You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Kur'an-ı Kerimde Neden Ayetlerde "Biz" Diyor. Allah Hani Tekti? Yardımcıları mı Var ?

Kur'an-ı Kerimde Neden Ayetlerde "Biz" Diyor. Allah Hani Tekti? Yardımcıları mı Var ?

Süper Moderatör
Kur'an-ı Kerimde Neden Ayetlerde "Biz" Diyor. Allah Hani Tekti? Yardımcıları mı Var ?
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerimde Neden Muhtelif Bazı Ayetlerde "Biz" Demiştir ?Hani Allah Tekti Yardımcıları mı Var ? Demek ki Kuranda Çelişki Var ? Şeklinde ki Bu Soruyu Muhtelif Ateist - Deist Sitelerinde Gördüm. İnşaAllah Bunun Cevabını Verelim.

Değerli Kardeşim; Kur'an'da Cenab-I Hak Zaman Zaman Zatıyla İlgili Yerlerde "Biz" İfadesi Kullanır. Mesela Şu Ayetlere Bakalım:

"Hiç Şüphe Yok Ki, Kur'ân'ı Biz İndirdik, Elbette Onu Yine Biz Koruyacağız." (Hicr, 15/9)

"Biz İnsanı En Güzel Biçimde Yarattık." (Tin, 95/4)

Konuya Geçmeden Önce Herkesçe Malum Olan Ve Olması Gereken Çok Önemli Bir Meseleye Değinmek İstiyorum:


Birincisi : Müslüman Tartışmaz

Kamil Bir Müslüman Yani Ehli Sünnet Akaidi Üzerine Düzgün Bir İlme Ve Fikre Ve Zikre Sahip Olan Bir Müslüman Ayetlerin Kelime Manalarını Yorumlamadan Önce Usul-u Nahiv Ve Sarf Eğitimi Alır, ,Manasını Anlamak İçin de Usül-ü Tefsir Okur , Hadisten Evvel Hadis Usulünü; Fıkıhtan Evvel Fıkıh Usulünü, Ve Kelam İlmi Öğrenmeden Kelam Usulünü Alır Ve Sadece Hakkı , Hakkını Vererek , Hakiki Bir Şekilde , Hak Namına Ve Hak Edene Anlatır “Tebliğ” Eder.  Biz Zaten Tartışmayız ki !... Biz Münazara Yaparız. 

Akıllı İnsanlar; Fikirleri Tartışır, Olayları Konuşmaz, Kişileri Önemsemez. Normal İnsanlar; Olayları Tartışır, Fikirleri Konuşmaz, Kişileri Önemser Cahil İnsanlar; Kişileri Tartışır, Olayları Bilmez, Fikirleri Anlamaz. Lakin Ancak Kişilerin Görüşleri Ve Fikirleri Sayesinde Olaylar Yaşanıyorsa, Fikirleri Tartışır Olayları Konuşur Ve Bu Sayılanların Sebebi Olan Kişiler De Önemsenir.

Şu Cehalet Yaklaşımı ; (Ki , Ne Yazık ki Her İki Kesimde de Bu Var. Ama Bir Farkla ! Bizim (Yani Ehl-i İslam’ın) Farkı Bizim Bunu Avamımızın, Ateist Ve Deistin İse Hassasında Sözüm Ona Alim Sandıkları Adamlarda Bunun Olmasıdır!...) Oysa ki İslam’da Tartışmanın Dahi Bir Usul-ü Kaidesi Belirlenmiştir ! İslâm Düşünce Tarihi Boyunca Kur’ân-I Kerîm’in Tartışma Yöntemlerini Konu Alan “Cedelü’l-Kur’ân” Adlı Bir İlim Dalı Teşekkül Etmiş Ve Bu Alanda Çeşitli Eserler Kaleme Alınmıştır.


Haliyle Kamil Bir Müslüman Asla Ateist Veya Deistle Veya Kamalistle Tartışmaz. Tartışma Olması İçin Konu Hakkında Öncelikle İki Tarafında Mütehassısı Olması Lazım Gelir. Ateist Ve Deistle Ve Kamalistler Ast Olan İslam’ı Değil, İslam’ın Kendi Kafalarına Göre Önce Yorumlayıp, Daha Sonra Gene “Kendi” Yorumlarını “Kendi” Kafalarında Oluşturduğu Kendi Evham Ve Vehimlerini Tartışıyor Eleştiriyorlar  O Eleştirdikleri İslam'ı Bizde Eleştiriyoruz.


Bakın Marks'ın Manifestosunun İnanılmaz Rezil Çevirileri Vardır !.. Kitap Dahi Sayılmayacak Kadar Ufak Bir Risale Hükmündeki Bu Kitabın Tam Karşılığı Bugün Hala Adam Akıllı Yoktur (Eleştirilerde Bize Ait Değil. Zaten Umurumda Değil Çünkü Solcu Arkadaşlarımız Bunu Kendileri Söylerler.) Bu Kitapçığı Anlamanın En İyi Yöntemi Önce O Dile Hakim Olup Okumaktır (Meseleyi “Kim Söylemiş? Kime Söylemiş? Ne İçin Söylemiş? Ne Makâmda Söylemiş?” Temel Kâidesi Dikkate Alınmalıdır. Evet, Kelâmın Tabakâtının Ulvîyeti, Güzelliği Ve Kuvvetinin Menbâı Şu Dört Şeydir: “Mütekellim (Söyleyen), Muhatap (Söylenilen Kişi ), Maksat Ve Makâmdır. )


HALİYLE MÜSLÜMANLAR ATEİST VEYA DEİSLERLE NİYE TARTIŞSIN Kİ !

Biz Hakkı Ve Doğruyu Söylüyoruz Siz Karşılık Olarak Ya Önce Sloganvari Papağan Gibi Aynı Şeyleri Tekrarlıyor Ya Konuyu Değiştiriyor Ya Niyet Okuyuculuğuna Savunuyor Ya da Küfür Ediyorsunuz ... Ateist Ve Deistler Yorumlarımızı Okumazlar !  Çok Uzun Yazınca da 2 Satırı Okumayan Adam  "Boz Okomos Kosomoz" Deyip Ben Çok Araştırdım (!) Eeee Sonra? O Yüzden Müslüman Değilim Ateistim Veya Deistim Diyor  Ayıp …


İkincisi : Ehliyet Ve Liyakat


Slogan İlim Değildir. Ekser Manada Ne Zaman Bir Mesele Üzerinde Hususen Bir Solcu Ve  Komünistle İle Bahusus Bir Ateist Ve Deist İle Konuşsak Veya Münazara Etsek/Sek Ya Slogan (Klişe Ve Ezberletilmiş Sözleri Papağan Gibi Tetebbu Ve Tetebbuat  Etmeden Tekrarladıklarını ) Bunu Da İlim Telakki Ettiklerini, Görüyorum. Sloganın Bitip İlmin Fikrin Başladığı Noktada Çaresizlikle “Küfür Hakaret ve Alay” Devreye Giriyor. İstirham Ediyorum Meselelere Daha Camii Daha Bedi Daha Hikmetli Ve Hakikat Perest Bakınız Veya Yaklaşınız...


Siyaseten Sol Ve Komünizm, Fikren Ateizm Ve Deizm Asla Slogandan Öteye Geçememişlerdir!... Cemil Meriç’in Dediği Gibi Slogan İlim Değildir; “Karanlık Kinlerin Birbirine Saldırttığı Çılgın Sürülerin Savaş Çığlığıdır, Slogan. İlkelin, Budalanın, Papağanın İdeolojisidir.” (Cemil Meriç)

Hem Akla Hem Kalbe Hem de Ruha Mutabık Gelecek Bir Şekilde Meseleleri İzah Ediyoruz. Ama Anlamamanıza İdrak Etmemenize Sebep Olan Mesele Türkçe İse Bir Şey Diyemeyeceğim. Sorun Ya Edebiyat Hocanızda Yada Dilde. Mesele İdrak Meselesi İse Salağa Anlatır Gibi Anlatıyorum Lütfen İyi Dinleyiniz ;


Benim Muhteşem Son Model Bir Arabam Olsun. Tamam ? Fakat Araba Kullanmak Dışında Hiçbir Şey Bilmiyorum Arabalar Hakkında Lakin “Ehliyetim Var”.  Tamam ? Sizin de Muhteşem Bir Araba Bilginiz Olsun Hatta Arabaları Söküp Birleştire Bilecek Kadar Üstadı Azam Olun , Sıfırdan Bir Araba Yapma Kabiliyetine Dahi Haiz Olsanız Ama “Ehliyetiniz O l m a s a a”  Tamam ?


Şimdi Trafikte Biz İkimiz Yol Alırken Tamamen Benim Haksız Olduğum Bir Şekilde Size “BEN” Çarpsam Ve Kaza Yapsak. %1000 Hatalı Benim Olduğum Bu Durumda Polis Gelse Kime Ceza Verir? %1000 Ben Hatalı Olsam Bile Size Cezayı Keser ! Neden? Çünkü Ehliyetiniz Yok!.. Tamam  ?


Aynen Öyle de: Söylediğiniz Doğru Ve Hak Olsa Bile  İslam’i Bir Meselede Konuşmak Hususunda , Hele Hele Hüküm Vermek Hususunda Ehliyetiniz, Liyakatiniz, Diplomanız Ve İslam Istılahı Hususunda Bir  Tetebbu Ve Tetebbuatınız Yoksa!  Gene Suçlu Siz Olursunuz !...  Tamam ?


Doktor Olmayan Birisi İnsanları Ameliyat Etse Hatta Onların Hayatını Belki Kurtarsa Gene de Yaptığı Suçtur !... Ve Bu İstisnasız Her Ülke de Suçtur !.. Bu Yüzden Bilmediğiniz İslam'i Meseleler de Ehliyetiniz Yoksa Konuşmayınız.

Şimdi Gelelim Konumuza:


Müfessirler Bu Gibi Ayetlerde Kullanılan Çoğul Kipinin "Azamet" İfade Ettiğini Bildirirler. Türkçede Bunun Bir Örneğini "Siz" İfadesinde Görürüz. Bizden Büyük Olanlara Hürmeten "Sen" Demek Yerine "Siz" Demeyi Tercih Ederiz. Buradaki "Siz" İfadesi Çoğul Anlamda Kullanılmadığı Gibi, Tek Olan Allah Hakkında Bazı Ayetlerde Geçen "Biz" İfadesi Çokluk Anlamına Gelmez.


Dikkat Edilirse Cenab-I Hakk'ın "Biz" Dediği Yerlerde Sebeplerin Kullanımı Da Söz Konusudur. Mesela, Üstte Verilen Ayetlere Baktığımızda Kur'anın İndirilişi Ve İnsanın Yaratılışı Anlatılmaktadır. Kur'anın İndirilmesinde Hz. Cebrail, İnsanın Yaratılmasında İse Anne Ve Babası Sebep Olarak Görev Yapmaktadır.


İşaratü'l-İ'caz Tefsiri S.200'de Bediüzzaman Hazretleri Mevzuyu Şu Şekilde İfade Etmektedir.

" 1 اِنِّى Melâikenin, 2 اَتَجْعَلُ İle Yaptıkları İstifhamdan Anlaşılan Tereddütlerini Reddetmekle, Meselenin Azamet Ve Ehemmiyetine İşarettir."

" اِنِّى Burada ى Mütekellim-İ Vahde İle, 3 وَاِذْ قُلْنَا'da Mütekellim-İ Maalgayr Zamirinin Zikirlerinden Şöyle Bir İşaret Çıkıyor Ki: Cenâb-I Hakkın Halk Ve İcad Fiilinde Vasıtanın Bulunmadığına, Kelâm Ve Hitabında Vasıtaların Bulunduğuna İşarettir. Bu Nükteye Delâlet Eden Başka Âyetler De Vardır."

"Ezcümle, 4 اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰيكَ اللهُ Âyet-İ Kerimesinde Azamete Delâlet Eden نَا Zamîr-İ Cem’î, Vahiyde Vasıtanın Bulunduğuna İşaret Olduğu Gibi, 5 بِمَاۤ اَرٰيكَ اللهُ'de Müfred Hükmünde Olan Lâfza-İ Celâl, Mânâları İlham Etmekte Vasıtanın Bulunmadığına İşarettir."(6)

[Metindeki Mealler: 1. Muhakkak Ki Ben... 2. Yaratacak Mısın? 3. Hani Biz Demiştik... 4. Muhakkak Ki Biz, Allah'ın Sana Gösterdiği Şekilde İnsanlar Arasında Hükmedesin Diye Kur'an'ı Sana Hak İle İndirdik. (Nisa, 4/105); 5. Allah'ın Gösterdiği Şekilde.]


Konuyu Farklı Bir Boyutta


Önce Bir Hususu Belirtelim: Cenab-I Hak Kur'ân-I Kerimde, Her Zaman "Ben" Yerine "Biz" Diye Hitap Etmiyor. Âyetler Hep Bu Şekilde Sıralanmıyor. Yerine Göre, "Ben", Mevzuunun Gelişine, Meselenin Anlatılışına Göre Hitap Tarzları Da Değişiyor.

Nitekim Meallerini Vereceğimiz Şu Âyet-İ Kerimelere Dikkat Edilirse Bu Husus Açıkça Görülür: "Ey İsrailoğulları! Size İhsan Ettiğim Nimetlerimi Hatırlayın Ve Son Peygambere İman Edeceğinize Dair Bana Verdiğiniz Sözü Yerine Getirin Ki, Ben De Size Verdiğim Sözü Yerine Getirip Mükâfatınızı Vereyim. Ve Sadece Benden Korkun."1

"Kullarım Senden Beni Sordukları Vakit De Ki, Muhakkak Ben Çok Yakınım. Bana Dua Ettiği Zaman, Dua Edenin Duasına Cevap Veririm. Öyle İse Onlar Da Benim Davetime Uysunlar. Bana İman Etsinler Ki, Doğru Yolu Bulmuş Olsunlar."2

"Bana Dua Edin, İcabet Edeyim."3

"Ben Cinleri Ve İnsanları Ancak Bana İbadet Etsinler Diye Yarattım"4


Evet, Sadece Birkaç Misal Olması Bakımından Meallerini Verdiğimiz Bu Âyetler Gibi Daha Pek Çok Âyet-İ Kerimelerde Yüce Rabbimiz, Kendi Zâtından "Ben" Mânâsına Gelen Zamirlerle İfade Etmektedir. Bu Âyetlere Dikkat Edilirse, "Bana Verdiğiniz Sözü", "Kabul Ederim", "Beni Sordukları Vakit", "Benden Korkun" Gibi İfadelerin Doğrudan Cenab-I Hakkın Zâtıyla İlgili Olduğu Ve Arada Hiçbir Vasıta Kabul Etmeyeceği Görülür. İşte Allah'ın "Ben" Diye Hitap Ettiği Âyetlerin Büyük Ekseriyeti Hep Zâtıyla İlgilidir.


"Biz" Diye Hitap Edilen Âyet-İ Kerimelerde İse, Umumiyetle Arada Bir Vasıta Vardır. Meselâ Kur'ân'ın İndirildiğini Haber Veren Bütün Âyet-İ Kerimelerde "Biz İndirdik" Buyurulur. Bütün Âyetler Vahiy Kanalıyla İndirildiğine Göre, Burada Allah İle Peygamber (A.S.M.) Arasındaki Vasıta, Bir Melek Olan Cebrail'dir (A.S.). Yine "Bulutla Gölge Yaptık"5 Gibi Âyetlerde İşi Yaptıran Allah, İşi Yapan "Allah'ın Memurları" Mesâbesindeki Meleklerdir. Ancak Burada, Meleklerin "Memur" Olarak Vasıflandırılmasını, İnsanların İşlerini Kolaylaştırmak İçin Kullanma Zorunda Kaldıkları Memurlarla Kıyaslamaktan Kaçınmak Lâzımdır. İnsanlar Acizliklerinden Dolayı Memur Tutuyorlar; Cenab-I Hak İse Kâinatta Hükmeden Kudretinin İcraatını İlân Etmek, Onlar Vasıtasıyla Azametini Bildirmek İçin Melekleri İstihdam Ediyor.


Zaten Birçok Müfessirimiz, Bu Çeşit Âyet-İ Kerimelerde Cenab-I Hakkın Kendi Azamet Ve Kudreti, Ulûhiyet Ve Kibriyâsı İle Hitap Ettiğini Bildirirler. Yâni Cenab-I Hak, Esmâü'l-Hüsnâsı Ve Sıfatlarıyla Birlikte Hitap Ederek, Kendi Büyüklüğünü Ve Celâlini Bildirmektedir.

Meselâ, "Kur'ân'ı Kesinlikle Biz İndirdik, Elbette Onu Yine Biz Koruyacağız."6 Mealindeki Âyet-İ Kerimenin Metninde "Biz" Mânâsına Gelen Dört Kelime Vardır. Burada Hem Cenab-I Hakkın Kibriya Ve Azametinin İfadesi Bahis Mevzuudur, Hem De Meselenin Ehemmiyeti Zamirlerle Kuvvetlendirilmektedir.


Müfessir Ebu's-Suûd Efendi, Bu Âyetin Tefsirinde, "Biz Azamet-İ Şânımız Ve Uluvv-İ Cenabımızla Kur'ân'ı İndirdik." Der.Kevser Sûresinde Geçen "Biz" Mânâsına Gelen "İnnâ"Nın Tefsirinde İse Fahrüddin Râzi, "Buradaki 'Biz'den Murad, Cenab-I Hakkın Azametini Göstermektir" Der. "Çünkü Kevser'i Peygamber Efendimize (A.S.M.) Hediye Olarak Veren, Yerin Ve Göğün Sahibi Olan Cenab-I Haktır. Hediye Edilen Şey De Verenin Büyüklüğüne Göre Bir Kıymet Ve Azamet Kazanır."Bediüzzaman, Bakara Sûresinin 34. Âyetinin Tefsirinde "Ben" Mânâsına Gelen "İnnî" Ve "Biz Dedik" Mânâsına Gelen "Kulnâ" Kelimelerini Ele Alır Ve Şöyle Der:

"Cenab-I Hakk'ın Halk Ve Îcat Fiilinde Vasıtanın Bulunmadığına, Kelâm Ve Hitabında Vasıtanın Bulunduğuna İşarettir."  Devamında İse Nisa Sûresinin 105. Âyetindeki "Biz" Mânâsına Gelen "Nâ" Zamirinin Tefsirinde Şu Hususları Dikkate Verir:

"Bu Âyette Azamete Delalet Eden 'Nâ' Zamir-İ Cem'i Vahiyde Vasıtanın Bulunduğuna İşaret Olduğu Gibi, 'Allah'ın Sana Gösterdiği' Mealindeki Cümlede Müfred Hükmünde Olan Lafz-I Celâl Mânâları İlham Etmekte Vasıtanın Bulunmadığına İşarettir."7  O Halde, Allah'ın Bazı Âyetlerde "Biz" Diye Hitap Etmesinden, -Hâşâ- Cenab-I Hakk'ın Birden Fazla Olduğu Akla Gelmemelidir. Zaten Gelmez De.

Bazan Biz De Kendi Yaptığımız Bir İşten Bahsederken Bile "Biz Yaptık" Demez Miyiz?


Dipnotlar: 1. Bakara, 2/40-41.  2. Bakara, 2/186. -  3. Mü'minûn, 23/60. -  4. Zâriyat, 51/56. -  5. Bakara, 2/57. -  6. Hicr, 15/9. -  7. İşaratü'l-Îcaz, S. 230
Bunu ilk beğenen sen ol.
Son Düzenleme: 11-05-2023, Saat:04:30 PM, Düzenleyen: Tikky.
Süper Moderatör
RE: Kur'an-ı Kerimde Neden Ayetlerde "Biz" Diyor. Allah Hani Tekti? Yardımcıları mı Var ?
Önce Bir Hususu Daha Belirtelim: Cenab-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, Her Zaman "Ben" Yerine "Biz" Diye Hitap Etmiyor. Âyetler Hep Bu Şekilde Sıralanmıyor. Yerine Göre "Ben", Mevzuunun Gelişine, Meselenin Anlatılışına Göre Hitap Tarzları Da Değişiyor.


Nitekim Meallerini Vereceğimiz Şu Âyet-İ Kerimelere Dikkat Edilirse Bu Husus Açıkça Görülür:

"Ey İsrailoğulları! Size İhsan Ettiğim Nimetlerimi Hatırlayın Ve Son Peygambere İman Edeceğinize Dair Bana Verdiğiniz Sözü Yerine Getirin Ki, Ben De Size Verdiğim Sözü Yerine Getirip Mükâfatınızı Vereyim. Ve Sadece Benden Korkun." (Bakara, 2/40-41)

"Kullarım Senden Beni Sordukları Vakit De Ki, Muhakkak Ben Çok Yakınım. Bana Dua Ettiği Zaman, Dua Edenin Duasına Cevap Veririm. Öyle İse Onlar Da Benim Davetime Uysunlar. Bana İman Etsinler Ki, Doğru Yolu Bulmuş Olsunlar." (Bakara, 2/186)

"Bana Dua Edin, İcabet Edeyim." (Mü'minûn, 23/60)

"Ben Cinleri Ve İnsanları Ancak Bana İbadet Etsinler Diye Yarattım." (Zâriyat, 51/56)

Evet, Sadece Birkaç Misal Olması Bakımından Meallerini Verdiğimiz Bu Âyetler Gibi Daha Pek Çok Âyet-İ Kerimelerde Yüce Rabbimiz, Kendi Zâtından "Ben" Mânâsına Gelen Zamirlerle İfade Etmektedir. Bu Âyetlere Dikkat Edilirse, "Bana Verdiğiniz Sözü", "Kabul Ederim", "Beni Sordukları Vakit", "Benden Korkun" Gibi İfadelerin, Doğrudan Cenab-I Hakk'ın Zâtıyla İlgili Olduğu Ve Arada Hiçbir Vasıta Kabul Etmeyeceği Görülür.

İşte Allah'ın "Ben" Diye Hitap Ettiği Âyetlerin Büyük Ekseriyeti Hep Zâtıyla İlgilidir; "Biz" Diye Hitap Edilen Âyet-İ Kerimelerde İse, Umumiyetle Arada Bir Vasıta Vardır. Mesela, Kur'ân'ın İndirildiğini Haber Veren Bütün Âyet-İ Kerimelerde "Biz İndirdik" Buyurulur. Bütün Âyetler Vahiy Kanalıyla İndirildiğine Göre, Burada Allah İle Peygamber (A.S.M.) Arasındaki Vasıta, Bir Melek Olan Cebrail (As)'Dir.

Yine "Bulutla Gölge Yaptık." (Bakara, 2/57) Gibi Âyetlerde İşi Yaptıran Allah, İşi Yapan "Allah'ın Memurları" Mesâbesindeki Meleklerdir. Ancak Burada, Meleklerin "Memur" Olarak Vasıflandırılmasını, İnsanların İşlerini Kolaylaştırmak İçin Kullanma Zorunda Kaldıkları Memurlarla Kıyaslamaktan Kaçınmak Lâzımdır. İnsanlar Acizliklerinden Dolayı Memur Tutuyorlar; Cenab-I Hak İse Kâinatta Hükmeden Kudretinin İcraatını İlân Etmek, Onlar Vasıtasıyla Azametini Bildirmek İçin Melekleri İstihdam Ediyor. Zaten Birçok Müfessirimiz, Bu Çeşit Âyet-İ Kerimelerde Cenab-I Hakk'ın Kendi Azamet Ve Kudreti, Ulûhiyet Ve Kibriyâsı İle Hitap Ettiğini Bildirirler. Yâni Cenab-I Hak, Esmâ-İ Hüsnâsı Ve Sıfatlarıyla Birlikte Hitap Ederek, Kendi Büyüklüğünü Ve Celâlini Bildirmektedir. Meselâ;

"Kur'ân'ı Kesinlikle Biz İndirdik, Elbette Onu Yine Biz Koruyacağız." (Hicr, 15/9) Mealindeki Âyet-İ Kerimenin Metninde "Biz" Mânâsına Gelen Dört Kelime Vardır. Burada Hem Cenab-I Hakk'ın Kibriya Ve Azametinin İfadesi Bahis Mevzuudur, Hem De Meselenin Ehemmiyeti Zamirlerle Kuvvetlendirilmektedir.

