You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Üveysilik Zikri Grubu Tehlikesi

Üveysilik Zikri Grubu Tehlikesi

Yeni Üye
Üveysilik Zikri Grubu Tehlikesi
Arkadaşlar insanlara kendilerinin seçilmişler olduklarını söyleyerek, güzellikler anlatarak kandıran, insanlara sayılı zikirler vererek cinleri musallat eden bu grubun deşifresini kanıtlarıyla beraber paylaştım.

Öncelikle bu ayeti okuyalım:
-Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.
-NİSA Suresi 115. ayet

Üveysiliği Çıkaran, Üveyslerin Hocası Muharrem Karabay'ın Aşkı Üveysi kitabından bir kaç kesit:
-Şeb i Aruzun sonlarında bir gün erkek kardeşlerimiz kırmızı kaftanlı, başında kırmızı fes, üstünde beyazımsı duvak, altın kemer ve elbiseyle (üstün sanat eseriyle ve altın işçiliğiyle süs-lenmiş) akıllara durgunluk verecek güzellikte süslü, elbiseli bir kız görecekler.
-Aşkı Üveysi Sayfa 45

-Erkek kardeşlerim kendilerini genç yaşta ve çok yakışıklı;kız kardeşler de çok güzel görecekler. Kız kardeşler karşısında çok yakışıklı ve çok güzel giyimli, kendisi ile evlenmek isteyen bir erkek görecekler. İşte O Rabbimizin cemalidir, resmidir.Zatı asla değildir."
-Aşkı Üveysi Sayfa 45

Kur'an'da ne diyor ona bakalım:
Şura Suresi 51. Ayet: Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Evet arkadaşlar bu kitapta zikri yapan kişilerin rüyada Yakışıklı bir erkek görüleceğini, onun sizle evlenmek istediğini ve o yakışıklı erkeğin haşa Allah'ın cemali olduğu söyleniyor. Allah niye sizle evlenmek istesin ki Şu saçmalığa bakar mısınız
Size bir kaç bilgi veriyim. Cinler insanlara rüyalarında yakışıklı bir erkek şeklinde gözükebiliyorlar. Havas kitaplarında internette araştırın görürsünüz. Cinler insanlarla evlenebilir. Kırmızılı, altınlı görcekler kendilerini diyor. Kırmızı renk cinlerde şehvet uyandırır severler. Cinlerle altınların ilişkisini zaten biliyosunuz defineciler iyi bilir.
Tahminimce böyle bir şey gören birisi karşısında cin görmüştür.

-"Kur’an da Rabbimiz: “Ben kulumun fazlına göreyim.”diye buyurmaktadır. Siz de fazlınıza göre Rabbimizin cemalini görmüş ve yaşamış olmaktasınız. Ne büyük mutluluk. "Aşkı Üveysi Sayfa-45

Kuranda böyle bir ayet yok araştırın.

-" Rabbimiz sizi Sevgilisi olarak seçtikten sonra iki mehirden birini mutlaka verir: Araba veya Ev."Aşkı Üveysi Sayfa-46

Arkadaşlar Üveyslik zikri yapanların çoğunun ruhsal sıkıntıları olduğunu farkettim. Psikolojileri aşırı derecede bozulmuş.


-Rüyada hayvan şeklinde nefsinizi görürsünüz diyorlar.Köpek, kurt, yılan vb. hayvanların rüyada görülmesi cin musallatı belirtileridir.

-Üzerime nurlar yağdığını görüyorum diyorlar. Hayır artık cinleri görmeye başlamıssınız hayırlı olsun. Cinler insanlara beyaz, siyah, mavi ışık parçacıkları şeklinde gözüküyorlar. Araştırabilirsiniz.

-Bu kadar lutüf yaşadığını söyleyenler var?
-Hayal gücü fazla olan daha çok şey yaşıyor. Üveys zikrine yeni başlayan biri sürekli üveyslerin yaşadıklarını izler. O kadar çok izleyince beyine yerleşiyor tabi. Artık yolda ayağına taş takılsa kesin üveys olduğum için diyorlar. Mesela bir yerde dinledim bu zikri yapanlardan biri yolda ayağına taş takılınca durup beklediğini söyledi, bunun kendisi için bir uyarı olduğunu düşünüyormuş.
-Üveysler kendilerinin sıddık olduğu söylüyorlar. Hatta bir ara facebook sayfalarında paylaşmışlardı. Hayret makamındayız diyorlardı. Evliyadan üstün peygamberden düşük makamdayız diyorlardı. İmamı Azam Ebu Hanife 40 yıl yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılsın. Sen git 2 ay günde yarım saat zikir yap kendini ondan üstün gör.
Ayrıca normal ibadetlerini yapanları küçümsüyorlar. Hayvani nefisli diyorlar.Cennette yükselmek için yapıyorlar diyorlar. Kendilerini cennetin en üst katlarında görüyorlar.

-Muharrem Karabay denilen adam sizleri zikirden çıkınca çok kötü şeyler başınıza gelir diye korkutuyor. Sakın korkmayın. Evet doğru diyor kötü şeyler yaşarsınız ama cinler size rahatsızlık verir. Eğer musallat belirtileri varsa bir rukye olmanızı tavsiye ederim.


[Resim: lOGO1b.jpg]

Muharrem Karabay denilen şahıs kendisine cehennemi anlatmıyacağına dair söz vermiş ama nedense Cenneti anlatıyor sürekli. Her çektiğiniz La ilahe illallah için Cennette sizin için bir ağaç dikilir diyor. Allah'ın korku dolu bir Allah olmadığını sadece sevilmesi gereken bir Allah olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca o kadar sapkın bir grup ki Kader kavramını çok yanlış anlatıyor, Dünya için dua edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Cennet cehennem içinde dua etmeyin diyorlar. Dua bile ettirmiyorlar nerdeyse. Üyeleri dua etmeye korkuyorlar. Cennet için değil, Cehennemden korktuğu için değil. Sadece Allah'ı sevdikleri için ibadet ettiklerini söylüyorlar. Oysa sürekli Cennet'ten bahsediyorlar. Ayrıca sayıları da baya fazla 80 bin kişi olduklarını söylüyorlar.

"Dinimiz korkutma ve müjdelemeyi dengeler. Sadece müjdeleyici rivayetlere, ayetlere yer verilmemeli, korkutucu, cehennemi, cehennem azabını hatırlatıcı naslara da konuşmalarda, vaazlarda yer verilmelidir. Yine rivayetten anlıyoruz ki "Allah'tan korkutulmaz, Allah sevdirilir" gibi günümüzde, diyaneti zayıf veya tamamen sathi olan kişi ve çevrelerce çokca söylenen sözler çok eskilerde de söylenmiş, ve ulema tarafından da gerekli cevap verilmiştir: "Madem Kur'an hem korkutuyor, hem de müjdeliyor, biz de irşadlarımızda hem cehennemi hatırlatıp korkutacağız, hem de cenneti hatırlatıp müjdeleyeceğiz.""
- Kütübi Sitte Tercüme Ve Şerhi 4. Cilt Sayfa-227 Prof. Dr. İbrahim Canan

Müslüman korku ve ümit arasında olmalı ayetlerde hadislerde geçiyor. Bunları bilmiyorlar galiba.
-Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. -A'RÂF Suresi 56
-Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. -SECDE Suresi 16. ayet
-Hz.Ali R.A buyurduki:Ah keşke beni anam doğurmasaydıda ben cehennemin adını duymasaydım.
-Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. ALİ İMRAN-131

Hadisler:

“ Hz. Peygamber (a.s.m), ölüm döşeğinde olan bir genci ziyaret etti ve ona “Kendini nasıl buluyorsun?” diye sordu.
O da “Ey Allah’ın Resulü! Vallahi, ben Allah’ın rahmetini ümit ediyorum, ama günahlarımdan da korkuyorum.” diye cevap verdi.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m), "Böyle bir konumda olan bir kulun kalbinde bu iki husus birlikte yer almışsa, muhakkak ki Allah, ona ümit ettiği şeyi verir, korktuğu şeyden de emin kılar.” buyurdu.”
(Tirmizî, cenaiz, 11; İbn Mace, Zühd, 31).

“Muhakkak ki, en güzel söz / sözlerin en güzeli Allah’ın kitabıdır. Hedyin / yol gösterici rehberlerin en güzeli, (Hz.) Muhammed’in rehberliğidir. İşlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir (bidatlardır). Her bidat dalalettir."(Müslim, Cuma, 13; İbn Hacer, X/511)

-Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez."
Müslim'in bir rivayeti şöyledir:
"Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur, makbul değildir."
(Buhari, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,18. Ayrıca bk. İbni Mace, Mukaddime 2)

-Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ümmetimin sonunda bazı insanlar olacak, sizlere ne sizin ne de babalarınızın duymadığı şeyleri haber verecekler! Sizleri onlardan şiddetle sakındırırım!’ buyurdu.”
Müslim 6

-Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ahir zamanda çok yalancı deccaller olacak! Size, ne sizin ne de babalarınızın duymadığı haberler getirecekler! Sizleri onlardan sakındırıyorum! Sakın sizi sapıtıp fitneye düşürmesinler!’ buyurdu.”
Müslim 7

-Hz. Peygamber (s.a.s) Ebû Hureyre'den rivayet edilen bir hadislerinde:
"... Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, kurtuluşa eren fırka (Fırka-ı Naciye) dışında kalan yetmiş iki fırka cehenneme gidecektir."
buyurmuşlardır. Ayrıca bu türden olan hadislerin devamında sahabîlerin, Fırka-ı Naciye'den sormaları üzerine Hz. Peygamber (s.a.s), Fırka-ı Naciye'yi:
"Benim yürüdüğüm yola ve bu yolda beni takip eden ashabımın yoluna uyanlardır."

-"İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir." (Müslim, Cum'a, 43)

-"Sonradan ihdas edilen her şey bid'attır." (İbn Mâce, Mukaddime, 7)

-"Her bid'at dalalettir." (Müslim, Cum'a, 43)

-"Din namına sonradan ortaya çıkarılan şeylerden sakının. Gerçekten sonradan ortaya çıkarılan her şey bid'attır ve her bid'at de sapıklıktır. Bu durumda sizin yapmanız gereken şey, benim sünnetime ve birer hidayet ve irşad rehberi olan halifelerimin sünnetlerine sarılmanızdır." (Ebû Dâvud, Sünnet, 5)

-"Allah bid'at sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, sarfını (maddi yardımını), şehadetini kabul etmez. O, kılın yağdan çıktığı gibi İslâm'dan çıkar." (İbn Mace, Mukaddime, VII//49).

-Abdullah b. Abbâs (r.a.)`dan rivâyet edilen bir hadiste şöyle buyrulur: "Allah, bid`at sahibinin amelini, bid`atından vazgeçinceye kadar kabul etmez." (İbn Mâce, Mukaddime, 7/50).
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.