You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Ka'ka bin Amr et-Temimi

Ka'ka bin Amr et-Temimi

Acemi Üye
Ka'ka bin Amr et-Temimi
   Beni Temim Kabilesi

   Temim kelimesi türkçeye ''iyi huylu, sert, katı tabiatlı'' olarak çevrilebilir. Arapların köklü kabilelerinden olan Beni Temim'in kökü Adnanilere dayanır. İslamiyet öncesinde Beni Temim kabilesi ile Kureyş kabilesi arasında akrabalık bağı kurulmuştu. Yaşadıkları bedevi hayatı sonucu sürekli göçeden Beni Temim kabilesi mensupları Necid, Basra, Yemame ve Bahreyn'de yaşamlarını sürdürdüler. Avcılık ve ticaret dışında bir çeşit paralı askerlik olan kervan korumalığı yaparak hayatlarını kazanmışlardı. Ağırlıkla putperest olan kabile üyeleri arasında hristiyanlık ve mecusilikte yer yer göründü.

   Beni Temim kabilesinden İslam'a ilk girenler arasında Habbab bin Eret vardır. Mekke'de köle olarak satılan Habbab bin Eret müslüman olunca ağır işkencelere maruz kalmış ve Bedir Savaşı dahil birçok savaşa katılmıştır. Hicretin 9. yılında Hz. Muhammed (S.A.V.) ile görüşen kabile heyetinin İslamiyet'i seçmesi ile Beni Temim kabilesinin tamamı müslüman oldu.

   Ka'ka bin Amr'ın doğum tarihi bilinmemektedir. Savaşçı kişiliği yanında şairliği de ön plana çıkmıştır.Dönemin tarihçileri Hz. Muhammed (S.A.V.) ile görüşen ve İslamiyet'i kabul eden Beni Temim kabilesi heyeti arasında Ka'ka bin Amr'ın da bulunduğunu yazar. İbn Abdilberr kendisinin Hz. Muhammed'in (S.A.V.) vefatına ve Hz. Ebubekir'in (R.A.) halifeliğinin tanınmasına şahitlik ettiğini yazar. Ka'ka bin Amr tarih sahnesine yalancı peygamber Tuleyha'ya karşı yapılan Buzaha Savaşında çıktı. Halid bin Velid komutasındaki müslümanlar bu savaşı kazandılar. Tuleyha daha sonra müslüman olmuş ve Irak fetihlerine katılmıştır.

   Hz. Muhammed'in (S.A.V.) vefatı ile Alkame bin Ülase Taif halkını kışkırtmak ve İslam Devleti'ne karşı harekete geçirmek için faaliyete başladı. Halife Hz. Ebubekir'in (R.A.) emri doğrultusunda Ka'ka bin Amr ordusu ile harekete geçti ve bu isyanı bastırdı. Irak fetihlerine Halid bin Velid'in komutasında katılan Ka'ka bin Amr birçok kahramanlıklar gösterdi. Zatü's Selasil Savaşı ve Hire'nin fethinde ordunun komutanları arasında bulunan Ka'ka bin Amr fetihten sonra Halid bin Velid'in emri ile Hire'nin valisi olarak bir süre bu şehirde kaldı. Halid bin Velid bu esnada bölgedeki fetihlere devam etti. Bir süre sonra tekrar Halid bin Velid ile birlikte hareket etmeye başladı. Kadisiye Savaşı'na savaşın ikinci günü katılan Ka'ka bin Amr emri altındaki askerler ile desteğe gelmişti. Teke tek mübazerede arka arkaya iki Sasani komutanını öldüren Ka'ka bin Amr müslümanlara moral ve psikolojik üstünlük kazandırdı. O gün Ka'ka bin Amr'ın yaklaşık 30 düşman askerini öldürdüğü söylenir.Savaşın üçüncü günü Ka'ka bin Amr Sasanilerin filli birliklerini etkisiz hale getirdi. Kadisiye Savaşı'ndan sonra Sasanilerin başkenti Medain'in fethedilmesinde Ka'ka bin Amr kardeşi Asım bin Amr ile birlikte kilit bir rol oynadı. İki kardeş emirleri altındaki askerler ile birlikte gece gizlice nehri geçip şehre sızmış ve fethin yolunu açmış oldu.

   Suriye fetihlerine yine Halid bin Velid komutasındaki birliklerle beraber katılan Ka'ka bin Amr bu bölgede de Yermük, Ecnadeyn ve Dımaşk (Şam) şehrinin fethi başta olmak üzere birçok savaşta bulundu.Suriye'deki fetihler tamamlanınca Amr bin As Mısır'ı fethe başlayınca Ka'ka bin Amr emrindeki askerler ile Mısır fetihlerine destek vermiştir.

   Ka'ka bin Amr Hz. Osman'ın (R.A.) halifeliğinde Kufe şehrinin komutanı görevini sürdürdü. Çıkan fitne hareketini durdurmak için sürekli çabalayan Ka'ka bin Amr halife Hz. Osman'ın (R.A.) şehit edileceği haberini alınca ordusu ile birlikte Medine'ye hareket etmiş fakat maalesef yetişememiştir. Sonraki halife Hz. Ali (R.A.) döneminde halifenin yanında yer aldı. Tek amacı müslümanlar arasındaki ayrımın sona ermesi idi ve tüm mücadelesi bu doğrultuda oldu. Cemel olayları öncesinde Hz. Aişe ile görüşüp barışın gerçekleşmesi için elinden geleni yapsa da savaşa engel olamadı. En son Sıffin Savaşına Hz.Ali (R.A.) saflarında katılan Ka'ka bin Amr Muaviye'nin iktidarında Kufe'den ayrılmış ve hayatının son dönemini Mısır'ın Menzele şehrinde geçirmiş ve hicri 35 ya da 40 yıllarında bu şehirde vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun.
Bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider...
Son Düzenleme: 29-08-2023, Saat:07:28 PM, Düzenleyen: Baybars.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.