Müfessir Ebu's-Suûd Efendi, Bu Âyetin Tefsirinde, "Biz Azamet-İ Şânımız Ve Uluvv-İ Cenabımızla Kur'ân'ı İndirdik." Der. Kevser Sûresinde Geçen "Biz" Mânâsına Gelen "İnnâ"Nın Tefsirinde İse Fahrüddin Râzi, "Buradaki 'Biz'den Murad, Cenab-I Hakk'ın Azametini Göstermektir" Der. "Çünkü Kevser'i Peygamber Efendimize (A.S.M.) Hediye Olarak Veren, Yerin Ve Göğün Sahibi Olan Cenab-I Hak'tır. Hediye Edilen Şey De Verenin Büyüklüğüne Göre Bir Kıymet Ve Azamet Kazanır."

Bediüzzaman, Bakara Sûresinin 34. Âyetinin Tefsirinde "Ben" Mânâsına Gelen "İnnî" Ve "Biz Dedik" Mânâsına Gelen "Kulnâ" Kelimelerini Ele Alır Ve Şöyle Der: "Cenab-I Hakk'ın Halk Ve Îcat Fiilinde Vasıtanın Bulunmadığına, Kelâm Ve Hitabında Vasıtanın Bulunduğuna İşarettir." Devamında İse Nisa Sûresinin 105. Âyetindeki "Biz" Mânâsına Gelen "Nâ" Zamirinin Tefsirinde Şu Hususları Dikkate Verir: "Bu Âyette Azamete Delalet Eden 'Nâ' Zamir-İ Cem'i Vahiyde Vasıtanın Bulunduğuna İşaret Olduğu Gibi, 'Allah'ın Sana Gösterdiği' Mealindeki Cümlede Müfred Hükmünde Olan Lafz-I Celâl Mânâları İlham Etmekte Vasıtanın Bulunmadığına İşarettir." (İşaratü'l-Îcaz, S. 230) O Halde, Allah'ın Bazı Âyetlerde "Biz" Diye Hitap Etmesinden, -Hâşâ- Cenab-I Hakk'ın Birden Fazla Olduğu Akla Gelmemelidir. Zaten Gelmez De.


Bazen Biz De Kendi Yaptığımız Bir İşten Bahsederken Bile "Biz Yaptık" Demez Miyiz?
Bunu ilk beğenen sen ol.
Süper Moderatör
RE: Kur'an-ı Kerimde Neden Ayetlerde "Biz" Diyor. Allah Hani Tekti? Yardımcıları mı Var ?
Konuyla İlgili Görseller

Bunu ilk beğenen sen ol.
Süper Moderatör
RE: Kur'an-ı Kerimde Neden Ayetlerde "Biz" Diyor. Allah Hani Tekti? Yardımcıları mı Var ?
Biz Zamirini Kullanma Nedeni. Risale-i Nur İle İzahı

Bunu ilk beğenen sen ol.
Acemi Üye
RE: Kur'an-ı Kerimde Neden Ayetlerde "Biz" Diyor. Allah Hani Tekti? Yardımcıları mı Var ?
Konu Çok Faydalı Oldu Teşekkürler
Bunu ilk beğenen sen ol.
Son Düzenleme: 24-02-2024, Saat:10:05 AM, Düzenleyen: Tikky.
Yeni Üye
RE: Kur'an-ı Kerimde Neden Ayetlerde "Biz" Diyor. Allah Hani Tekti? Yardımcıları mı Var ?
Bunu ilk beğenen sen ol.
Son Düzenleme: 24-02-2024, Saat:10:07 AM, Düzenleyen: Tikky.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.