Forum Gündemi:

Konu Başlığı : İNEK kıssası

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 7 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : kalemşör
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
هل أنا حقاً أنا ؟
*
5,437
mesajlar
484
konular
7,673
REP PUANI
Yeni Üye

Sep 2012
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#1
09-08-2021, Saat:07:40 PM
Hani bir zamanlar Musa kavmine dedi ki: Allâh, muhakkak size -herhangi bir- inek kesmenizi emrediyor! Dediler ki: Bizi alaya mı alıyorsun? Dedi ki: Câhillerden olmaktan Allâh’a sığınıyorum!
Dediler: Rabbine çağrıda bulun da bize, onun mahiyetini açıklasın. Dedi:  Kuşkusuz O diyor ki: ‘Muhakkak ki o, ne pek yaşlı, ne de pek genç; bunların arası orta yaşlı bir inektir.’ Artık emrolunduğunuzu yapın! 
Dediler: Rabbine çağrıda bulun da bize, onun renginin ne olduğunu açıklasın. Dedi: Kuşkusuz O diyor ki: ‘Muhakkak ki o sarı, rengi parlak bir inektir; bakanları mutlu eder’. Dediler: Rabbine çağrıda bulun da bize, onun ne olduğunu açıklasın; bizce inekler kuşkusuz benzeşiyor; gene de Allâh dilerse muhakkak ki biz doğruya iletilmiş oluruz. Dedi: Kuşkusuz O diyor ki: ‘Muhakkak ki o, boyunduruk vurulup yer sürmeyen, ekin sulamayan bir inektir; salmadır; kendisinde bir alacalık yoktur.‘İşte şimdi hakkı getirdin!’ dediler de onu boğazladılar; halbuki az kalsın yapmıyorlardı. Ve bir vakit bir canı katletmiştiniz de onun hakkında atışmıştınız! Oysa ki Allâh gizleyip durduğunuzu çıkartıcıdır. Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı; artık onlar taşlar gibidir; veya katılık bakımından daha şiddetlidir. Halbuki taşlardan kuşkusuz öylesi var ki, kendisinden nehirler fışkırıyor; ve yine onlardan kuşkusuz öylesi var ki, çatlıyor da kendisinden su çıkıyor; ve yine onlardan kuşkusuz öylesi var ki, Allâh’a saygısından ötürü yuvarlanıp düşüyor. Halbuki Allâh yapıp durduklarınızdan gâfil değildir.
Çevrimdışı
Forumcu
*
301
mesajlar
25
konular
282
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2016
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#2
10-08-2021, Saat:12:27 PM
Allah Razı olsun; Bu konuda zamanında bir arkadaşa yazdığım yorumu burada aktarmak isterim;

Bilindiği gibi İsrailoğullarının yıllarca içinde yaşadığı Mısır’da İnek kutsal sayılmıştır (Apis Öküzü).
Yüce Allah(CC) onlara benzemeye başlayan İsrailoğullarını fiziksel kurtuluştan sonra, manevi yönden de inanç bozukluklarından kurtarmaya çalışmaktadır. Nitekim onların da gönüllerinde “kutsal inek” inancı yer etmiş ki Hz. Musa’nın bu emrine inanmakta güçlük çekmişler, alay ediyor sanmışlar; “kutsal ineğe” dokunmamak için aşağıdaki (2/68-71) ayetlerde de görüleceği gibi yan çizme yolları aramışlar. Zaten daha sonraki sürelerde-ayetlerde (Araf 7/148-Taha 20/85-98) görüleceği gibi hz. Musa bunları bir an boş bırakıp Tur dağına gider gitmez hemen ilk işleri bir buzağı heykeli yapıp tapınmak olmuştur.
(Bir ara Hollanda’dan taklit edilerek İstanbul sokakların da Rengarenk inek heykelleri kapladığında kendi kendime “acaba” demiş, ürpermiştim. Çünkü;
“Allah'a teslim olup sadece O’na kulluk yapmamak için olmadık gerekçeler üretmeye kalkan insanın, fıtratındaki inanma ihtiyacını doğru yöne kanalize edemeyince ne kadar alçaldığının bir örneğidir hayvanlara tapmak. Sonu şirkle, hayvanlara tapmayla sonuçlanan bu tavır, tevhidin hayata yeterince aksettirilemediğinden, tavhidî bilinç ve yaşayıştan tâvizler verilerek giderek unutulmasından ve bu boşluğun başka şeylerle doldurulmasından oluşmuştur... En büyük ahmaklık ve aşağılık olan hayvana tapma ile sonuçlanacak yol, büyük bir ihtimalle, tevhidden önemsiz görülen sapmalarla, küçük tâvizlerle başlamıştır. Şirke meyil de, bazı varlıklara gerektiğinden fazla değer vermekle başlamıştır.”

Günümüzde de güvercinin-kumrun kutsal, baykuşun uğursuz sayılması bu inanç bozukluklarının devamı değil mi? Kumrulara güvercinlere şehrin güzelliği olarak bakanların yanında bazı insanlara “bir kumru kes” desek inanç korkusuyla tıpkı yukarıdaki ayetteki yahudiler gibi “sen bizimle dalga mı geçiyorsun demez mi?)

Allah'a emanet
Çevrimdışı
هل أنا حقاً أنا ؟
*
5,437
mesajlar
484
konular
7,673
REP PUANI
Yeni Üye

Sep 2012
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#3
10-08-2021, Saat:10:30 PM
Eyvallah, böyle düşünmekte bizler için dersler var. lakin ben mezkur yorumu ayetlerin siyak sibakı açısından çok sağlıklı bulmuyorum.  İsrailoğullarının inek kesme emrine ayak diremeleri ineğe kutsallık atfetmeleri nedeniyle değildi en azından ayetlerde doğrudan böyle bir atıf yok. bunun nedeni kıssa bütünlüğünde anlatıldığı gibi katil meselesidir. israiloğulları faili meçhul bir cinayeti sonuçlandırmak için Musa aleyhisselama gelmişler fakat Allah onların çağrısına karşılık bir inek kesmelerini söylemiştir. faili meçhul cinayetin vuzuha kavuşması ile inek kesmek arasında bağlantı kuramadıkları için Musa aleyhisselamın kendilerini alaya aldığını düşünmüşler. aslında bu durum onların teslimiyet noktasındaki zaaflarını göstermiştir.  vahye teslim olup Allâh subhanehu ve tealanın emrinde bir hikmet olabileceğine inanmış olsalardı kendi reyleri ile cahilce mukabele etmezlerdi. Allah subhanehu ve teala onlara kendilerince bir yanıt vermediği her aşamada onlarda emri askıya alarak luzumsuz sorular sormaya devam ettiler. Allah da onların işini daha çok zorlaştırdı.
Çevrimdışı
Forumcu
*
301
mesajlar
25
konular
282
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2016
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#4
11-08-2021, Saat:10:57 AM
Allah razı olsun;
İsrailoğullarının buzağı ile imtihanı 2 kere olmuştur.
Birisi sizin ele aldığınız gibi Allah'a ve Peygambere itiaat konusunda, tereddütleri sınanmış, kendilerine gösterilmiştir.

Bir diğeri ise, Samiri tarafında yapılan altın buzağıya tapma hadisesidir. Burada da tevhid inançlarındaki gevşeklik, zayıflık gösterilmiştir.

Fakat her iki olayda da buzağı ile imtihan olmaları bence dikkate şayandır.
Yazımda da açıklamaya çalıştığım gibi buzağıya tapma kültü, sıradan bir putperestlik değil, birçok toplumda var olan bir olaydır. Hatta günümüzde bile Hindistan örneği vardır.
Yazımda dikkat çekmek istediğim gibi, Hollanda ekonomisi süt ve süt ürünlerine dayandığı için hadi diyelim onlar şehri inek heykelleri ile donattılar, ya bizimkilere ne demek lazım?

Aynı şekilde Hz. Yusuf ile Hz. Musa arasında yaklaşık 400-500 sene boyunca köle olarak kaldıkları, birkaç nesil tamamen o ortamda yetişdiği ve en önemlisi bu zaman zarfında fetret dönemi (peygamber veya uyarıcı gelmediği)
yaşandığını dikkate alırsak, efendilerinin, zengin güçlü toplumun kültüründen, dininden etkilenmemeleri mümkün mü?

Bakara 2/93- Bir zamanlar size, "verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin." diye Tûr'u tepenize kaldırıp mîsakınızı aldık. (O yahudiler): "Duyduk, dinledik, isyan ettik." dediler, kâfirlikleri yüzünden o danayı yüreklerinde besleyip büyüttüler.(dana sevgisi yüreklerine içirildi) De ki, "Eğer siz mümin kimseler iseniz, bu imanınız size ne çirkin şeyler emrediyor!

Not: Aynı şekilde Mısırlılardan da, İbranilerden etkilenip onların dinine yani tevhid dinine dönen küçük bir grup olduğu da bilinmektedir.

Allah'a emanet
Çevrimdışı
Acemi Üye
*
19
mesajlar
3
konular
25
REP PUANI
Yeni Üye

Aug 2021
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#5
11-08-2021, Saat:11:31 AM
her peygambere isyan eden bir toplum İsrailoğulları
Çevrimdışı
هل أنا حقاً أنا ؟
*
5,437
mesajlar
484
konular
7,673
REP PUANI
Yeni Üye

Sep 2012
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#6
12-08-2021, Saat:07:58 PM
gerçekten diğer ayetler de geçen buzağı mıdır, mesela 2/93 geçen ifade l’cl dir, inek kıssası ise bakara dan bahsetmektedir. buzağı sevgisinin gönüllerine içirilmesinin manası nedir, I'cl kelimesi kuranın literatüründe hangi anlamları ihtiva etmektedir. akıllara bir soru işareti bırakmış olayım.
Çevrimdışı
Forumcu
*
301
mesajlar
25
konular
282
REP PUANI
Yeni Üye

Nov 2016
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#7
13-08-2021, Saat:12:06 PM
Allah razı olsun, tavsiyene uyarak ic'le kelimesine biraz araştırdım;
Öncelikle Kur'anda geçtiği ayetler:
Bakara: 51-54-92-93
Araf: 152
Neml: 153
Zariyat: 26

Sözlük manasında en genel anlamı ile "acele" manasına gelen bu kelime, diğer manalarına bakılduğı zaman; buzağı, mecazen dünya hayatı, hatta ecel kelimesi de aynı kökten olmak üzere farklı manaları ihtiva etmektedir. Ama net olarak "buzağı" olarak da belirtilmiş.

Belirttiğim zariyat 26 ayetinde; 8 tane farklı mealde hepsi de "Hemen sezdirmeden ailesine gidip semiz bir (Pişirilmiş)dana-buzağı getirdi" manası vermişlerdir.
Bakara 93 de "bakara" demeyip, "ic'le" demesini ben Kur'anın müthiş belagatına hamlediyorum. Yani hem danaya taptınız, hem de (Hz. Musa'nın dönmesini beklemeden) tapınmakta acele ettiniz manası veriyorum. Allah-ü alem.

Allah'a emanet
Çevrimdışı
هل أنا حقاً أنا ؟
*
5,437
mesajlar
484
konular
7,673
REP PUANI
Yeni Üye

Sep 2012
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#8
17-08-2021, Saat:04:59 PM
l’cl kelimesi dediğiniz gibi sözlük anlamı acele/acildir, bu kökten gelir. kuranı kerim de dünya hayatı anlamına gelir. şu ayette olduğu gibi: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَۙ/ hayır, siz acil olanı/dünya hayatını seviyor/istiyorsunuz.
bu siyakta kelimenin zahir anlamı dünya hayatı/nimetleridir. israiloğullarına sevgisi yüreklerinde içirilen şey de aynı şekilde buzağı sevgisi değil,dünya hayatına düşkünlüktür. Samirî (benim kitap ve sünnetten anladığıma göre bu kişi mesih ed deccadir) onlara erimiş altından bir buzağı heykeli yaptı, bu altından yapmış olduğu heykel de aynı şekilde dünya hayatını sembolize ediyordu.


Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi