You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Yeni Üye
Tevhid Daveti
بسم الله الرحمن الرحیم

Selamun Aleykum;

Forum ile daha önce nadir de olsa denk gelmişliğim vardı ve bugün tekrar karşılaştım ve biraz inceledim. 
"Sizden iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun." (Âl-i İmrân 104) ayeti gereğince nasihat etmek istedim.

Bilesiniz ki; "Lâ ilâhe illaAllah" kelimesi tüm peygamberlerin getirdiği davetin özüdür. Âlemlerin Rabbi olan Allah bunun için insanları ve cinleri yaratmış, bunun için nebi ve rasuller göndermiş ve bunun için kitaplar indirmiştir. İşte bu kelime bu kadar mühimdir.

Bizim peygamberimizin kendisiyle gönderildiği davet de bundan başka şey değildir. O kavmini, yalnızca Allah'a ibâdet etmeye, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamaya çağırmıştı. Çünkü "Lâ ilahe illaAllah" budur. Kulluğu yalnızca Allah'a has kılarak, Allah dışında tapılan her şeyi terk etmek ve onun ehlinden beri olmaktır. Bunun delili Rabbimizin şu ayetidir:
"İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, 'Biz sizden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız. Sizi tekfir ettik. Siz, bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda kin ve öfke belirmiştir.' " (Mumtehine 4)

Kendilerine Allah Rasûlü'nün gönderildiği Mekkeli müşrikler, Allah'ı tamamen inkâr ediyor değillerdi. Onlar Allah'ın Rububiyyetini yani yaratan, rızık veren, öldüren, dirilten olduğunu zaten biliyorlardı.

"Andolsun ki onlara: 'Gökleri ve yeri kim yarattı?' diye sorsan, mutlaka 'Allah' derler." (Ankebut 61)

"De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? 'Allah' diyecekler." (Yunus 31)

Onlar, Allah'ın Uluhiyyetinde ve İsim-Sıfatlarında şirke düşüyorlardı. Rasûlullah(sav) onlarla bu yüzden savaştı. Uluhiyyet, ibâdet demektir. Yani namaz, oruç, dua, adak, kurban, teşri(yasa koyma), muhakeme gibi ibâdetin bütün türleri yalnızca ve yalnızca Âlemlerin Rabbi olan Allah'a yapılır. Bunlardan bir tanesini bile Allah dışında birisine yapmak, Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü bütün bunlar ibâdettir. İbâdet yalnızca Allah'a yapılır ve Allah'tan başkasına ibâdet ise şirktir ve Allah şirki asla affetmeyecektir.

"Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz." (Nisa 116)

"Şüphesiz sana ve senden öncekilere şöyle vahyolunmuştur: Eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki, yaptıkların boşa gider ve mutlaka ziyana uğrayanlardan olursun." (Zümer 65)

Allah'a şirk koştuğu takdirde insanların en hayırlısının amelleri bile boşa gidebiliyorsa ondan daha az hayırlı olanların hâli sizce nasıl olur?

Ben sizi içinde bulunduğunuz inançtan tevbe etmeye ve şirk olan amelleri terk etmeye davet ediyorum. el-Hakem olan Allah Subhanehu ve Teâlâ değil midir? 

"Yaratmak da, emretmek(yönetmek, hükmetmek) de Allah'a mahsustur." (A'râf 54)

"Hüküm yalnız Allah'a aittir." (Yusuf 40)

"Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir." (Maide 44)

Allah Subhanehu ve Teâlâ, hükmetmeyi iman ile bağdaştırdı. Mesele bu kadar ciddidir.

"Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tâğutu tanımamaları kendilerine emrolunduğu hâlde onun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor." (Nisa 60) 

"Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar." (Nisa 65)

Allah Subhanehu ve Teâlâ, muhakemeyi iman ile bağdaştırdı. Ve kendisi dışında bir muhakemenin reddedilmesi gerektiğini buyurdu.

İbâdet yalnızca kişinin rutin olarak yaptığı bir takım hareketlerden ibâret değildir.
Din sadece manevî olarak insanlara fayda sağlayan inançlardan ibâret değildir.

İbâdet, Allah'ın hakkı olan her şeydir.
Din, 5 vakit namaz demek değildir. Din, hayat nizamıdır.

"Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama konusunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın." (Nur 2) 

Allah Subhanehu ve Teâlâ, bu ayette, kendi koymuş olduğu yasaya din dedi. Onu din diye isimlendirdi. O zaman din, aynı zamanda insanın yaşantısı demektir. Hayatın her cüzüne etki eden bir şeydir.

Allah sadece gökte olan göğü idare eden değildir. Yeryüzü de Allah'ındır ve yeryüzünün yöneticisi, hakimi, maliki olan da ancak Âlemlerin Rabbi olan Allah'tır.

"Gökteki ilâh da, yerdeki ilâh da O'dur." (Zuhruf 84)

Daha fazla uzatıp sıkmayayım. Yalnızca Allah için nasihat etmek istedim ve yine istedim ki kıyamet gününde Rabbim beni haşrettiğinde üzerimden mazeret kalkmış olsun. Bilesiniz ki, her birimiz Allah'ın huzuruna çıkacağız ve tek tek hesap vereceğiz. Herkes bu dünyada işlediklerinden muhakkak hesaba çekilecektir. Umulur ki vereceğiniz kararlarda bunu asla unutmazsınız. Hayırlı akşamlar...

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, Rasûlüne, ehline, ashabına ve kıyamete kadar onların yolundan gidenlere olsun...
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.