You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

KÜFÜR CEPHESİ BÜTÜN CEPHELERDE KAYBEDERKEN SİYONİST YA DA SEBATAYİST İSLAMCILAR! BİZ

KÜFÜR CEPHESİ BÜTÜN CEPHELERDE KAYBEDERKEN SİYONİST YA DA SEBATAYİST İSLAMCILAR! BİZ

KÜFÜR CEPHESİ BÜTÜN CEPHELERDE KAYBEDERKEN SİYONİST YA DA SEBATAYİST İSLAMCILAR! BİZ
KÜFÜR CEPHESİ BÜTÜN CEPHELERDE KAYBEDERKEN
SİYONİST YA DA SEBATAYİST İSLAMCILAR! BİZE DÜNYAYI NASIL ANLATIYOR?
küfür cephesi bütün cephelerde kan kaybederken islami direniş zaferden zafere koşuyor…
Hakkın galibiyetine engel olamayan şer güçler medyası ve kalemşörleri, aracılığı ile hak ile batılı nasıl birbirine karıştırırız diye olağan bir gayret gösteriyorlar. Adları Türkçe ve Müslüman isimlerini koyarak kendini gizleyen Fatih, Ahmet, Kenan, İbrahim, Abdurrahman Hakan, Selahattin, Hamza, Mustafa Rıdvan, müstear isim kullanan Bi simit ya da Bi Puaça olan olan bu sebatayist İslamcı! Kesim kendisini İslam maskesi altında saklayarak İslam, a içerden darbe vurmak için sinsice batılı hak göstermeye çalışarak halk ta bir algı yanılması yapmak istiyorlar. Elhamdülillah ki halkımız Allahın yardımı ve inayeti ile bunlara kanmamaktadır. Çünkü nihayetin de kalpler Allahın elindedir.
Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali tarih bin dokuz yüz yetmiş dokuz da ihbari gaybi ile peygamber s.a.v tarafından müjdelenen İslam devrimi ile İran da yedikleri unutulmaz halkın kıyamı sonucun da tarihte eşi benzeri olmayan bir İslam devrimi olmuş Amerika ve avaneleri bölgede sert bir kayaya çarparak duraksamışlardır. Ve küfür güçlerin ce İslam devrimi daha küçükken ezilmek istenmiş, akabin de İran İslam cumhuriyetine seksen ile seksen sekiz yılları arasın da sekiz yıl savaş dayatılmış, gündüz ırak, Suriye hariç gece bütün dünya İran İslam cumhuriyetini yıkma çabaları Allahın yardımı, halkın imanı ve gayreti ile bir milyon insanın kaybına rağmen düşman bu savaşı kazanamamıştır. Bu İslami hamle ile İsrail her ne kadar bin dokuz yüz kırk sekiz de Yahudi devletini kurmuş ise de İsraillin büyük İsrailli kurma çabaları İran da oluşan bu İslam devrimi ile akamete uğramıştır.
ABD ve Batı dünyası Arap dünyasın da ki uşakları dahil İran, a otuz altı yıl Ambargo koymalarına rağmen İran dan istediklerini elde edememişlerdir. Neticede iki bin altı yılın da İsrail Lübnan, ı üç günde, Suriye yi bir hafta da ve İran, ı bir ayda alırım diyerek bir savaş dayatmış ve üç gün dediği Lübnan da Hizbullah İsrail savaşı tam otuz üç gün sürerek israil,e müthiş kayıplar verdir miş, israilin merkava tankları hurdaya dönmüş, israilin karizması Lübnan hizbullahı tarafın dan yerlebiredilmiş ve İsrail kendi kulübesine dönmek zorun da kalmıştır.
Bütün bu olan bitenlerden sonra İsrail Filistin de bir türlü yenemediği Lübnan Hizbullah, ı Hamas ve İslam, i cihadı bitirmek için israilin yanıbaşın da Filistinliler için bir Habeşistan görevi gören Suriye, İslami direniş hareketlerine silah desteği ve köprüsü olan antiemperyalist Olan Suriye direniş halkasını kesmeden İran, ın bu İslami direniş hareketlerine desteğini kesemeyeceğini anlayan ABD ve İsrail, Batı, körfezdeki Arap uşakları olan Arabistan, Suudi, katar, Türkiye gibi ülkelerin para, silah, lojistik destekleri ile Suriye tamamen yerli olmayan Hormonlu, GDO lu Seyyar göçmen El kaide,=ışid=nusra=osö gibi vahşi vampirleri Suriye ye göndererek bize mücahit! diye yutturmak istemişlerdir.Mazlum Suriyelilerin kanını akıtmışlardır.
Suriye de işledikleri cinayetleri ne kadar insan ölürse Suriye rejimi o kadar zalimdir demek için Suriye halkını acımasızca öldürmüş yerüstü ve yer altı kaynakları çalınmıştır. Suriye de dört yılı aşkın geçen bu sure de Suriye halkının büyük bir kesimi kendi yönetimlerine destek vererek düşmanın ülkelerini işgaline izin vermemiştir. İran, Filistin, Lübnan, Suriye, ırak derken Düşmanlar bu yenilgilerin kudurmuşluğuyla peygamberin müjdesi ile ,”İman ve hikmet yemendedir” dediği mübarek Veysel Karaninin memleketi olan bir toprağa düşman olan on iki ülke ABD Türkiye ve İsrail ile Arap ülkeleri dahil iki bin on beş yılında yemen halkına bir gece yarısı birden saldırmışlardır.Çünkü yemen de Amerikancı Hadi hükümeti halkın kıyamı neticesin de yıkılmış, yemen de sunni ve Şia kardeşliğine rağmen sözde İslamcı! Gerçekte Siyonist İslamcı! Medya her zaman olduğu gibi yemen savaşını bir mezhep savaşı olduğu izlenimini vermek için olağan gayret sarfetmiştir.Bir diğer husus aynı Arap ülkeleri ve Türkiye İsrail, in Filistin, e olan saldırılarına karşı savaşa girişmemişlerdir. Acıdır ki Müslüman yönetim olarak bildiğimiz sudan ülkesi İsrail, in daha önce kendisine yapılan saldırılara cevap vermezken şer ittifakının Müslüman yemen halkına olan saldırın da yer alarak münafık bir yönetim olduğunu kanıtlamıştır. Ve Müslüman yemen halkının kanını akıtmak la zalimlerle birlikte olmuş ve Türkiye yöneti mi de ırakın Amerika tarafında incirliğin kullanımı dahil, bu yemen savaşın da da rengini her zaman olduğu gibi belli etmiştir. Daha düne kadar mısır daki Sisi ye darbeci zalim diyen Türkiye Mısır yemeni bombalayınca cesur, kahraman ve yiğit sisi demeye başladılar. Şimdi başkalarına zalim diyen lerin kendilerine neden zalim demediğinin cevabını vermeleri lazım değil mi? Başkasının mahallesin den olursa zalimdir diyenler, iş kendi mahallesine gelince Kendi yaptıkları zulmü görmemektetirler. Yemen de kadın, çocuk, genç ve yaşlılar öldürülürken Suriye de mazlum zalim edebiyatını yapanlar şimdi neredeler? Niçin mazlum yemen halkı öldürülürken sessiz kalınıyor? İsrail ve ABD nin çıkarları için değil mi? şimdi bu karartmayı yapanların medyası kime hizmet ediyor anladınız değil mi? İsraillin Filistin zulmünü izleyen Türkiye ve Arap ülkeleri Yemen de Amerikan çıkarları tehlikeye girdi diye jet hızıyla müdahale edenler mazlum ümmetin kalbini bir kez daha yaralamıştır. Ve inşallah bu zalim ve münafıkların hep birlikte yıkımları yakındır.
Yemen deki bu son cephe ile iyice sıkışan ve girdikleri her ülke kendileri için bir bataklığa dönüşen şer güçleri ve uşakları Müslümanların medarı iftiharı olan İran İslam cumhuriyetine karşı yeni taktikler geliştirmiş, otuz Altı yıl İran, a olan ambargolar işe yaramamış olmalı ki düşmanlar ve dost rolünde olan düşmanlar sinsice iranı Mazlum ve Müslüman halkların gözünde ABD ve israilin, Batının yanında göstermeye çalışmışlardır. Özellikle de Siyonist İslamcı yada sebatayist İslamcı kesim bu rolde görev alarak İran, a olan özel kinlerini dost rolünde gözükerek salya sümüklü kusmuşlardır.
Diğer bir önemli nokta kendisine İslamcı gözükme rolü verilen rejimin has adamlarından Abdurrahman Dilipak Ve Ali Bulaç, ın ifade ettiği gibi Ortadoğu da yükselen İslam, ı dizginleyebilmek ve İran, ın bölge deki gücünü dizginleyebilmek, Amerika, nın ve israil, in çıkarlarını koruyabilmek için Türkiye de alelacele bir İslami görünümlü hükümet iş başına getirilerek sözde Osmanlıcılık oyunu başlamış Ve tarihte olduğu gibi her Ali ye karşı bir Muaviye lazım denilerek düşmanlar ABD ve İsrail tarafından Türkiye ye Muaviye rolü verilerek orta doğuda yeni bir oyun başlamıştır. Nitekim bu oyun sonucun da Türkiye el- kaide =ışid=nusra =osö gibi terör örgütlerinin geçiş ve silah köprüsü olmuş, Müslüman ülkeler ırak, Suriye, yemen de iç karışıklıklar çıkarılarak İslam ülkeleri kaosa sürüklenmek sureti ile İslam dünyası sözde İslamcı! Bir hükümet aracılığı ile dizayn edilmeye başlanmıştır. Bu oyunun farkında olan İran İslam cumhuriyeti ise hükümetlerin geçici devletlerin ise kalıcı olduğunu bilerek bu ikiyüzlü siyaset güden Amerikan uşağı devletlerle ilişkisini mazlum halklar adına devam ettirmiştir.
Sebatayist İslamcıların taktiklerine örnek verecek olursak ,Rahmetli imam Humeyni döneminde de İslam devrimini engelleyemeyen İsrail kurnazca halkların kafasını karıştırmak için “İsrail, İran ile birliktedir” dediğin de imam Humeyni şöyle demiştir;”İsrail kendisinin necis olduğu biliyor bizi de kendisi ile birlikte göstererek necasetini bize bulaştırmak istiyor diyerek “ tarihi cevabını vermiştir.
Şimdi de aynı yöntemi kullanan Siyonist ve sebatayist İslamcı! kesim isralin bu taktiğine başvurarak hak ile batılı birbirine karıştırma görevini üstlenmişlerdir. Öyle ki sanki iran, a uygulanan otuz altı yıllık ambargolar şakamıydı? Iranın mazlum Filistin halkına verdiği silah ve füzeler İsrail, e bayram hediyesi miydi? Diye sormak lazım. bu gerçekler ve Bu söylediklerimiz İran, ı ile ABD, İsrail ve batı dünyası ile beraber göstermek isteyenlere bir şamardır.
İran, ın israili tehdit ettiği söylemlerinin imaj peşin de olduğunu söyleyen bu Siyonist İslamcı! Şeytanlar da biliyor ki israilin Filistin de, Suriye de, ırak ta ve son olarak yemen de yediği bütün darbeler İran, ın direnişçi mazlum bölge halkına verdiği silahlardır. Evet, İran ile İsrail direk karşı karşıya gelmese de İran İslam cumhuriyeti dolaylı olarak israile karşı sürekli ve süresiz bir savaş vermiştir. “savaşı istemeyiniz, savaş olursa da kaçmayınız” ayeti gereği İran İslam cumhuriyeti kendisine direk saldırılmadıkça direk cevap vermeyecektir. Ha direk ha dolaylı fark etmez İran, israille bin dokuz yüz yetmiş dokuzdan beri bir savaş halindedir. bu savaş hem kültürel, hem psikolojik hem siyasi hem de sıcak savaş olarak dolaylı olarak İsrail ABD ve batı dünyasının saldırdığı her ülke de bu düşmanların karşısın da ve mazlum halkın yanında İran İslam cumhuriyeti olmuştur.
Siyonist İslamcı! ya da sebatayist İslamcı! kesimin diğer bir söylemi ve şeytani hilesi ırak ta sunni ve Şiilerin birlikte IŞİD,e diğer adıyla DAİŞ,e karşı mücadelesin de vahabi ,selefi IŞİD,İ sunni gibi gösterip ışidin zulmünü görmezlikten gelip televizyon ve “timetürk” gibi internet sitelerin de “ırakta şii zulmü” başlığıyla verilerek hemen bir mezhep ırkçılığına soyunmuşlardır. Oysaki ırakta yüzyıllarca birlikte yaşayan suni ve Şiileri savaştığı görülmezken siyonizmin çıkarları uğruna İslam kimliğin de ki münafıklar ve işbirlikçileri ile sabah akşam medyaların da sunni şii,şii sunni diyerek mezhep kışkırtıcılığı yapmak sureti ile “kırk kez birine deli dersen deli olur”misali insanları birbirine kırdırma ve kanla beslenen İslam, ın bu yeminli düşmanları kendilerini deşifre etmişlerdir.istedikleri şii akla gelince zulüm akla gelsinki Müslümanlar daima savaş halinde olsun ki israil güçlü ,Müslümanlar güçsüz ve parçalanmış darmadağınık olsunlar ki israil,in efendiye değil köleye ihtiyacı var.Kürt zülmü,Türk zülmü ifadeleri kullanılacak olursa zülmün adresi zalimler değil ,ırklar,mezhepler ve dinler olacak ki buda kimlik üzerinden halkalara bir düşmanlık aşılanacak demektir.işte bunu yapmaya çalışan en başta Siyonist İslamcı medyadır ki, Amerika,nın kurduğu el-kaide=ışid=nusra=ve öso gib kanlı terör örgütleri ile Suriye ,ırak, yemen işgal edilmek istenirken bu Siyonist İslamcı medya olayları saptırarak şii ve sunni savaşı varmış gibi göstermek için yapmadık numara kalmadı.
“Irak ta şii zulmü “diye veren İslamcı rolünde gözüken “timetürk” gibi bir siteye soruyoruz, ırak Türkiye de ki incirlik üzerin den vuruldu o halde sizler bu bir sunni zulmüdür mü dediniz? Bu bir türk zülmüdür mü dediniz?Ulu derede hiç yoktan öldürülen otuz beş can için bakın işte bu sunni zulmüdür mü dediniz? Ya da mısır da sunni Sisi sunni mısırlı Müslümanları öldürürken suniler sunileri öldürüyor mu dediniz? Demediniz neden sunni suniyi ,şii şiiyi öldürüyor derseniz ordan size ekmek çıkmaz. Fakat sunni şiiyi, şii suniyi öldürüyor diye haber yaparsanız olur ki size kanan saf Müslümanlar, ı belki birbirine düşman ilan etme ihtimalinden dolayı haberleri bu şekilde şaytanca vermeniz sizin tıynetinizi gösteriyor.
Yine eğer bir kürt kürdü öldürürse medyamız kürt kürdü öldürdü demiyor neden? çünkü insanlar birbirine düşmeyeceği için ne diyor medyamız! Ahmet mehmedi öldürdü diyor. Yine kürt Mehmet, türk Ahmedi öldürürse Kürt Mehmed türk Ahmedi öldürdü demiyor neden? Çünkü kendisine ekmek çıkmayacağı için, söylerse eğer; Mehmet, Ahmedi öldürdü diyecek, Kürt türkü öldürdü demeyecektir.
Olaylara perakende bakıp, toptan hüküm verenlere diyoruz ki; zulmü yapan zalimdir, bir Kürd zulüm yaparsa bütün Kürtler zulüm yapmış olmaz. Bir Türk yâda Türkler zulüm yaparsa bütün Türkler zulüm yapmış olmaz, birkaç sunni zulüm yapar sa bütün suniler zülüm yapmış olmaz, birkaç Şii zulüm yaparsa bütün Şiiler zulüm yapmış olmaz. Kısaca zulmün adresi, ırkı, mezhebi ve rengi olmaz, kimde zulmü, bir ırk, bir mezhep, bir din, bir renk ve bir sınıf ile birlikte anıyorsa biliniz ki bilerek yâda bilmeyerek ABD ve israile hizmet ediyor demektir. Çünkü bunun pratikte başka bir açıklaması yoktur. “Irakta Şii zulmü “diye haber yapan kurdurulmuş” Timetürk “adlı sitenin ne yapmak istediği ortadadır. Müslümanları ayrıştırmak, birbirine kırdırmak ve ayrılıkları daha da derinleştirmektir. Irkçılık ve mezhepçilik yapmak sadece şeytan ve dostlarına yarar. O halde uyanık Müslümanlar buna dikkat etmelidirler. İslami bir gelecek kaygısı olmadığı için birlikten değil ayrılıktan söz eden herkes düşmanımızdır. Böylelerinin adresi dolaylı yâda dolaysız Siyonizm, e hizmettir. Bunları iyi tanımalıyız. İslam, ın altın şartı ırk değil, İmanın yedinci şartı da mezhep değildir. Unutmamalıyız ki kimse doğarken kendi ırkını yâda kendi mezhebini seçmemiştir, mezhep ve ırk herkes doğduğu coğrafyaya göre mensubiyet taşır.

Fakat özellikle Müslümanların kanını akıtmaya yemin etmiş bu Siyonist ve sebatayist İslamcı! medya şii ve sunni zamirlerini günde bir kez değil, bin kez çekerek Müslümanları birbirine kırdırmak sureti ile israil, e soluk olmak istiyor. Çünkü Rableri, kitapları, peygamberleri bir olan bir din mensupları ancak ayrıştırılarak ezilebilir, yok edilebilir. Bazıları da bilerek yada bilmeyerek bu fitneye ahmak ça alet olabiliyor. çünkü bunları islamın geleceğini değil, milli ve şahsi çıkarları için israil, e her türlü yalakalığı yapabiliyorlar.
Diğer bir konu kendi evlerini temizlemeyenlerin, kendi ülkelerin deki onca gayri resmi resmi olan ise incirlik ve kürecik gibi Amerikan üslerini görmezlikten gelirken, kendi ülkelerin de İsrail konsoloslukları yokmuş gibi birde utanmadan İran, a akıl vermeye kalkışmalarıdır. sanki bu fuhşiyat bu G. Evleri. bu faiz, bu içki, bu kumar bu mafyalar, bu ahlaksızlıklar bu faili meçhuller ,halkın ahlakını bozmak için gayri İslami diziler ,kendi ülkelerin de değil de İran daymış gibi densizce İran, a akıl vermeye kalkışmalarıdır.
Dünyayı algılamakta güçlük çeken ya ahmaklıktan ya da hainlikten olsa gerek İran, ın politikalarının İslam ümmetine zarar verdiğini söylemekteler.Bunu söyleyen arkadaşlara hak veriyorum(!!!) Amerikan üslerinin olmadığı, İsrail konsolosluğunun olmadığı,coca colanın yasak olduğu,filistinine destek veren ,Amerikanın yayılmacılığına karşı yayılmacılık gösteren ,anti emperyalist bir İran gerçekten İslam ümmetine zarar veriyor(!!!)
İran İslam cumhuriyetinin işgal edilmek istenen ülkelere yardıma koşmasına yayılmacı olarak bakanlar neden se Amerika,nın ortadoğudaki ellinin üstünde üslerine ve yine Amerika, nın bölgedeki yüz ellibin askerinden rahatsız olmamaktadırlar..Bu sorun değil onlar için …
Geçmiş yıllar da israilin kurduğu masonik gülen hareketi ajanda defterlerinin en başına Besmele değil ,İslami iran aleyhinde bir sayfalık yazılar yazılıyordu. Böylece hem israilin gözüne girmek hem de gönüllere ve zihinlere İslam kardeşliği değil zehir aşılanıyordu, şimdi de aynı ülkede birbirine zıt gözüken fakat ABD dostluğunda ortak Oldukları gibi, İslami iran düşmanlığında ortak olan bu gülen hareketinden İran düşmanlığını Devralan rejimin İslamcı görünümlü! Şahıslarınca Amerika ve İsraili mutlu etmek için İran düşmanlığını biz paralelci değiliz diyenler tarafından habire pompalanıyor. Böylece Netenyahu ile aynı cephede İran düşmanlığı bu kez İslamcı! görünümlü bir partinin eli ile yapılmaktadır. Çünkü hayatlarının merkezin de en büyük güç ALLAH olmayanların Amerika ve İsrail den ödül almalarının bir başka yolu yok. Yine Mevlana’nın ifadesi ile “köpekleri dost sanırsın aralarına bir kemik at bakayım diyerek paralelciler ile gayri paralelciler arasın da ki durumu açıklamaktadır.
Hülasa; Amerika ve İsrail, e boyun eğmeyen bir İran Batı dünyası ve uşakları için çok tehlikelidir. Yoksa aynı Siyonist ve sebatayist İslamcılar! Şah Rıza Pehleviden rahatsız değillerdi. Taki devrim olana değin, devrim olunca herkes İran düşmanı oluverdi. Çünkü rableri Amerika öyle istemişti. ABD, İsrail ve uşakları da biliyor ki İslam dünyasında güçlü bir İslami İran var olduğu sürece BOP projesi başarıya ulaşamayacağı gibi Amerika, nın orta doğudaki planları da uygulanmayacaktır. O yüzden İslami iran, ı özellikle de mezhep damarı ile Müslümanları İsrail, e karşı değil, birbiriyle uğraşır duruma getirmek için Siyonist ile sebatayist İslamcı! görünümlü olanlara medyada roller verilmiştir. Ve bunlar sabah akşam tesbih yerine şii ve sunni zamirlerini çekerek kinlerinden öleceklerdir, inşallah… Zafer İslam, ın dır
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.