You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Kur’an Sürekli Erkeklere mi Hitap Eder? Bu Durum, Ayrımcılık Değil mi?

Kur’an Sürekli Erkeklere mi Hitap Eder? Bu Durum, Ayrımcılık Değil mi?

Süper Moderatör
Kur’an Sürekli Erkeklere mi Hitap Eder? Bu Durum, Ayrımcılık Değil mi?
Soru : Kur’an Sürekli Erkeklere mi Hitap Eder?  Bu Durum, Kur’an'a Göre, Erkeklerin Birinci Sınıf, Kadınların İkinci Sınıf Olduğu Anlamına Gelmez Mi?
 
1.Mana: Hepimizce Malumdur ki Kur’an-ı Kerim’in Dili Arapça’dır. Arapça Olması da Bizzat Cenab-ı Hakkın Tercih Ve Seçimiyledir. Neden Arapça Demeye İtiraz Etmek Başka Bir Dil Olsaydı Neden O Dil Diye de İtirazı Gerekli Kılabilir. Dahası Efendimiz Arabistan’da Dünya’ya gelmesi Takdir Olunduğu İçin de Kendi Kavmine Peygamberlik İddiasından  Bulunan Bir Kişinin İman Esaslarını Anlatırken Farklı Dil Kullanması Beklenemez !... Farklı Bir Dil Kullanılmış Olsaydı Bu seferde Hz. Muhammed S.a.v. Efendimiz Peygamber Değil O Başkasından Aldığı Bilgileri Burada Bize Anlatıyor İddiasında Bulunulabilirdi ,Nitekim Bu İddiada da Bulunanlar Var. Kısa Bir Hakikat ve Hikmeti İle İlgili Girizgahtan Sonra Konuya Arapça Dil Bilgisi Üzerinden Ele Alalım İnşaAllah. Arapça’da İsimler Ya Müennes/Dişil Veya Müzekker/Erildir. Arapça’da ki Kuralların Kur’an’da Da Olduğu Gibi Kullanılması da Bunun Sonucu Olarak Tabiidir. Nitekim Kur’an’da Bu Her İki Çeşit Kelimeler De Yerli Yerince Kullanılmıştır. (Mümin-Mümine/Müminun-Müminat Gibi). Bu Dil yapısı Sadece Arapçada da Olmayıp Muhtelif Daha Pek Çok Dilde de Mevcuttur.
 
Üç Cinsiyetli Diller : Arnavutça Boşnakça Almanca Yunanca Hırvatça Latince Makedonca Rumca Felemenkçe Polonya Dili Rumence Rusça Sırpça Slovakça Slovence Ukraynaca. İle İki Dilli Diller Olan : Aramice Fransızca İbranice Hintçe Arapça İtalyanca Peştuca Portekizce Pencap Dili İspanyolca Ve Urdu Dili Gibi Dillerde de Gözükmektedir..
 
Arapça’daki Dilin Bir Teamülü De Erkek Ve Kadınlara Birden Hitap Edildiği Zaman, Bunları Tek Bir Hitap Tarzına Ve Bunu Da Erkek Kalıbına Dökmektir. (Bunu Bizde Yaparız Aslında Ahmet Amcalara Gidiyoruz. Şimdi Burada Ahmet Amcayı Övmedik Ahmet Amca İle Ailesini Yani Hem Hanımını Varsa Kızlarını da İçine Alarak Hitap Etmiş Olduk.)  Genellikle Kadın Ve Erkek İçin Aynı Anda Söz Konusu Edilen Bir İfade -Fazla Uzun Olmaması İçin- Sadece Erkekler İçin Kullanılan Kalıba Yer Verilir Ve Kadınlar Da Orada -Zımnen- Var Kabul Edilir. Bu Husus Arapça da Edebî Bir Sanattır Ki Buna “Tağlip Sanatı” Denir. Bu Edebî Sanat Sadece Gerçek Erkek Ve Kadın İçin Değil, Aynı Zamanda Arapça’da Mecazî Olarak Erkek/Eril Kabul Edilen “Kamer=Ay” İle Dişil Olarak Kabul Edilen “Şems=Güneş” Kelimeleri İçin De Geçerlidir. Bu İkisi Birden Kullanıldığı Ve “Tağlip Sanatı “ İçerisine Alındığı Zaman, Erkek/Eril Olan “Kamer” Sözcüğü Ön Plana Çıkarılır Ve “Kameran=İki Ay” Tabiri Tercih Edilir, Bununla Güneş Ve Ay Kastedilir.
 
Bu Edebî Sanat İfadesi Daha Veciz Olduğundan, Kur’an Terminolojisinde De Genellikle Hitaplar Bu Sanat Çerçevesinde İnşa Edilmiş Ve Kadın İle Erkeğin Birlikte Muhatap Olduğu Yerlerde Bu Hitap Erkeklere Yönelik Olmuş, Kadınlar İse “Tağlip Sanatı” Çerçevesinde Onlarla Beraber Yerlerini Almışlardır. Mesela Kur’an’da Çokça Kullanılan Ve “Ey İman Edenler” Anlamına Gelen “Ya Eyyuhellezine Amenû” Hitabı, Arapça Gramer Bakımından Erkeklere Yapılan Bir Hitap Tarzıdır. Ancak, Bu Hitapta Kadınların Da Dahil Olduğu Bilinen Bir Gerçektir. Keza, Kur’an’da Bir Çok Defa Kullanılan Ve “Ey Adem’ın Oğulları” Anlamına Gelen “YA Benî Ademe” İfadesini Sadece Erkeklere Tahsis Etmek Mümkün Değildir. İşte, Bu Açıklamalar Çerçevesinde Diyebiliriz Ki, “Babalar” İfadesinde Anneler, “Oğlanlar” İfadesinde Kızlar, “Kardeşler” İfadesinde Kız Kardeşler De Dahildir.
 
Kur’an, Bir Hitap Olarak Hz. Muhammed (Asm.) Gönderilen Bir Kitaptır. Kur’an’ın Konuşma Üslubuyla Gönderildiğini Ve Bu Kitabın Konuşma Dilinden Yazıya Aktarıldığını Bilmekte Yarar Vardır. Kur’an'daki Üslup Bundan Dolayı “De Ki”, “Ey İnsanlar”, "Ey İman Edenler”, “Ey Kafirler”, “Ey Ehl-İ Kitap”, “Ey Nebi”, “Sana Soruyorlar, De Ki” Gibi Hitaplarla Doludur. Ayetlerdeki Hitabın Çoğunlukla Müzekker Oluşu Peygambere Hitaben Gönderilmiş Olduğundandır: Arapça’nın Özelliğine Göre, Kadına Ve Erkeğe Ayrı Ayrı İfade Biçimleriyle Hitabedilir. Peygambere (A.S.) Yapılan Hitapların Müzekker Kalıbıyla Olması Da Bu Dilin Gereğidir.
 
Kur’an Ve Hadîslerde Geçen İslamî Emir Ve Yasaklar, Dünya Ve Ahirete Ait Vaadler, Herhangi Bir İstisna Yapılmadığı Sürece Hem Erkekleri, Hem De Kadınları Kapsar. Bunların Erkeklere Ait Yüklem Ve Zamirlerle İfade Edilmiş Olmaları Önemli Değildir. Bu, Hem Arapça, Hem De İslam Hukuk Metodolojisi Bakımından Böyledir.
 
Erkeklere Hitap Eden Bir Emir Veya Yasağın, Ayrıca Kadınlar İçin De Tekrar Edilmesi Gerekmez. Çünkü Bu, İfade Ettiğimiz Gibi Arap Dilinin Ve Hukuk Mantığının Bir Gereği Olduğu Gibi, Kur’an'ın Kendisine Has Üslûbu Ve İfade Mantığının Da Bir Gereğidir. Zira Kur’an, Her şeyden Önce Mü'min Erkeklerle Mü'min Kadınları, Birbirlerinin Dostları Ve Velileri Olarak İlan Eder: "İnanan Erkekler Ve İnanan Kadınlar Birbirlerinin Velisidirler. Onlar, İyiyi Emreder, Kötüyü Önlerler. Namaz Kılar, Zekat Verirler Ve Allah Resulüne İtaat Ederler. İşte Onlara Allah Merhametle Muamele Edecektir. Doğrusu Allah, Gücünün Önüne Geçilemeyen Ve Her Şeyi Yerli Yerince Yapandır." (Tevbe, 9/71)
 
Nitekim Bu Ayet-İ Celilede, "Onlar İyiyi Emrederler, Kötüyü Önlerler" Sözü Ve Ayetin Sonuna Kadar Diğer Failler Ve Zamirler, Hep Erkekler İçin Kullanılan İfadelerdir. Buna Bakarak, Bu Ayetin Kadınları Dışta Bıraktığını Söylemek Mümkün Mü? Hayır.
 
Kur’an, Açıkça Hem İnanan Erkeklere, Hem De İnanan Kadınlara Cennetin Güzelliklerini Ve Nimetlerini Va'detmiştir. Nitekim Tevbe Sûresi 72. Ayette Şöyle Buyurulmuştur:
 
"Allah, İnanan Erkeklere Ve İnanan Kadınlara İçlerinde Ebedî Kalacakları, Altlarında Irmaklar Akan Cennetler (Bahçeler) Ve Adn Cennetlerinde Hoş Meskenler Vaadetmiştir. Ve Ayrıca Onlara, En Büyük Nimet Olarak Allah'ın Hoşnutluğu Var. İşte Bu Büyük Başarıdır."
 
İslam Sadece Erkeklerin Dini Değil. Kur’an Sadece Erkeklere Hitap Etmiyor. Kur’an-I Kerîm'de Kadınlara Has Uzunca Bir Sûre Vardır: (Nisa Sûresi). Kur’an'da Bazı Kadınlara Da Allah'ın Vahiy (İlham) Gönderdiği Zikredilir. (Bk. Kasas, 28/7; Al-İ İmran, 3/42; Hud, 11/69).Ayeti Kerimelerine Bakılabilir.
 
"Kadınlar Erkeklerin Şakîkidirler." "Şakik" Tam Ortadan İkiye Bölünen Bir Bütünün Bu Eşit Parçalarından Her Biridir."Kadın Olsun Erkek Olsun, Kim İyi İşler Yaparsa Cennete Girecektir." (NisA, 4/124). "Mümin Erkekler Ve Mümin Kadınlar Birbirlerinin Velisidirler..." (Tevbe, 9/71). "Erkeklerin Kazandıklarından Bir Payı Olduğu Gibi Kadınların Da Kazandıklarından Bir Payı Vardır." (NisA, 4/32)
 
Kur’an'da Kadın Ya Da Dişi Anlamına Gelen "Nisa, Nisve, İmrae, Ünsa" Kelimeleri Türevleriyle Beraber 85 Defa, Erkek Anlamına Gelen "Racul, Zeker, Mer'" Kelimeleri De Yine Türevleriyle Beraber 86 Defa Geçmektedir. "İnsan" Kelimesinin Kadını Kapsamadığını Söyleyen Hiç Bir İslam Alimi, Hatta Hiç Bir İnsan Yoktur.
 
Genele Hitap Ederken Arap Dilinin Gereği, Ya Eril (Müzekker) Ya Da Dişil (Müennes) Bir Kalıpla Hitap Edilecektir. Sosyal Hayatın Bütün Yüküyle Erkeklerin Omuzunda Olduğu Bir Toplumda Eril Kalıbın Seçilmesinden Normal Ne Olabilir? Üstelik Bu Dil Araplar'ın İslAm'dan Önce De Konuştukları Dildir. Onlar O Zaman Da Böyle Konuşuyorlardı. Kendi Dilleriyle Gelen Kur’an'ın, Bu Dili Bozması Düşünebilir Mi ?
 
2.Mana Burada Aslında Bu iddiaları Gündeme Getiren Kişilerin Bakılınca İslam’i Hiçbir Bilgilerinin Olmadığı Haliyle de Sadece Meal Okumakla Belki Bir Fikir Edindiklerini Onda da Taraflı Bakışlarının ne Derece Gafletkerane Olduğunu Görmekteyiz, Müşahede Etmekteyiz ! Bu da Bir Kere Daha Bize Mealciliğin Bir Başka Zararını Daha Ortaya Koymaktadır!  Gençlerin Akıllarını Karıştırmaya Çalışanlar Esasen Şunu Demek İstiyorlar 1.’Si Muhatap Erkeklerdir Kur’an-ı Kerim’de Kadın Muhatap Alınmamış Haliyle Kuran Hak Kitap Değil. 2.’si İse Erkekler O Dönemde Kadınları Kullanıyorlardı Ve Kadının Hiçbir Hakkı Yoktu, Haliyle Kur’an-ı Kerimde Haşa, Yüz Bin Defa Haşa Hz. Muhammed’in Uydurduğu Bir Kitap, O Yüzden Kadınları da Kullanmak İçin Hz. Muhammed S.a.v. Tarafından “Haşa” Söylemler Bu Yönde Uyduruldu Demek İstiyorlar. Doğrudan Diyemedikleri İçin de Bu Şekilde İddialarda Bulunuyorlar.  Bunları da Kadın Hakları Savunucuları Görünümlü Dış Mihrapların İçimi de Kurduğu Vakıf Ve  Derneklerle Yapmaktalar. Biz Bu Derneklerin  Ne Amaçla Kurulduğunu İngiliz Casusu Lawrence’ın Anılarında Okumaktayız. Tezahürünü de 28 Şubat’tan Bu Güne Değin Müslüman, Mümine Ve Muvahhide Çarşaflı Ve Başörtülü Bayanlarımızın Haklarının Savunulduğu Hiçbir Eylemde Görememenizden Anlarsınız !...
 
Kadın Konusunda Hassas Olanların Göz Ardı Etmemeleri Gereken Bir Nokta Da Şudur Ki, Sadece Erkeklerin Yad Edildiği Hitaplarda Her Zaman Güzel Bir Vasıfla Değil, Kötü Vasıflarla Da Anılması Söz Konusudur. Örneğin “Ey İman Edenler” Anlamına Gelen “Ya Eyyuhellezine Amenû” Hitabı Yanında “Ey Kafirler” Manasına Gelen “Ya Eyyuhe’l-Kafirun” İfadesinin Muhatabı Da Zahiren Erkeklerdir. Ama Aslında Her İki İfadede Kadın-Erkek Müşterek Olarak Vardır. Demek Ki Ortada Bir Fazilet, Bir Üstünlük İmajı Söz Konusu Değildir, Mesele Tamamen Bir Çarpıtma Meselesidir.
 
Şayet İddia Edildiği Gibi Haşa,Yüz Bin defa Haşa ki Kur’an-ı Kerim’i Hz.Muhammed. S.a.v. Efendimiz Uydurmuş Olsa İdi Ve O Yazmış Olsa İdi O Halde Paylaşacağım Hadis-i Şerifleri Kur’an-ı Kerime Ayet Olarak Haşa Yazardı Hadis Olmazdı ! "Ey İnsanlar! Kadınların Haklarına Riayet Ediniz! Onlara Şefkat Ve Sevgi İle Muâmele Ediniz! Onlar Hakkında Allah'tan Korkmanızı Tavsiye Ederim. Siz Kadınları, Allah Emâneti Olarak Aldınız; Onların Namuslarını Ve İffetlerini Allah Adına Söz Vererek Helâl Edindiniz!" (Müslüm, Hac,147) "Kadınlara Ancak Kerîm Olanlar İkrâm Ederler (Değerli Olanlar Değer Verirler); Onlara Kötülük Edenler İse Leîm (Kötü) Kişilerdir." (İbn Mace, Edeb 3; Ebû Davud, Edeb 6, Rikak 22, İ'tisam 3; Müslim, Akdiye 11) Diyerek Kadına Yaklaşım Değerine Göre Allah Katında Değer Görüleceği Hadisle İfade Edilmiştir. Hal Böyle Olunca Allah Katında Ki Değer Kadına Yaklaşım İle Ölçülmektedir.  "Cennet Annelerin Ayakları Altındadır." (Nesâî, Cihâd, 6) Hadisi Malumumuzdur. Ayeti Başına Cenneti Ayaklarının Ucuna Koyan Bir Din Nasıl Olurda Erkek Üstünü Olabilir?  "Sizin En Hayırlınız, Ehline (Eşine Ve Çocuklarına) En Hayırlı Olanınızdır. Ve Ben De Ehline Karşı En Hayırlı Olanınızım. (Burada Da En Hayırlı Olan Kişi Hanımlarına En Hayırlı Olan Kişi Ölçüsü İle Belirlenmektedir. ) "En Güzel Dünya Nimeti, İnsanın Sahip Olabileceği Nimetlerin En Hayırlısı: Zikreden Dil, Şükreden Kalp Ve İnsanın İman Doğrultusunda (Müslümanca) Yaşamasına Yardımcı Olan Kadındır." (Tirmizî, Birr 13)  "Kadınlar Erkeklerin, Diğer Yarısıdır." (Ebu Davud, Tahanet,94; Tirmizi Tahanet 827) "Kadınlara Ancak Asalet Ve Şeref Sahibi Kimse Değer Verir. Onları Ancak Kötü Ve Aşağılık Kimseler Hor Görür." Gene  : "Hanımını Döven, Allah’a Ve Resûlüne Asi Olur. Kıyamette Onun Hasmı Ben Olurum." Demiştir Efendimiz !
 
3.Mana Bu İfadelerde Kadını Küçümseyici Bir Durum Söz Konusu Değildir. Nitekim, Ay-Güneş Misalinde Olduğu Gibi Şems/Güneş Değil, Kamer/Ay Göz Önünde Bulundurulmuştur. Fakat Hiç Kimse Bu İfadelerde Güneşin Aydan Daha Değersiz Görüldüğünü İddia Etmemiş Ve Edemez De.
 
4.Mana: Yaratılıştaki Hakikat Ve Hikmet İle Hak Hukukta ki Musavilik Yani Eşitlik Bütün Bütün AyrıdırŞunu Unutmamak Gerekir Ki, Hz. Adem (As)’Den Beri İnsanlık Camiasında Erkek Vazifesi Ve İcra Etmesi Gereken Sınavının da Bir Sonucu Ve Hikmeti Gereği, Hakimiyetin, Fiziki Kuvvetin, Bundan Gelen İcraatın Simgesi Olarak Algılanmış Ve Vasıflandırılmıştır. Erkeğin Neden Daha Kuvvetli Yaratıldığını İtiraz Konusu Yapanlar, Şunu Unutmamalıdır Ki, Kuvvet, Cesaret Ve Şecaat Tek Başına Bir Fazilet Simgesi Değildir. Nitekim En Zalim Olan Nemrut, Şeddad, Firavun Da Çok Cesaretli İdi Ama Bu Onların Makamını Ali Ve Ulvi Yapmadığı Gibi Allah Tarafından da Yerin Dibine Geçirildiler.
 
Erkeğin Hakimiyet Fiziki Kuvveti Ve İcra Etmesi Gereken Sorumlulukları Cihetiyle Ailesini Koruması Ve Himaye Etmesi, Onların Tamamının Geçimini Sağlaması Ve Zor Anlarda Zor Kararlar Verip Bu Sorumlulukla Birlikte Neticesinden de Mesul Olması Gibi Daha Birçok Hikmete Binaen Erkekler Daha Fizikli, Kavi Ve Güçlü ! Daha Cesur Daha Şecaatkar Ve  Girişken Yaratılmıştır. Kadınlar İse, Çocukların Anneleri Olarak Onları, Masumane Yavrularının Bakımını Üstlenecek Bir Konumda Olduğu İçin, Bir Şefkat Kahramanı Ve Bir Merhamet Abidesi Olarak Var Edilmiştir. Burada Her İki Cinse Verilen Yetenek Beceri Ve Kabiliyetler Musavi Yani Denktir, Eşittir. Hiç Birinin Bir Diğerinden Üstünlüğü Söz Konusu Değildir.  Hakîm Olan Allah Her Şeyi, Sınavının Gereği Olarak Üstlendiği Vazifesine Uygun Bir Şekilde Yaratmıştır. Bu Farklılıklar Hiçbir Zaman Bir Fazilet Ve Bir Şeref Üstünlüğü Değildir.
 
Hatta Bunun Tam tersini Düşünelim. Güzel Karakterli Bir Hanım İster ki Onun Erkeği Adam Gibi Adam Olsun ! Ona Duruşu İle Erkeklik Yapsın, Korusun Kollasın , İhtiyaçlarına Lebbeyk Diyerek Yerine Getirsin, Ahmed’i Mahmud’u Muhammed’den Gelen Bir Muhabbetle Ona Önce Hoca Sonra Koca Olsun. Giyimini Kuşamını Alsın Rızkını Temin Edip Bir Elini Yağdan Diğer Elini Baldan Kaldırmasın !... İstemez ki Adam Olmayan Serseri Veya Asalak, Korkak Ve Çalışmayan Ailesine Bakmayan Bir Kocası Olsun ! Ve Gene İster ki Her Erkek Hanımı Güzel Olsun Ona Karşı Bakımlı Ve Muhabbetli Olsun. Hoş Sohbet Olsun Tebessümünü Eksik Etmesin. Doğurgan Bir Bayan Olsun Çocukları Olsun. Çocuklarına İyi Bakıp Makam-ı Anneliğin Ulvi Hakkını Versin !...  İstemez ki Kadınlıktan Çıkıp Erkek Gibi Olsun Erkek Gibi Bir Kalın Ses Tonuna Sahip Olsun ! Ve Davransın !... Bırakın Bir Müslümanı Ateist Dahi Yaratılış Fıtratı İle Bunu İstemez…
 
5.Mana : Hak Ve Hakikat Nazarında ki Eşitlik:  Erkek-Kadın Eşitliği Hak-Hukuktadır... Erkek Olsun, Kadın Olsun Allah Katında En Faziletli İnsan Allah’a Karşı En Çok Takva Sahibi Olan İnsandır... Ey İnsanlar, Gerçekten Biz Sizi Bir Erkek Ve Bir Dişiden Yarattık Ve Birbirinizle (Kolaylıkla) Tanışmanız (Ve Farklı Yetenek Ve Faziletlerinizden Yararlanmanız) İçin Sizi (Değişik) Kavimler Ve Kabileler (Şeklinde) Kıldık. Şüphesiz, Allah Katında Sizin En Üstün (Kerim Ve Değerli) Sayılanınız, (Irk Ya Da Soyca Değil) Takvaca (Kötülükten Sakınma, İyilikte Yarışma Konusunda) En İleride Olanlarınızdır. Şüphesiz Allah (Her Şeyi Hakkıyla) Bilendir, Habir’dir.  İle Hucurât Suresi – 13. Ayeti Kerime İle Kur’an’ın Getirdiği Eşitlik Anlayışını Kör Gözlere Gösterir Şeklinde Kati Olarak İfade Etmektedir.
 
6.Mana:  İslam’dan Önce Dünya’nın Hemen Hemen Her Yerinde! Değersiz Bir Varlık Olarak Algılanmış Olan Kadına, Şeref Bahşeden Bir Statüyü Tanıyan Aslında İlk İslam Dinidir. Coğrafya Ve Tarih İlmide Ve Edebiyat İlmi de Ve Sosyoloji İlmi de Buna Şehadet Etmektedirler.
 
Misalen;  Coğrafya Gereği O Dönem İncelendiğinde Tüm Dünya Coğrafyasında Kadınlara Hak Verilmesi Tam Manasıyla İslam İle Olmuş, Tarih Bunu Kayıt Altına Almıştır. Edebi Olarak  -Erkek Kadın Ayırımının Yapılmadığı- Türkçe Dil Grubunda Dahi “Ey İman Edenler!” İfadesi Hem Erkek Hem De Kadınlar İçin de Söz Konusudur. Fakat Bu İfade Her İki Grup İçin Kullanıldığında  İse, Erkekler İçin “Ya Eyyühellezine Amenu”, Kadınlar İçin İse “Ya Eyyetühellati Amenne” Cümlesiyle İfade Edilmesi Gerekirdi. Malumunuz Allah Subhandır Her Şey den Münezzeh Ve Bütün Kusurlardan Beridir. Ve Asıl Böyle Bir Kelam , Söz İsrafından Münezzeh Olan Kur’an-ı Hakîm'de Abes Kaçardı, Eleştirilmeye Açık Olurdu. Uzun Ve Gereksiz İki Cümle Yerine, Eskiden Beri Belagatça Geçerli Ve de Yaygın Bir Dil Kuralı Olan “Tağlib” Sanatı Çerçevesinde “Ya Eyyühellezîne Amenû” İfadesinin Kullanılması Kadar Güzel Bir Şey Olur Mu? Buna Edebiyat İlmi de Şahitlik Ediyor. Ve Bunun Gibi Bugün de Her Gün, Her Bir Müslüman Tarafından Hususen Ramazan Ayında Okunan Bahusus Hafızlar Tarafından Her Gün Okunan Kur’an-ı Hakim Okuyana Usanç Vermediği Gibi Her Okuyuşta Yeni indirilmiş Bir Kitap Hissiyatını Vermesi İle İnsanlık Ve Müslümanlık Adına Şahitlik ediyor.  Aynen Öyle de Hiçbir Arap Kadını Ve Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Sultanları Olan Analarımız Ve Annelerimiz -Yüz Yıllarca Tevarüs Edip Alışık Olduğu- Böyle Bir İfadeden Rahatsız Olmaması, Bilakis Bu İfadenin Kendilerine De Hitap Ettiğini Çok İyi Bilmeleri Şahitlik Ediyor ki Kur’an-ı Kerim Hem Erkeklere Hem de Kadınlara Son Derece Beli Ve Bedi Bir Şekilde Hitap Etmektedir..
 
Aynen Öyle de Hiçbir Taraf Öbürüne Eşitte Değildir, Ama Kendisine Vazifesi Gereği Verilen Özeliklerle de Üstünde Değildir. Ne Fizikî Yapısı, Ne Hissi Yapısı Açısından Eşit Değillerdir . Bilakis Allah -Deyim Yerindeyse- İkisini Eşitlik İçin Değil, Eşitsizlik İçinde “Bir” Eşitlikle Yaratmış Ve Bu Farklarını da Bir Birine Bir Üstünlük Olarak Değil Bir Yapbozun Muhtelif Parçaları Gibi Bir Ahmed’i Mahmud’u Muhammed’den Gelen Bir Muhabbetle Meşru Bir Ölçü Olan Evlilik Akti İle Bağlamıştır…
 
7.Mana: Kur’an’ın Mucizelik Yönünün En Açık Misallerinin Başında “Îcaz=Veciz” İfadeler Gelir. Arapça’da Oldukça Yaygın Olan Bu Edebî Sanat, Kur’an da Da Oldukça Yaygın Bir Kullanım Alanına Sahiptir. Kadınları Erkek Hitabına Dahil Ederek Anmak Da Bu Sanatın Bir Tezahürüdür.
 
Erkek Ve Kadınlarla İlgili Bir Konu, Daha Detaylı Bir Surette Vurgulanmak İstenildiği Yerlerde, Kadınlara Da Ayrıca Yer Verildiği Görülmektedir. Misal Olarak; “Allah Ve Resulü Herhangi Bir Meselede Hüküm Bildirdikten Sonra, Hiçbir Erkek Veya Kadın Müminin, O Konuda Başka Bir Tercihte Bulunma Hakları Yoktur. Kim Allah’a Ve Resulüne İsyan Ederse, Besbelli Bir Sapıklığa Düşmüş Olur.” (Ahzab, 33/36), “Kim Bir Kötülük İşlerse, Sadece O Kadar Cezalandırılır. Ama, Mümin Olarak, İster Erkek İster Kadın, Kim Makbul Ve Güzel Bir İş Yaparsa, İşte Onlar Cennete Girer Ve Orada Hesapsız Nimetlere Nail Olurlar.” (Mümin, 40/40) Mealindeki Ayetlerde Hem Sorumluluk Hem De Mükafatta Erkek-Kadın Eşit Bir Statüde Değerlendirilmiştir.

Saygılarımla

Not: Muhtelif Kaynaklardan Yararlanılmış Olup Yazı Fakire Aittir. Hatası Yanlışı -Araştırmalarımdaki Ve Yorumlarımda ki- Bana Aittir.
Bunu ilk beğenen sen ol.
Son Düzenleme: 24-09-2021, Saat:11:20 PM, Düzenleyen: Tikky.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.