Forum Gündemi:

Konu Başlığı : Mübarek günler ve geceler

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 148 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Murataltug
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#1
29-11-2017, Saat:09:28 AM
Tüm şehitlerimize ve tüm ölmüşlerimize
bir fatiha okuyalım

Bismillahirrahmânirrahîm.Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîm Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.Hamd o âlemlerin Rabbi,O Rahmân ve Rahim,O, din gününün maliki Allah'ın.Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
Hidayet eyle bizi doğru yola,O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#2
29-11-2017, Saat:09:28 AM
Kaynak akşam.com
Mevlit kandili

29.11.2017 çarşamba günü mevlid kandili.Mevlid kandilinin önemi Hz Muhammed'in doğum günü olmasından ileri gelir. bol bol dua edilmesi gecenin namazla ve ibadetle geçirilmesi gerekir Efendimiz (sav)’in doğumu tüm Müslüman Alemince kutlu doğum haftası olarak adlandırılır bir hafta kutlanılır. Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz tazelenme haftasıdır.

Mevlid Kandilinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekattır (s.a.v)'in doğum günü Mevlid gecesinde dilekler geri çevrilmez. İbadet gecesinde bol bol dua edin. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zamandır Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlar. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar.MEVLİD KANDİLİ NAMAZI 4 rekat kılınması önerilir tesbih namazı akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#3
29-11-2017, Saat:09:29 AM
Kaynak akşam.com
Mevlit kandili

tesbih namazına niyet edilirken şunlar söylenir; Yâ Rabb, niyet eyledim rızâ-i şerfin için tesbih namazına. Yâ Rabb, bu gece teşrifleriyle âlemleri garkettiğin sevgili habbin, başımızın tâcı Resulü Zişân Efendimiz Sallallahu Aleyhi vesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhne, feyz-i ilâhne mazhar eyle. Allâhü Ekber“.

Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesle olan tesbih namazı 4 rekat kılınır. namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym". her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunur.

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
-Rükda 10 kere,
-Rükdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur.

Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlardaki gibidir. Fark sadece tesbihlerdir.İkinci rekatda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Mevlid Kandilinde Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fâtiha-i şerife, 3 İhlâs-ı şerif okunur. Sonra: "Ezu billâhis-sem'ıl-almi mineş-şeytânir-racm. Rabbi ezu bike min hemezâtiş-şeyâtıyn. Ve ezu bike rabbi en yahdurn"ve Şu âyet-i celle okunur Bismillâhir-rahmânir-rahm. Yâ eyyühellezne âmenusbir ve sâbir ve râbit vettekullâhe lealleküm tüflihn. Sadekallâhül-azıym"şu sıraya göre hatme devam edilir: "Bismillâhir-rahmânir-rahm. İnnallâhe ve melâiketeh yüsallne alen-nebiy. Yâ eyyühellezne âmen sall aleyhi ve sellim teslmâ. Sadekallâhül-azıym"

100 defa: Salevât-ı şerfe, 500 defa:"Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lena ve terhamnâ leneknenne minel-hasirn", 100 defa: Salevât-ı şerfe,100 defa: Salevât-ı şerfe, 500 defa:"Rabbi enn messeniyed-durru ve ente erhamür-râhimn" 100 defa: Salevât-ı şerfe, 100 defa: Salevât-ı şerfe, 500 defa:"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inn küntü minez-zâlimn" 100 defa: Salevât-ı şerfe, 100 defa: Salevât-ı şerfe, 500 defa "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" 100 defa: Salevât-ı şerfe, okunur. Sonra duâ yapılır.

Mevlit Kandili gecesinde Yunus Peygamberin bir duası vardır. duayı Hz. Yunus balığın karnındayken duayı yüce Allah muhakkak yerine getirir
“Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum.”

Mevlid Kandili'nde kimin dileği varsa akşam namazından kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup şu duayı etsin;

-“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#4
29-11-2017, Saat:09:29 AM
Kaynak akşam.com
Mevlit kandili

Her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler;
Kur'ânı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; Kur'ân ziyafetleri verilmeli Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli Kaza ve nafile namazlar kılınmalı; Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konularda düşünülmeli.
tevbe ve istiğfar edilmeli Bolca zikirde bulunulmalı.Mü'minlerle helalleşilmeli
Küs ve dargınlar barıştırılmalı gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.Mü'min kardeşlerimize dualar edimeli.büyüklerimiz aranıp sorulmalı

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlılar ziyaret edilmeli.âyetler, hadsler okunmalı.
Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli.
namazlar cemaatle ve camilerde kılınmalı.
türbeler ziyaret edilmeli kabirler ziyaret edilmeli
oruç tutulmalı.Rebiülevvel ayının ilk geceside boy abdestiyle ibadetlerimizi süsleyebiliriz. Boy Abdestinde Yarabbi! "Biz abdestle içimizi dışımızı yıkarız, sen kirlerden kalbimizi temizle ve mübarek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına almış olduğum abdesti temizlenmeme yardımcı kıl Yarabbim" denir.

Hz. Muhammed (sav)’e çokça salevat-ı şerife okunulur. Ahzab suresinde Allah (cc) şöyle buyurmuştur;“Şüphesiz Allah ve melekleri, peygambere çokça salât etmektedirler.Ey müminler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin” (Ahzâb 33/56)
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#5
29-11-2017, Saat:09:30 AM
Kaynak hürriyet.com
Mevlid kandili

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan Mevlid Kandili ibadetler, dualar ve etkinliklerle geçecek. milyonlarca inanan ellerini semaya kaldıracak kandil simidi geleneği devam edecek Mevlid Kandili dualar ve salavatlarla idrak edilecek
İbadetlerin eksiksizce yerine getirilecek

doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamına gelen mevlid, Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan Süleyman Çelebi'nin manzumesine denir. Süleyman Çelebi'nin eserinin adı Vesîletü'n-necât kurtuluş vesilesidir. Eser, Allah Adı, Velâdet Peygamberin doğumu, Merhaba, Mîrac ve Duadan oluşur mevlid, asırlardır, mübarek gün ve gecelerde, ölüm, düğün ve sünnet merasimlerinde okunur ve okutulur. halk arasında mevlid-i şerif denir.

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîlerde kutlama örneğine rastlanmamıştır Mevlid kandili, ilk defa hicretten üç yüz elli yıl sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devletinde kutlanmıştır

Mevlid, "doğum demektir. İslam'da hz Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirini Onikinci'ye bağlayan geceyi Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Doğum haftası Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmıştır II. Selim'den itibaren kandil gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerim'de yer almaz.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#6
29-11-2017, Saat:09:30 AM
Kaynak hürriyet.com
Mevlid kandili

Hz. Muhammed S.A.V'in beşiriyete kavuşmasının kutlandığı gün Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilir. 2017 yılında 29 Kasım 2017 tarihine denk gelmektedir.Mevlid gecelerinde mevlid kasidesi okumak, yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, gecenin şükrünü yerine getirmek hediye vermek, bu geceye hürmet etmek gerekir Allah rızası için yapmak çok sevaptır salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.sadaka, verilmeli neşe ve sevinç içinde olunmalı tesbih namazı kılınmalıdır,

Resulullah okunmalı, dinlemeli, öğrenilmelidir oruç tutmak sevaptır Muazzez Peygamberimizi anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. Onun anmaktan maksat, evrensel risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, hayatımızda uygulamak iman tazelemektir Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ermenin yolu, Hz. Peygamber yolundan gitmektir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: Ey Muhammed De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân, 31) ayetlerde de belirtildiği gibi, Allah’ı hoşnut etmek, Peygambere uymak ve örnek almakla mümkündür.
Peygamberimiz (S.A.V.)'e tesbih ve salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#7
29-11-2017, Saat:09:30 AM
Dua

ALLAHü Teâlâ'ya dua ve niyazda bulunmalıyız. dua, rahmet anahtarı, kulluğun özüdür. insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması O'na yakarması, sadece O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı andır. Dua, aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

 
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#8
30-11-2017, Saat:08:33 AM
Kaynak sabah.com nihat hatipoğlu
Mevlid Kandili birliğe fırsat olsun

Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Rebiul Evvel'in 12'si. sevgili Resul'ün doğduğu gün. Mevlid Kandili. Mübarek olsun. Geçen zaman Hz. Peygamber'i (s.a.v.) ve O'na olan ihtiyaç ve hasretimiz katmerleştirdi. Bugün O'nun önderliğine muhtacız. El- Emin vasfına; güvenilirliğine, el-Beşir vasfına; müjdeleyiciliğine; En-Nezir vasfına; uyarıcılığına, muhtacız.

Sizin için Allah'ın Resulünde güzel örnek var' Şüphesiz 'Sen Ey Resul büyük bir ahlak üzerinesin' Seni ancak âlemlere rahmet olasın diye gönderdik' buyuruldu. O'nun yaşamını anlamak anlatmakla mümkün olur. Bunun için O'nu tanımak zorundayız. Neye nasıl tepki verdiğini, hangi emri veya yasağı nasıl uyguladığını, hangi ayeti nasıl yorumladığını,

Kur'an'dan ve İslam'dan Hz. Resul'ü (s.a.v.), Nebi'yi çıkardığımızda ortada ne kelam kalır ne de İslam.
Zor dönemlerde Hz. Resul odaktır 
Zor bir coğrafyadayız. Fitnenin ve kaosu yaşıyoruz. tezgâhlar dönüyor. İslam âlemi parselleniyor Düzmece örgütler, ve liderler ısmarlanıyor. Ahlaki çöküntü her yeri sardı

mevlid yüreğimize bir ışık gibi düşer mi acaba
Barbarlara yem olmamak için beraberliğimizi, kardeşliğimizi yenileyebilir miyiz acaba! Ufak hesapları göz ardı edebilir miyiz? Beklenenin aksine insanlığın ve özgürlüğün düşmanlarını şaşırtabilir miyiz?

Elbette her fikrin, tahrikçiliğine, tetikçiliğide vardır, makul olanı da. Hangi siyasi, politik, etnik ve mezhepsel düşüncede olursak olalım ülkeyi ve insanını sahipleneb bilir miyiz Neticede vatan zarar görürse kazanacak yoktur. Hainler hariç.
Hz. Resul'ün (s.a.v.) Medine anayasasını inşa ettiğinde Yahudileri Medine çevresindeki putperestleri dahi 'vatandaş' güvencesine aldığını unutmadık.

Hz. Ali'nin zor iktidar döneminde tahta kılıç edinen sahabenin yaptığı gib ülkeye ihanet etmeyenler birbirlerine karşı 'tahta kılıç'; zalimlere ise çelikten kılıç olmak zorundadır Çelik kılıç sadece savaşmak değil aynı zamanda Güçlü olmaktır. 'ülkemizden rahatsız olanlar ülkemize hınçlarını bütün değerleri düşman alarak ortaya koyuyorlar.
bu oyunu bütün farklılıklarımıza rağmen bozmalıyız; bu çağrım, dindara, laike Sünniye, Aleviye, Türk'e, Arap'a, Kürt'e ülkeye İhanet etmemek ve ülkeyi satmayanlara
Birlik olabilirse Mevlid-i Nebi kutlanır tarihten Ders alınır. sadece 'mübarek olsun'la Efendimizi memnun ve huzurlu kılamayız.
Mevlid kandilinizi kutlarım. hep beraber -Duada buluşalım
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#9
30-11-2017, Saat:08:33 AM
Kaynak gıdahattı.com
Bir kandil geleneği Kandil simidi

Hepimizin severek yediği kandil simitleri eski ramazanları yaşatan güzel bir geleneğimizdir. Ülkenin farklı şehirlerinde farklı şekillerde üretilen kandil simitleri susamsız ve ağızda hızlıca dağılan bir simit türüdür. Çayla birlikte kış akşamlarında ailecek misafirliklerde bolca tüketilen kandil simidi günümüzde kandilin vazgeçilmezidir .

Kandil geleneği Osmanlıdan kalma bir mirastır. kandil simidi 14. yüzyıl Osmanlı saray gelenekleri içerisinde yer alan simitten yararlanılarak Türk yemek kültürünün önemli bir parçasıdır
ortak duygularımızın beslendiği bir olgudur.
sultan sofralarında ve saray mutfağında yer alan simit, saraylıdır. Yeniçerilerin Sekban Sınıfı”na ait fırınlarda çalışanlara simitçi denmekte, sarayda Simitçi Ustası” adı ile çalıştırılan ustalar bulunmaktadır.sarayda simit bolca tüketilmiştir.

Saray kültüründen bizlere kadar ulaşan bu lezzet zamanla gelenekselleşmiştir olgunlaşmıştır. Kandil gecelerinde köklü aileler simitleri kendi elleri ile pişirip, torununa, çocuğuna ve komşusuna ikram ederken büyük bir maneviyat almaktadır Günümüzde kandil simidi geleneği devam etmekte, kandil ziyaretine gidilen evlere, hediye olarak götürülmektedir.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#10
30-11-2017, Saat:08:35 AM
Kaynak filozof.net
Mevlid Alayı

Mevlid Alayı. Hz. Muhammed'in doğum günü Rebiu'l-evvel ayının 12. gecesinde Osmanlılar zamanında yapılan devlet merâsimidir
Sultan III. Murad devrinde başlamıştır. Sultanahmed Camii'nde yapılırdı. davetiyeler gönderilir, mevlid gününde devlet erkânı câmide toplanırdı. Mihrabın sağından minbere kadar Sadrâzamlar, müderrisler, mihrabın sol tarafındaki seccâdelere ise vezirler otururlardı.devlet erkânı geceye hususî elbiseler giyerdi.kapıcıbaşılar başlarına Selîmî ve mevsimine göre erkân, kürk veya ferâce giymiş divân takımları atlara binerek saraya gelirler ve padişahı alayla câmiye götürürlerdi.Nakîbü'l-Eşrâf Efendi'ye bir hürmet gösterilir câmiin sağ tarafında hususi bir yer ayrılır tek otururdu.

Mevlid esnasında ikramlar yapılır, kokular dağıtılırdı.mevlid-hânlara da hediyeler verilirdi.
Mevlidi müteâkib sadrâzam, şeyhülislâm, vezirler, ağalar at üzerinde pâdişâhı beklerdi. Pâdişâh atına binerek selâmlar, onlar da hürmette bulunurdu Pâdişâhın gidişinden sonra sadrâzam, şeyhülislâm ve devlet erkânı, birbirleri ile selamlaşıp dağılırdı
Osmanlı Devleti'nin sonlarına doğru Mevlid Alayı unutularak sarayda yapılmıştır. Cumhuriyet'in ilânıyla kalkmıştır. Günümüzde Mevlid kandili câmilerde okutulan mevlidler ile kutlanır


Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi