İslami Forum

Tam Versiyon: YEDİKULE MESCİDİ 2010'DA GELEN TEBLİĞİ
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Kuran tecvidi, bugün Kuran'da gördüğümüz harekeler bizim gibi hiç Arapça bilmeyenlerin yada fasih Arapça bilmeyenlerin Kuran'ı yüzünden kolayca okuyabilmemiz için Halife Mervan'ın emri ile yapılmıştır. Bu da hicri 50' li yıllar civarındadır.

Bugünkü Araplar içinde fasih Arapçayı Suriye'deki bazı insanlar dışında kullanan yoktur. Fasih Arapça Kuran Arapçasıdır yani en doğru ve edebi yönden dillerin en üstünü olarak nitelendirilen Arapçanın ta kendisidir. Ama maalesef dünyada bugün doğru-fasih Arapçayı Suriye dışında kullanan yok.

Yani Kuran'dan tecvidi kaldırdığınızda Suriye'deki insanlar dışında doğru okuyabilen kimse kalmayacaktır.

Başka bir değişle yukarıda bahsettiğiniz hataları bir Yemenli ile konuşursanız sizi kendi Arapçasına göre değerlendirirse tasdik eder ancak bir fasih Arapça (ki Kuran'ın da dili fasih Arapçadır) bilen bir Suriyeli ile konuşursanız sizi tasdik etmez.

Bir de Kuran tilaveti çeşitleri var ki o konuya hiç girmeyelim.
Tecvit, Kuran'ın doğru okunması adına ortaya çıkmış bir bilim dalıdır.
Ancak tecvit ilmi ile bazı kural ve kaidelere uyarak Kuran'ın her zaman doğru okunması sağlanabilir.
Eğer tecvit kurallarından birinin yanlış olduğunu düşünüyorsanız bu elbette konuşulabilir. Ancak Tecvit bilimine karşı çıkmanız yani Kuran okuyuşunun belli kurallara uygun okunmasına karşı çıkmanız kabul dilemez.

Sahabeler, tabiin, tebeu't-tabiin ve alimlerimiz buna ve bunun gibi gelişmelere karşı çıkmamış bidat dememiş. İslam'ın bilimsel bir yapı ortaya koymasına karşı çıkarak, yeni bir gelişme olmasını kabul edemeyerek üstüne bir de bidat deyip kime yarar sağlıyorsunuz Allah için bir düşünün. İşi daha da ileri götürüp Müslümanları tekfir edenler bile var. Yapmayın Allah için, etmeyin.
yazıyı yazan kişinin lisana vakıf olmadığı anlaşılıyor. geçiş harflerini kelimenin tahrifi olarak algılamış, kelimelerin köklerini ayırt edememiş görünüyor. veled (çocuk) kelimesi وَلَدٌ şeklinde veledun son harfi dal harfidir. fatiha suresinde geçen وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ (dalalet anlamında) ise ض dâd harfidir. bunu د harfi ile okuyan kimseyi işitmiş değilim. tecvit ile okuyan kişilerde bu harfin mahreci hususunda bilhassa dururlar. bazıları bunu zallin şeklinde okusa da bunun tecvit ile doğrudan bir ilgisi yoktur. yazı sahibi dil kurallarını tecvit zannederek karıştırmaktadır. tecvitin bazı hususları dil kuralları ile ilgilidir, bazıları içtihadi olup bağlayıcılığı yoktur. bunları birbiriyle karıştırmamak gerekir. dil kuralları çerçevesinde yapılan okumaları genelleyerek bidat demek hatadır. ayrıca Allah ismine lafız denmez, kendi koymuş olduğun kriterle çelişiyorsun. Allah ismini lafız olarak niteleyen bir ayet ya da hadis yahut sahabi kavli bilmiyorum.