşi Harun'u peygamber ihsan eyledik. 

Kur'ân'da İsmail'i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.

Kitapta İdris'i de an; çünkü o, çok sadık özü, sözü doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. 

İşte bunlar, Allah'ın nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan ve gemide Nuh ile taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim soyundan, hidayete erdirdiğimiz seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. 

öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslere uydular; onlar taşkınlıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. Cehennemdeki "Gayya" vadisini boylayacaklardır.

tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen cennete girecek ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. 

O cennet, Rahmân ın kullarına görmedikleri halde vadettiği "Adn" cennetleridir. Şüphesiz O'nun vaadi mutlaka yerini bulacaktır. Onlar orada boş söz işitmezler. Ancak "Selam" işitirler. sabah akşam rızıkları da hazırdır. İşte takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur. 

Cebrail dedi ki: Ey Muhammed "Biz senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzdeki ve ardımızdaki bunların arasındakiler hep O'nundur. Rabbin seni unutmuş değildir?" 

O, göklerin, yerin Rabbidir. O halde, ibadet et ibadet etmekte sabırlı ol.

insan şöyle der: öldüğüm zaman, diri olarak mezardan çıkarılacak mıyım?" O insan, hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi hatırlamaz mı? Rabbine andolsun ki biz onları öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden kâfirleri şeytanları ile beraber mahşerde toplayacağız. cehennemin etrafında diz üstü hazır bulunduracağız ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler.

her zümreden Rahmân'a karşı en isyankâr hangileri ise, muhakkak atacağız. cehenneme atılmaya layık olanların kimler olduğunu elbette biliriz. 

İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere herkes cehenneme varacaktır. Bu, Rabbinin kesinleşmiş hükümdür. Sonra Allah'dan korkup, sakınanları kurtaracağız ve zalimleri toptan cehennemde bırakacağız. 

Âyetlerimiz inkâr edenler, iman edenlere dediler ki :"Mümin ve kâfirlerden hangisi iyi, ve güzeldir?" 
Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice halkı helak etmişizdir. 

Kim sapıklık içinde ise, Rahmân ona mal ve evlatça ziyadelik ve azgınlığında mühlet verir. kendilerine vaad edilen azabı kıyameti cehennemi gördükleri vakit, artık bilecekler kimin mevkii fena ve yardımcıları daha zayıfmış. 

Allah, hidayeti kabul edenlere, hidayet verir. Baki kalacak olan salih ameller, Rabbinin katında sevap ve sonuç bakımından daha hayırlıdır. 

âyetlerimizi inkâr eden ve bana mal ve evlat verilecektir." diyen adamı gördün mü? O kâfir gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân olan Allahdan bir söz mü aldı? Hayır, asla öyle değil; biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını çoğalttıkça çoğaltacağız. 
elinden alacağız ve o, tek başına bize gelecektir. 

Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah'dan başka ilâh edindiler.  tapındıkları ilâhlar onların inkâr edecekler ve düşman olacaklardır. 
Biz şeytanları kâfirlere musallat ettik. Onları günaha kışkırtıyorlar. 

onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların ecelini sayıyoruz. 

O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'ın huzuruna toplayacağız. 

Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. 

O gün Rahmân olan Allah'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır. 

Yahudilerle hıristiyanlar "Rahmân, çocuk edindi" dediler. Yemin olsun ki, siz çok çirkin söylediniz. 
söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı, Rahmân'a çocuk edinmek yaraşmaz. 

Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki kıyamet günü Rahmân'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Allah onların hepsini kuşatmış, yaptıklarını saymıştır. 

Kıyamet günü onların herbiri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır. 

İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân olan Allah onları gönüllere sevdirecektir. 

Ey Muhammed Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. 

onlardan önce nice nesilleri helak ettik. onları görüyor musun, sesini işitiyor musun? 


Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi