Forum Gündemi:

Konu Başlığı : Hz. Yûsuf ve Hz. Musa

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 2 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : SerkanKOSE_
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
Acemi Üye
*
18
mesajlar
4
konular
18
REP PUANI
Yeni Üye

May 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#1
12-10-2017, Saat:06:13 PM
Nouman Ali Khan'ın bir çalışmasına kendi çalışmalarımı da ekledim. Umarım selam olur.

Hayırlı okumalar.

Yûsuf Süresi bir erkek çocuğu ve babası ile başlar (Hz. Yûsuf)

Kasas Süresi bir erkek çocuğu ve annesi ile başlar (Hz. Musa)

Yûsuf Süresinde olaylar Hz. Yûsuf'un rüyasıyla başlar. Rüyaların gerçeğe dönüşümünü göreceğizdir.

Kasas Süresinde Hz. Musa'nın emzirilmesiyle başlar olaylar. Maddenin rüyasal (asanın yılana dönüşmesi gibi) dönüşümüne tanık olacağızdır.

Yûsuf Süresinde, baba, evladına zarar verilmesinden korkar.

Kasas Süresinde, anne, evladına zarar verilmesinden korkar.


Yûsuf Süresinde erkek evlatların zarar vermesinden korkulur.

Kasas Süresinde yabancıların erkek evlatlara zarar verilmesinden korkulur.


Yûsuf Süresinin başlangıcında rüya ile birlik olmaya işaret edilir. 11 yıldız Ay ve Güneş secde eder.

Kasas Süresinin başlangıcında bölünmüşlüğe işaret edilir: Tebaasını bölük bölük ayırmış Firavun'dan bahsedilir.


Yûsuf Süresinde çocuk babasından "başkaları" tarafından koparılır.

Kasas süresinde annenin bizzat kendisi çocuğunu nehre bırakır ve evladından ayrı düşer.


Yûsuf Süresinde Hz. Yûsuf su kuyusuna bırakılır.

Kasas süresinde Hz. Musa nehre bırakılır.


Yûsuf Süresinde Hz. Yûsuf babasına erkek kardeşi yoluyla kavuşur.

Kasas Süresinde Hz. Musa annesine kız kardeşi yoluyla kavuşur.


Yûsuf Süresinde Baba Hz. Yusuf'a ancak uzun süre sabır gösterdikten sonra kavuşur.

Kasas süresinde Anne Hz. Musa'ya derhal kavuşturulur.


Yûsuf Süresinde Hz. Yusuf mucizevi bir şekilde sadece sağ kurtulmaz aynı zamanda Mısır'da bir kaleye götürülür.

Kasas Süresinde Hz. Musa mucizevi bir şekilde sadece sağ kurtulmaz yolculuğu Mısır'da bir kalede son bulur.


Yûsuf Süresinde yönetici Hz. Yusufu alır ve karısına götürür.

Kasas süresinde yöneticinin karısı Hz. Musa'yı alır ve kocasına götürür.


Yûsuf Süresinde yönetici Hz. Yûsuf için "Umulur ki bize faydalı olur veya evlat olarak alırız," der. (asâ en yenfeanâ ev nettehizehu veledâ Yûsuf 21)

Kasas süresinde yöneticinin karısı Hz. Musa için "Belki bize faydalı olur veya evlat olarak alırız," der. (asâ en yenfeanâ ev nettehızehu veleden Kasas 9 )


Yûsuf Süresi: Hz. Yusuf çalışan olarak alınır.

Kasas süresi: Hz. Musa prens olarak, evlat olarak alınır.


Yûsuf Süresi: Hz. Yusuf en şiddetli yaşa erişince Allah tarafından ona ilim ve hikmet/bilgelik veririlir. ("Ve lemmâ belega eşuddehû âteynâhu hukmen ve ilmâ ..." Yûsuf 22)

Kasas süresi: Hz. Musa en şiddetli yaşa erişince ona Allah tarafından ilim ve hikmet/bilgelik verilir. ("Ve lemmâ belega eşuddehu vestevâ âteynâhu hukmen ve ilmâ ..." kasas 14. ayet)


Yûsuf Süresi: Allah ilim ve hikmet verdikten hemen sonraki ayette Hz. Yusuf kendini fitnenin içinde bulur.

Kasas süresi: Allah ilim ve hikmet verdikten hemen sonraki ayette Hz. Musa kendini fitnenin içinde bulur.


Yûsuf Süresi: Hz. Yûsuf çok yakışıklıdır.

Kasas Süresi: Hz. Musa çok güçlüdür.


Yûsuf Süresinde Hz. Yusuf'un yaşadığı sıkıntı yakışıklılığından kaynaklanır.

Kasas Süresinde Hz. Musa'nın yaşadığı sıkıntı gücünden kaynaklanır.


Yûsuf Süresinde fitne kapalı kapıların ardında gerçekleşir.

Kasas süresinde fitne dışarıda, sokakta gerçekleşir.


Yûsuf Süresinde suçlu bir kadın.

Kasas süresinde ise suçlu bir erkektir.


Yûsuf Süresinde Hz. Yusuf aslında hiçbir yanlış harekette bulunmaz. (Derken hânesinde bulunduğu hanım bunun nefsinden kam almak istedi ve kapıları kilidledi, haydi seninim dedi, o, Allaha sığınırım, dedi: doğrusu o benim Efendim, bana güzel baktı, hakikat bu ki, zalimler felâh bulmaz)

Kasas süresinde Hz. Musa haklıyı ve haksızı ayırdetmeksizin firavunun askerine yumruk atar ve asker tek yumrukta ölüverir. (Mûsâ, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, “Bu şeytanın işidir. O, gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır” dedi.) Sonraki ayet: ""Ey Rabbim! Ben kendime yazık ettim, Sen mağfiretinle benim suçmu ört!" der ve Allah'ta ona mağfirette bulunur. Ve Hz. Musa da şöyle der: "Ey Rabbim, Bana olan bu ihsan ve ikramından dolayı artık asla suçlulara yardımcı olmam!"


Yûsuf Süresinde suçlu ortaya çıkar. Hz. Yûsuf'un gömleği arkadan yırtılmıştır.

Kasas Süresinde suçlu ortaya çıkar.


Yûsuf Süresinde Hz. Yûsuf kendini tekrar fitnenin içinde bulur.

Kasas süresinde Hz. Musa kendini tekrar fitnenin içinde bulur.


Yûsuf Sûresinde evin hanımı kadınları toplar ve kadınlar Hz. Yûsuf'u görünce ellerini keserler. Bunun üzerine Hz. Yûsuf onların davet ettikleri şeye karşılık şöyle der "Ey Rabbim! Hapishane, bana onların davet ettikleri fiilden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben onların sevdasına düşer, cahillerden olurum,"

Kasas Süresinde Hz. Musa korku içinde şehirde sabahlar. Sağı solu gözetler bir haldeyken bir önceki gün suçlu olduğu halde kendisinden yardım isteyen adamın tekrar yardım istediğini görür. Hz Musa o kişiye "Doğrusu sen besbelli bir yaramazsın!" der ve bu defa suçlu olan fitneciyi yakalamak ister. Bunun üzerine fitneci Hz. Musa'nın dün birini öldürdüğünü askerin yanında söyler. Ve uzaklardan bir adam gelir. Derhal Hz. Musa'ya kaçmasını, konseyin Hz. Musa'yı öldürmek için plan yaptığını söyler. Ve Hz. Musa Allah'a dua eder "Ey Rabbim! Beni bu zalim topluluktan kurtar!"


Yûsuf Süresinde Hz. Yusuf suçsuz olduğu halde hapishaneye girer.

Hz. Musa birini öldürdüğü halde Allah mağfiret eder ve onu Medyen'e yöneltir.


Hz. Yusuf Hapishanede iki delikanlıyla karşılaşır.

Hz. Musa Medyende iki kızla karşılaşır.


Hz. Yusuf Rüya'lardan haber verir.

Hz. Musa hayvanları sulayıverir.


Hz. Yûsuf rüyaları yorumlamanın karşılığını yıllar sonra Kral bir rüya görünce alır.

Hz. Musa yaptığı hayrın karşılığını derhal görür.


Hz. Yusuf yıllarca hapishanede kalır.

Hz. Musa yıllarca Medyen'de kalır.


Hz. Yusuf ülkeyi kurtarmak için geri döner.

Hz. Musa ülkeyi yıkmak için geri döner.


Hz. Yûsuf'un suçsuzluğu kanıtlanır.

Hz. Musa birini öldürdüğünü kabul eder.


Kral, Hz. Yûsuf'un öğütlerini dinler.

Firavun Hz. Musa'nın öğütlerini dinlemez.


Yûsuf Süresinde rüyayla bile doğruya yönelenleri görürken

Kasas Sûresinde gerçekliğin/maddenin bir rüya gibi değiştirilmesine rağmen "birbirini destekleyen iki sihir" denerek hakkın inkar edilişine şahit oluyoruz.


Yûsuf Süresinde tutumu, birikimi görürken.

Kasas Süresinde israfı, müsrifliği en uçlarda görüyoruz.


Yûsuf Süresinde öğüt alan bir hükümdar görürken

Kasas süresinde öğüt dinlemeyen, şımarıp böbürlenen Firavunu ve Karun'u görüyoruz.


Yûsuf Süresinde kraliyettekilerin "kuraklığın içinden" Allah'ın hidayetiyle nasıl sağ salim ve birlik halinde kurtulduklarına tanık olurken.

Kasas Sûresinde hidayeti istemeyen firavunun ve ordularının "suyun içinde" nasıl helak edilip paramparça edildiklerine tanık oluyoruz.


Yûsuf Süresi 111 ayettir
Kasas Süresi 88 ayettir


Kasas Süresi
88 sayısı 44'e 22'ye 11'e 8'e 4'e ve 2'ye bölünür. Kasas süresinde bölük bölük parçalanan bir krallık görürüz.
Hz. Musa'nın 8 yıl iki kızın babasına işçilik yaptığına ya da 10a tamamladığına tanık oluyoruz.

Yûsuf Sûresi
111 asal sayıdır bölünemez ve Yûsuf Süresinde birliğe, beraberliğe tanık oluruz.
11 yıldızın ve güneşin ve ayın secde edişine tanık oluruz.
Yusuf Sûresi 111. Ayet:
Lekad kâne fî kasasıhim ibratun li ulîl elbâb(elbâbi), mâ kâne hadîsen yufterâ ve lâkin tasdîkallezî beyne yedeyhi ve tafsîle kulli şey’in ve huden ve rahmeten li kavmin yu’minûn(yu’minûne).

Hakikat onların kıssalarında ülül'elbab için bir ıbret vardır, bu uydurulur bir söz değil ve lâkin önündekinin tasdiki ve her şeyin tafsıli ve iman edecek bir kavm için bir hidayet bir rahmettir.


Selam olsun.
Çevrimdışı
Forumcu
*
368
mesajlar
65
konular
466
REP PUANI
Yeni Üye

Aug 2017
(Kayıt Tarihi)
Kız
(Cinsiyet)
#2
12-10-2017, Saat:11:08 PM
Hayret verici bir çözümleme.
Emeğinize sağlık.
Çevrimdışı
Acemi Üye
*
18
mesajlar
4
konular
18
REP PUANI
Yeni Üye

May 2017
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
#3
14-10-2017, Saat:12:32 PM
Hakikaten Hayret Verici

Devam...

Yusuf süresinin ayet sayısından Kasas süresinin ayet sayısını çıkaralım: 111-88=23

Her iki sürenin de yirmi üçüncü ayetlerine bakalım:

Yûsuf 23: Derken hânesinde bulunduğu hanım bunun nefsinden kam almak istedi ve kapıları kilidledi, haydi seninim dedi, o, Allaha sığınırım, dedi: doğrusu o benim Efendim, bana güzel baktı, hakıkat bu ki, zalimler felâh bulmaz

Kasas 23: Medyen suyuna vardığında, suyun üstünde hayvanlarını sulayan bir küme insan buldu. Bunların ötesinde de hayvanlarını alıkoyan iki kadın gördü. Onlara: «Derdiniz nedir?» diye sordu. Onlar: «Biz, çobanlar çekip gitmedikçe sulamayız ve babamız da çok yaşlıdır (şeyhun kebîr).» dediler.

Yusuf 23. ayette kadın ve erkeğin nasıl etkileşimde bulunmaması gerektiğini öğreniyoruz.

Kasas 23. ayette kadın ve erkeğin nasıl etkileşimde bulunması gerektiğini görüyoruz.Bu arada bir düzeltme yapmam lazım: 111 asal sayı değildir 37'ye ve doğal olarak 3'e tam bölünür. Hoş, bölünse de 111 sayısı hâlâ bana birliği, bütünlüğü düşündürmeye devam etmekte.


Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi