Forum Gündemi:

Konu Başlığı : İsyanlar

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 32 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Murataltug
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#1
13-11-2017, Saat:03:55 PM
Kaynak enfal.de.com
Canberdi Gazalî Hadisesi

Memlûk Sultani Melik Eşref Kayıtbay'ın azadlı kölelerinden Sultan Gavri ile Tomanbay'ın nüfuzlu beylerinden Canberdi Gazalî, Mısırın ilhakında af edilmis ve Sultan Selim'in, şam'dan istanbul'a hareketinde Sam Beylerbeyliğine tayin edilmiştir

Yavuz'un ölümü ve yerine kanunini geçmesiyle Melik Eşref ünvanıyla hükümdarligini ilan ederek isyan etmis, adına hutbe okutup para bastırmıştı.kendisi ile birlikte hareket etmeleri için Şah Ismail ile Mısır Beylerbeyi Hayır Bey'e elçi ve mektup göndererek onları yanına çekmeye çalışmıştı.ona göre Osmanli tahtına geçen genç ve tecrübesiz hükümdarın, kendisine bir sey yapamayacağına inanmisti devir "eyyam-i fetret ve hengâm-i firsat" devri idi.

böyle bir düsünceyle isyan bayrağı açan Canberdi daha önce af edilmiş itibar gösterilmiş.rahat ve huzur içinde yaşaması temin edilmisti o, Selim hanın ölümünden Yavuz Sultan ın ölümünden önce silah arkadaşlarını toplayarak, yönetimindeki Şam vilayetinde onlara mevkiler vermişti.

Canberdi Gazalî, Suriye ve Filistin'i ele geçirmek, Mısırı zapt edip hilâfeti elde etmek gibi büyük emeller peşindeydi Hayır Beye mektuplar göndermistir tekliften telaşa düsen Hayır Bey, onu oyalarken deniz yoluyla devleti haberdar ederek, Gazalî'nin mektuplarını Istanbul'a gönderir.

20.000 kişiyle Beyrut'u zapteden Gazalî, Cebel-i Lübnan'da Dürzîleri de isyana tesvik etmiştir .Haleb'i kuşatıp muhasaraya alan Canberdi büyük bir mukavemetle karşılaşmıştır.Gazalî üzerine üçüncü vezir Ferhad Pasa ile Anadolu, tımarlı sipahileri kapıkuludan dört bin yeniçeri gönderilerek Dulkadiroglu Ali Bey isyanı bastırmak üzere memur edilmiştir

Ferhad Paşanın kuvvetleri yetişmeden Sehsuvaroglu Ali maiyyetindekilerle Halebe yürür. Ali Bey'in gelişini haber alan Gazalî, kuşatmayı kaldırarak şam'a çekilir. Ferhad Pasa'nın kuvvetleriyle birleşen Haleb Beylerbeyi Karaca Ahmed Paşa Şehsuvaroğlunun kuvvetleriyle,şam yakınlarına gelir 27 Ocak l52l'de Mastaba mevkiindeki çarpismalarda Gazalî yakalanir.

Devletin,kendisine ve arkadaşlarına sağladığı imkânlari bir tarafa bırakıp halifelik sevdasına düşen Canberdi Gazalî'nin nankörlügü, ibret-i âlem olmak için başının kesilip Istanbul'a gönderilmesi ile son bulur.Bu hâdiseden sonra Şam Beylerbeyligi'ne Ayas Pasa, Kudüs, Gazze sancaklarina da birer sancakbeyi tayin edilmisti.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#2
14-11-2017, Saat:06:33 PM
2.Düzme Mustafa Olayı
Kaynak enfal.de.com

Kanunî, 2l Haziran'da Amasya'dan istanbul'a ilerlerken, Sehzâde Bâyezid'den haber alır. Sehzâde Mustafa'ya benzeyen bir adam, geniş çaplı bir isyanda bulunmaktadır.Kimliği ve nesebi bilinmeyen bu adam, maktul şehzâde'ye benzerliğinin söylenmesinden cesaretle saltanat sevdasına düşer.

Şehzade Mustafa oldugunu söyleyerek Selanik ve Yenişehirde ortaya çıkar. Niğbolu sancaklarında Simavna dervişlerinden taraftar toplar isyanın, Dobrucada Şeyh Bedreddin taraftarları arasında gelişmesi dikkat çekicidir. Saltanatını ilan eden kendisine vezir kadıasker tayin eden Düzme Mustafa, çiftlikler basıp vergi toplar gasb ettiğini dağıtarak etrafina l0.000'e yakin adam toplar

tarihçi peçevi bu anarşik olayı kısaca şöyle anlatır
l555 de Yenişehir ve Selanikte nesebi meçhul kötü biri ortaya çikar. serseri ve asagilik kimseler, kendisine rahmetli Sehzâde Mustafa'ya benziyorsun diye onun fesad kafasına saltanat sevdası sokarlar.birçok serseri ve akli kimseler, kandılar. Güya rahmetli Sehzâdenin katlinde celladın elinde Mustafa'ya benzer baska bir suçlu bulunuyormuş, Mustafa serbest bırakılmıştı."

Durumun, ehemmiyetiyle Şehzade Bâyezıd, Niğbolu Beyini vazifelendirdi vaadlerle Düzme Mustafa'nin veziri kandırılıp Düzme Mustafa yakalandı istanbulda idam ettirildi ceset Şehzade Mustafa olmadığının işaretiyle teşhir edildi
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#3
15-11-2017, Saat:08:16 AM
2.Düzme Mustafa Olayı kaynak enfal.de.com

Kanunî, 2l Haziran'da Amasya'dan istanbul'a ilerlerken, Sehzâde Bâyezid'den haber alır. Sehzâde Mustafa'ya benzeyen bir adam, geniş çaplı bir isyanda bulunmaktadır.Kimliği ve nesebi bilinmeyen bu adam, maktul şehzâde'ye benzerliğinin söylenmesinden cesaretle saltanat sevdasına düşer.

Şehzade Mustafa oldugunu söyleyerek Selanik ve Yenişehirde ortaya çıkar. Niğbolu sancaklarında Simavna dervişlerinden taraftar toplar isyanın, Dobrucada Şeyh Bedreddin taraftarları arasında gelişmesi dikkat çekicidir. Saltanatını ilan eden kendisine vezir kadıasker tayin eden Düzme Mustafa, çiftlikler basıp vergi toplar gasb ettiğini dağıtarak etrafina l0.000'e yakin adam toplar

tarihçi peçevi bu anarşik olayı kısaca şöyle anlatır
l555 de Yenişehir ve Selanikte nesebi meçhul kötü biri ortaya çikar. serseri ve asagilik kimseler, kendisine rahmetli Sehzâde Mustafa'ya benziyorsun diye onun fesad kafasına saltanat sevdası sokarlar.birçok serseri ve akli kimseler, kandılar. Güya rahmetli Sehzâdenin katlinde celladın elinde Mustafa'ya benzer baska bir suçlu bulunuyormuş, Mustafa serbest bırakılmıştı."

Durumun, ehemmiyetiyle Şehzade Bâyezıd, Niğbolu Beyini vazifelendirdi vaadlerle Düzme Mustafa'nin veziri kandırılıp Düzme Mustafa yakalandı istanbulda idam ettirildi ceset Şehzade Mustafa olmadığının işaretiyle teşhir edildi
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#4
15-11-2017, Saat:10:27 AM
İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize buraya tıklayıp üye olmanız veya giriş yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#5
15-11-2017, Saat:01:55 PM
Sehzâde Bâyezid Olayı İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize buraya tıklayıp üye olmanız veya giriş yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!


Kanunî döneminin önemli olaylarından biri de, şehzadeler arasındaki taht mücadelesidir. Şehzade Mustafa ve Cihangir'in vefatıyla taht vârisi iki şehzade kalmıştı. Bunlar, Selim ile Bâyezid idi. iki kardeş rakip duruma gelmişdi. Kanunî'nin, yaşlanması tahta kimin geçeceği konusunu gündeme getirmişti.

oğullarından birini tahta geçirmek isteyen Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa'nın katline sebep olmuş kendi oğulları arasında tercih yapma durumuna gelmişti. Hürrem Bâyezıd'ı tercih etmiş öz ve büyük oglu Selim'e cephe almamıştır

Şehzade Selim Nahçivan seferinde babasının yanında bulunmuş yumuşak huyluluğu ile babasında müsbet bir tesir bırakmıştı Hürrem Sultan Bayezida kanat germiş, daha iyi bir sancağa naklettirmişti.Bâyezid, Kütahya'da Mekke emîrinin elçilerini kabul etmis saltanata müyesser olduğunda Haremeyn-i Serifeyn'e gönderilen Sürre -i Hümayûn" arzularindan bahsetmişti.

Bâyezid, şahsiyeti, kültürü ve yaşayışıyla tahta en yakın adaydı Selim'in, eğlence hayatına karşılık Bayezid, ilim ve irfan sahibiydi .Hurrem Sultanın vefatıyla Bâyezid, büyük hâmisini kaybetmişti Selim ile Bâyezidı Lala Mustafa Paşa entrikalarala birbirine düsürdü.

Kardeşler arasındaki çekismelere Kanunî, müdahele etti Şehzadelerden her birine 300.000'er akça terakki ederek sancaklarını değiştirdi. Selim'i Manisa'dan Konya'ya, Bâyezid'i de Kütahya'dan Amasya'ya tayin ederek. Selim'in sehzâdesi Murad'a Akşehir, Bâyezid'in büyük oğlu Orhan'a da Çorum sancaklarını tevcih eder.

Şehzade Bâyezid pâyitahttan uzak bir yere yapılan tayini, hakaret kabul ediyordu.tayin işinde Selim'in parmağının olduğunu, Selim'in tercih edildigini yazarak "bu hakaretten ölmek yeg idi" diyerek hissiyatını belirtmisti Bâyezid, 28 Ekim l558'de Kütahya'dan ayrilmak zorunda kalmıştı.

Şehzade beyazıt çok yavas yol alıyordu çok kalabalık bir kafile ile yola çikan Şehzadenin yolda iltihak edenlerle kuvveti artıyordu. endiseye kapılan Kanunî, Selim'e Sokollu Mehmed Paşayı Bâyezida Pertev Paşayı gönderir ancak Bâyezıdın tutumunda bir değişiklik olmamıştır.

Bâyezid, babasina tehdid mektupları göndermekten çekinmez bir mektubunda "Bendenizi sorarsanız gündüz - gece her zaman hayır duanıza meşgul bilesüz, amma ki gam ve gayretten helâk bilesüz. Ah bilmem ne idem bana karındaşımın hatırı içün zulm eyledünüz, beni yerümden yurdumdan ayırdınız" diordu.

Beyazıtın davranışları yüzünden Kanunî, Selim'e meyletmiştir. Bayezid, birçok eşkıyayı toplayıp 20.000 civarındaki bir kuvvete sahip olmasıyla iki taraf geri dönülmez bir eşiğe gelmistir Selim harekete geçip askerî hazırlığa koyulmuştur
Bâyezid kendi başına Selim, babasının direktifleriyle hazırlanmıştı Bâyezıd, Selim'in, merkezden gelen Beylerbeyleri ile hareket haberini alinca, l5.000 kisilik bir kuvvetle Ankaraya geçer

haberin istanbul'a ulaşmasıyla Kanunî tedbir alır Sokollu Mehmed Paşa ile Rumeli Beylerbeyini Konya'ya gönderir. Selim'e muharebesini Konya'da kabul etmesini emreder. Seyhülislâm Ebu's-Suûd Efendi'den, fetva alir. iki kardes h.22 Saban 966 (m.30 Mayis l559) konya ovasında çarpışmışlardır

İlk günki çarpışmalarda üstünlük sağlanamaz ikinci gün Lala Mustafa Paşa Bâyezidın kuvvetlerini bozguna ugratır Amasya'ya çekilen Bâyezıdınn af isteğini Kanunî red eder iran'a iltica eden Bâyezid, Tahmasb,tarafından Osmanlılara teslim edilir 23 Temmuz l562'de şehzade, ve oğulları bogdurularak katledilir Sivas'a defnedilir

Sehzâde Bâyezid hâdisesi,iç karışıklıklara sebep oldu. devlet, beyazıtın taraftarlarıyla mücadele etti idarî degisiklikler yapıldı yeniçeriler muhafiz olarak Anadou'ya yayıldı Şehzadelerin sancağa çıkma usûlünde değişiklikler yapıldı.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#6
15-11-2017, Saat:04:53 PM
Şehzade mustafa

Rüstem Paşa, Ankara'ya geldiğinde Kanunî'nin büyük oğlu ve tahtın en kuvvetli adayi Amasya Sancakbeyi Şehzade Mustafa hakkinda haberler gönderme ihtiyacını duyar. 38 yaşında bulunan Şehzade Mustafa, Kanunî'nin büyük oğlu olması hasebiyle taht vârisi olabilecek durumdaydi.

ogullarindan birinin tahta geçmesini arzu eden Hurrem Sultan, ona karsi iyi düsünmüyordu. Bu yüzden Sehzâde Mustafa gözden uzak tutuluyordu. İlim ve marifette de kudretli olan Sehzâde Mustafa şehzadeler tarafindan kıskanılmakta idi.asker kendisini çok seviyordu.

Şehzade Mustafa ,babasının yaşlandığını, sefere iktidarının bulunmadığını, bu sebeple Rüstem Pasa'yı Dogu seferi ile görevlendirdiğini, bu yüzden kendisine düşman olduğunu,bunun yok edilirse kendisine taht yolunun açılacağı gibi telkinlerle saltanat davasina sürüklenmişti.

Rüstem Pasa isevmedigi ve muhalif oldugu Mustafa hakkinda Kanunî'ye mektuplar göndermişti. Rüstem Pasa'yi geri çağırtan Kanunî, bizzat sefere çıkmaya karar verir.

l2 bin civarindaki yeniçeriyle 28 Agustos l553 te istanbul'dan Üsküdar'a geçen Kanunî merasimle karşılanır Kanunî, oğlu Cihangirle Bolvadin'e gelir. kendisine âsi olarak tanıtılan büyük oğlu Amasya Sancakbeyi Sehzâde Mustafa sefer için yanına çağırtır. 5 Ekim l533 günü Konya Ereğlisinde babasina yetisen mustafa mekr-i Rüstem" yüzünden o gün Pâdişahın emriyle çadırında boğdurularak cenazesi Bursa'ya gönderilir.

Rüstem Pasa sadaretten azledilir Kara lakaplı Vezir Ahmed Paşa getirilir. Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın işbirliği ve hileleri ile meydana gelen elim hâdise, halkda büyük bir infiale sebep olmuştu Kanunî, sefer arifesinde nahoş bir olaya sebebiyet vermemek için Rüstem Pasa'yi azletmiştir

Şehzadenin ölümü, Anadolu halkını yaraladığı gibi, nimetleriyle perverde olan yüzlerce bilgin, sair, san'atkâr ve şeyh de beklenmedik ölüme ağlıyordu .Kanunî'nin süt kardeşi Mehmed Çelebi, Pâdisaha Sehzâde Mustafa'ya kıydığı için ağır sözler söylemişti. Şehzâde'nin, iftiraya kurban gittigi devletin tamamında ve dünyada hâkimdi Nahçıvan seferinden önceki iran sefer-i hümayûnunda Kanunî ile Şehzade, görüşüp dertlenmişler Kanunî, oğluna hak vermişti.

Şehzade mustafa ölmeden önce babasıyla son karşılaşmasında babasıyla görüşmeden öldürülmüştü. Şehzade Mustafaya ikinci vezir Ahmed ile üçüncü vezir Haydar Paşalar, Amasya'dan gelmemesi için haber göndermişlerdi.Şehzade böyle bir yola tenezzül etmedi.babası ile yüz yüze geldiklerinde onu ikna edeceğine inanıyordu

Halk ve askerce sevilen Şehzadenin katli, halkın üzüntüsüne sebep olmuştu. şairler Rüstem Pasa, Hürrem Sultan hatta Kanunî'yi yeren şiirler kaleme almışlardır. sancakbeyi Taşlıcalı Yahya Bey mesnevisinde Rüstem Paşa 'nın idamini istemişti.

Yahya Bey, Türk fikir hürriyetinin âbidelerinden olan eserinde Padişahı tenkid etmış "nizâm-i âlem"i için ileri gitmemiştir. Rüstem Paşa, Kanunî'ye şikayette bulunarak Yahya Bey'in cezalandırılmasını istemisti. Kanunî "Bu makulelere kulak tutma ve intikam kasdin etme" diyerek Yahya Bey'i, himaye etmiş saygı göstermiştir.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#7
21-11-2017, Saat:08:46 AM
SULTAN SELİM TAHT KAVGALARI

Sultan Selim, idareyi ele geçirdigi zaman, düsmanlari sindirilmis ve hududlari saglama baglanmis bir Rumeli ve devletin gelecegine göz dikmis Sark düsmanlariyla yüz yüze gelmisti iç saglanmadan disari ile ugrasmak mümkün degildi. taht rakibi sehzâdeler çikabilirdi.bazi sehzâdelerin basinin gitmesi gerekiyordu.yoksa memleket gidecek memlekette kan gövdeyi götürecekti.

Sultan Selim, zararli bir faaliyete girismedikleri takdirde kardeslerine bir fenalik yapmayacagina dair babasina söz vermisti. agabeyleri  Sehzâde Ahmed ile Sehzâde Korkut'u yakindan izliyordu. Aksi takdirde taht ile birlikte devlet elden çikabilirdi. Devletin zarar görmesi bütün bir Müslüman toplumun yok olmasi baska din mensuplarinin idaresine girmesi demekti.
.
Şehzade ahmet. Konya'da padisahligini ilan etmekle kalmamis, ayni zamanda oglu Alaeddin Bursa'yi da ele geçirmisti. Alaeddin, Bursa Subasisi'ni öldürterek Hutbe ve Sikke bastırmak ister. Bursa halki Selim'e itaat etmeye devam eder.

Dönemin Osmanlı Paşası şehzade ahmedin oğlu Alaeddin'in Bursa'da yaptiklarini şu ifadelerle nakleder: "Sultan Alaeddin, Bursa'ya gelüp ve Bursa'yi zapt edüb subasisini ve Sultan Selim'e tabi olanlarin ekserin kiliçtan geçürüp ve mîrîye müteallik emvâli  zapt edüp ve sehirlisinden dahi nice mal ve menal alub ve babasi Sultan Ahmed adina Hutbe okudub" Lütfi Pasa'nin verdigi bu bilgi, Sehzâde Alaeddin'in, Bursa'da yaptiklarini ve babasinin yerine hükümdar olarak vazifeyi deruhte etmesi halinde yapabilecegi isler hakkinda ip ucu vermektedir.

Sehzâde Ahmedin bursa seferi sırasında Selim'in sessiz kalmayacagini kestirmis olmali ki, devlet adamlarini yardim talebinde bulunmak üzere oglu Murad'i Sah Ismail'e göndermisti. Sah Ismail'in izniyle 20 bin asker toplanir.Tokat taraflarinda halka eziyet etmeye baslar. Ordusundaki Kara Iskender, onun hem komutani hem de akil hocasi idi. Sah Ismail'in adami Nur Ali de etrafi yakip yikiyor ve "gün Sah Ismail'indir" diye ilan ediyordu.

Sehzâde Ahmed ve ogullari halk üzerinde çok kötü tesirler meydana getirdi halkın daha alismis oldugu sukûnet, devlete güvenme ve haksiz  vergi vermeme prensipleri kaldirilmis,halk idareyi ele geçiren insanlarin keyfine göre vergi vermek ve hizmet etmekle yükümlü tutulmustu.

Yavuz oglu Süleyman'i  yerine Kaim-i makam biraktiktan sonra askerini toplayip müzakere açar ve der ki: " Babama söz vermistim, kardeslerime dokunmayacaktim. Fakat görüyorsunuz, memleket ne hale geldi? Benim arzum sonuna kadar bunlarla savasmak ve memleketi bunlardan kurtarmaktir."

Yavuz kardesi Ahmed'e vaz geçmesi için  mektup yazip gönderir.Ahmed Selim'in bu baris teklifini kabul etmeyip isyana devam eder. devlet erkâni Selim'i destekler.Anadolu'ya geçilir.  Bursa üzerine gidilir. şehzade ahmedin oğlu Alaeddin bursadan çekilmek zorunda kalmisti.Şehzade Ahmed, Amasya'ya dönmüs ve doguya  kaçarak Sah Ismail'e siginmak ister. Yavuzun  gönderdigi Malkoçoglu Tur Ali Bey,Yavuza Memlûk topraklarina girip girmeme fikrini sorar. Yavuz Memlûk topraklarina girmeden geri dönmesini ister.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#8
21-11-2017, Saat:08:47 AM
SULTAN SELİM TAHT KAVGALARI

Şehzade Ahmed, Darende'den Yavuz'a mektup gönderir.yabanci bir devlete iltica etmesinin Osmanli Devleti için utanç vesilesi olacagini bildirerek anlasma teklifinde bulunur.Yavuz onun teklifini red ederek sadece Müslüman bir devlette kalabilecegini bildirerek her türlü ihtiyacinin karsilanacagini söylemisti.

Yavuzun Amasya'yi zapteden şehzade Ahmed'i ani bir baskin ile ele geçirme tesebbüsü de sonuçsuz kalmisti. Yavuz Ahmed'e olan meyli yüzünden Vezir-i Azam Koca Mustafa Pasa'yi Ahmed'le haberlesiyor diye Bursa'da idam ettirerek onun yerine Hersekzâde Ahmed Pasa'yi dördüncü defa sadarete getirir.

Yavuz şehzade Ahmed'e karsi kesin sonuç almak için devlet ricalinin agzindan mektuplar göndertmis, geldigi takdirde ricalin kendisine iltihak edeceklerini bildirmisti.mektuplardan cesaret alan Ahmed, topladigi Bursa üzerine yürümüstü. Iki kardes Yenisehir Ovasi'nda karsilastilar Ahmed mektuplarin uydurma oldugunu anlamis savastan baska çare bulamamisti.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#9
21-11-2017, Saat:08:47 AM
ŞEHZADE KORKUT

Yavuz devletin bekasi ve halkinin selâmeti için sehzâdeleri bertaraf etmek zorunda idi. Tarih ve hayatta kalan sehzâdelerin devamli olarak devlete problem olduklarini, dis güçlerin, bunlarin saltanat hirsindan yararlandiklarini gösteriyordu. Bunun için Yavuz Sehzâde Mahmud'un ogullarinıda ortadan kaldirdirmak zorunda kalir.

Selim, ilmi, irfani ve cömertligi ile halkin ve yeniçerilerin sevgisini kazanmis agabeyi Korkut'un saltanat hakkindaki görüslerini ögrenmek için, devlet ricalinin agzindan mektuplar yazdirir. mektuplara kanan Korkud saltanata gelme arzusunda oldugunu söyler kardeşinin saltanat havesini gören Yavuz Bursa'dan Saruhan üzerine yürür. Korkut, yanina Piyale adli lalasini alarak Avrupa devletlerinden birine iltica etmek gayesiyle gizlice Antalya'ya kaçmaya muvaffak olmustu.

Muhafizlar tarafindan şehzade Korkud'un yanindan uzaklastirilan Piyâle paşa döndügünde efendisinin öldürülmüs oldugunu görerek büyük bir teessüre kapilir. kendisini avutamaz.tek tesellisi, ölünceye kadar, Bursa Sultan Orhan türbesine defn edilen Korkud'un türbedârligini yapmak olur.

Sultan Selim, Sehzâde Korkud'un nedimi (lala) Piyale'yi efendisine sâdikane hizmet ettigi için mükafatlandirir. Bol ve külliyetli bir tahsisatla türbedarliga tayin eder. Korkud Çelebi'nin ölümü üzerine üç günlük matem ilan eden Yavuz biraderinin saklandigi yeri haber veren Türkmenlerden bazilarini öldürtür.
Çevrimdışı
General
*
3,005
mesajlar
108
konular
116
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#10
21-11-2017, Saat:08:48 AM
ŞEHZADE KORKUT

Şehzade Korkud, Osmanogullari'nin kiymetlisi idi. Âlim, fâzil, sair ve musikisinasti. Bahriye isleriyle ilgilenmekten büyük bir haz duydugu gibi denizciler himaye ederdi.Barbaros biraderlerin onun himayesini gören denizcilerimiz oldugu söylenir.

Yavuz'un hükümdar ilan edildigi sirada Sehzâde Korkud, ona sadik kalacagina söz vermisti. Selim de muhalefet edilmedigi müddetçe rahat  bir hayat geçirecegini vaad etmisti Korkud'un büyük bir huzursuzluk içinde Yavuza verdigi söze sadik kalip kalamayacagi belli degildi.Yavuz'dan Midilli Adasi'ni istemisti. Bu talebi II. Bâyezid tarafindan olumlu karsilanmisti.Yavuz istediklerinin  verilecegini sabirli olmasinı bildirir.vaad samimi olmasa bile tam zamaninda yapilmıştı Çünkü Sehzâde Ahmed isyaninin devam ettigi siralarda Korkud'un ayaklanacagina dair söylentiler çogalmisti.

Sehzâde Korkud Yavuz'a "taife-i ehl-i nifakin" bos durmadigini aleyhinde iftiralar uydurdugunu, bunlara inanmamasi gerektigini ve kendisinin  sadakat içinde oldugunu bildirir Selim'in,cevabı sen sözünde durdukça bu cânipten asla endise etmemelisin" demisti.

Şehzade Korkud  Midilli'yi elde edemeyince Teke ve Alaiye taraflarını  istemişti.Onun bu toprakları istemesini, deniz yolu ile kolayca kaçma maksadina baglamak ve idare ettigi topraklarin genisletilmesi seklinde yorumlamak mümkündür. sehzâdenin istekleri, Yavuz'un süphelerini artirmaktan baska bir ise yaramadi.

Sehzâdelerin sebep oldugu iç karisikliklari sona erdiren Yavuz kardeslerini ortadan kaldirmaya muvaffak olur. kardeslerinden en çok Korkud'u severdi.Korkud'un idami esnasinda çocuklar gibi aglamıştır "nesl-i Osman"in bu garip kaderine âh-u vah ettigi nakledilir.


Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi