You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Hz Aliden hikmetli sözler

Hz Aliden hikmetli sözler

General
Hz Aliden hikmetli sözler
Hz. Ali Sözleri

Kanaat tükenmez maldır.

Takva, imanın temelidir.

Bilgiyle dirilen, ölmez.

İlim hakiki bir mürşiddir.

Çok gülenin heybeti azalır.

Eğrinin gölgesi de eğridir.

Gözü olana, sabah ışımıştır.

Söyleyene bakma söylenene bak.

Aklı kıt olan, dilini tutamaz.

İlim meclisi cennet bahçesidir.

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Uzun arzulu olan, ameli unutur.

Ölümü unutmak kalbi paslandırır.

İnsan, dilinin altında gizlidir.

Yoksulluğun en kötüsü ahmaklıktır.

Kişinin değeri yaptığı bağıştadır.

Haddini bilen kimse hakaret görmez.

Batıla yardım eden, hakka zulmeder.

Eğri cetvelden, doğru çizgi çıkmaz.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Dilini yermekten de övmekten de koru.

Dostları yitirmek, gurbete düşmektir

Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır.

Kemal, doğru konuşmak ve doğru olmaktır.

Gıybeti dinleyen gıybeti yapan gibidir.

Kudret altında olan her aziz, zelildir.

Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz.

Gerçekle savaşan elbette alt  olur gider.

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar.

Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır.

İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.

Adamlık, ahde vefa, verdiği sözü tutmaktır.

Her insanın İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir.

Hilim yumuşak huyluluk gibi  üstünlük yoktur.

İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.

Âlim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür.

Sevgiliye verilen en büyük hediye sadakattir.

Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma.

Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür.

Allah seni hür yarattı tamah seni kul etmesin.

Dindarlığın en üstünü, dindarlığı gizlemektir.

Bir şey feda edilmeden, hiç bir şey kazanılmaz.

Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir.

Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.

İyi niyetlilik gönle ferahlık bedene esenliktir.
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: pir sultan abdal sözleri
Pir Sultan Abdal Sözleri

Demiri, demirle dövdüler; Biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı, insanla kırdılar; Biri aç, biri toktu.

Bir halden bilmez cahile, Kul eyledi zaman bizi.

Benden selam olsun ev külfetine Çıkıp ele karsı ağlamasınlar.

Dostum beni ısmarlamış, gel diye, Gideçegim ama yol bozuk, bozuk.

Alem çiçek olsa, arı ben olsam Dost dilinden tatlı bal bulamadım

Yad ellerde kalmak kula hatadır Sal Allah’ım, sal sılama varayım.

Cehennem dediğinde dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür.

Yağmur gibi yağar taşlar başıma İllede dostun bir fiskesi yaralar beni.

Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım, Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.

Bir kişi Hakk’ın emrinde olmazsa Ona nesne gelmez, selamın almam.

Gönüldür cennet yapısı Nur ile aydın kapısı Kıldan incedir köprüsü Geçebilirsen beri gel.

Karga konsa gülistana Gülün kadrini ne bilir Kendi kadrini bilmeyen Elin kadrini ne bilir.

Gel benim sarı tamburam Sen ne için inilersin İçim oyuk derdim büyük Ben anınçün inilerim.

Gel ahımı alma güzel, Bir ah yerde kalmaz imiş, Gaziler fani dünyada, Pir ağlatan gülmez imiş.

Hak bizi yoktan var etti Şükür yoktan vara geldim Yedi kat arsa asılı Kandildeki nura geldim.

Derdim çoktur hangisine yanayım, Yürekte yareler türlü türlüdür.

Herkese gönlünce ver deli gönül.

Aşk harmanında savruldum Hem elendim hem yoğruldum Kazana girdim kavruldum Meydana yenmeğe geldim.

İman eder, amel etmez Hakk’ın buyruguna gitmez Hiç böyle bir seytan var mı?

Sana aşık olan çekmez mi ahı Getir and içelim Kelamullahı Ne sen beni unut ne de ben seni.

Konuş ki ehl ile olasın ehil Konuşma cahille olursun cahil Kişi itibardan düşer mi düşer.

Yanlış fetva ile yola gidilmez,

Arı birlik ile yapar yapıyı, Birlik ile bitmeyende bal olmaz.

En iyi dostundan sakın sen seni.

Herkes ettiğini elbette bulur,

Hatırın yıkarlar hatır yıkınca

Nasihatim dinle, sakın gururdan. Hünerin var ise kendini devşir, Söyleyecek sözü kalbinde pişir

Ululuk büyüklük Hakk’a yaraşır

Ne kadar bilsen de bilire danış Danışan dağları aşar mı aşar Danışmadan yola gitse bir kişi Yorulup yollardan şaşar mı şaşar.

Bir öğüdüm vardır sana söyleyem En iyi dostundan sakın sen seni

Ummadık taş başa düşer mi düşer

Sensin bu gönlümün şahı sultanı Yaradan Allah’tır benim vekilim Veren Allah yine alır o canı

Gönül bir gemidir, akıl dümeni Akıl dümen, ya söyleyen dil nedir?

Hakk’ın yarattığı kul bana n’eyler, Kendi kalbin arıt, bize ilişme Bendeki küfr sendek’imana neyler?

Ben dervişim dersin dava kılarsın Hakk’ı zikretmeye dilin var mıdır

Kurdun işi namert lokmasın yemek Hak için adanan kurbana n’eyler?

Dertli olmayanlar derde yanar mı Sâdık derviş ikrârından döner mi Dertsiz bülbül gül dalına konar mı Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?

Kaba rüzgar gibi boşa dolaşma Çalıya çırpıya değip ileşme Toz toz olup topraklara karışma Harman yeli gibi es deli gönül.

Kara toprak gibi sakin ol otur Hak’tan ne gelirse kabul et getir Bahar aylarının yemişin bitir.
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Hz Aliden hikmetli sözler
Hz. Ali İbn-i Mülcem’in eliyle şehit edilmeden önce Hz Hasana a.şöyle buyurdu: “Bu sütü esirinize  verin. Oğlum! Sana olan hakkım için  yenilecek ve içeceklerin en iyisinden ona verin.

Hz. Ali İbn-i Mülcem’in eliyle şehit edilmeden önce Hz Hasana şöyle buyurdu: Ben ölünceye kadar ona iyi davranın. Yediğinizden yedirin içtiğinizden  ona da içirin.”

Hz. Ali hilafetinde Yahudinin birisiyle yol arkadaşı oldu.ve
yol ayrımına gelince Zimmi adam “
Hz Aliye neden yoluna gitmedin diye sordu Hz. Ali en iyi arkadaşlık, arkadaşı ayrıldığında onu birkaç adım uğurlamaktır. Peygamberimiz  böyle emretmiştir. buyurdu

Hz Ali bir yahudiyle yola çıkar ve ona arkadaş uğurlamanın peygamber sünneti olduğunu söyler yahudi şu cevabı verir Peygamberinizin dininin dünyaya  hızlıca yayılıp çok takipçi bulması, kesinlikle onun güzel ahlakındandır
şahit ol ki, ben sizin dininizdenim

Hz. Ali halife iken ayakkabısını
kendisi yamalardı bir gün halka
buyurdu ki Bu değersiz ayakkabı hükümet ve önderlikten daha sevimlidir hükümet ve önderlikle hakkı diriltip batılı yok edersem  başka. bir hükümetin değeri, hakkı diriltmeğe batılı ise yok etmeğe bağlıdır. Aksi takdirde değeri nedir
 
Hz. Ali halka konuşurken şöyle buyururdu Ey insanlar aranızdan ayrılmadan önce, bana ne sormak isterseniz sorun. Allah’a and olsun ki, her soruya cevap vereceğim.

Hz. Ali halka konuşurken Sa’d bin Vakkas Ey Emir baş ve sakalımda ne kadar kıl var?”diye sordu Hz. Ali  buyurdular: ki Resulullah bu soruyu haber vermiştir! baş ve sakalının
her kılı altında sana lanet eden bir melek ve tahrikçi bir şeytan vardır. evinde de Resulullah ın torunu Hüseyin’i öldürecek bir çocuk
Ömer bin Sa’d vardır!

Hz. Ali bir gün zengin bir zata
şu nasihatı verir büyük evi dünyada ne yapacaksın? dünyada birkaç günden fazla kalmayacaksın. Ahirette geniş ev istiyorsan misafir ağırla, akrabalara ihsanda bulun, din kardeşlerinin hakkını öde ki Allah-u Teala diğer dünyada sana geniş ev versin

Hz Ali misafir ağırla, akrabalara ihsanda bulun, dini kardeşlerinin hakkını ödersen Allah-u Teala diğer dünyada sana geniş ev verir.”

Hz Ali Ey nefsinin düşmanı! Şeytan seni bu yola sürüklemiştir. çoluk çocuğundan utanmıyor musun? Neden çocuklarına merhamet etmiyorsun?

Hz Ali Tertemiz rızkları helal eden Allah’ın onlardan yararlanmanı istemediğini mi zannediyorsun? Sen Allah katında böyle bir düşünceden daha düşüksün.”

Hz Aliye neden kuru ve katıksız ekmek yiyorsun? diyince şöyle buyurdular ben müslümanların önderiyim. yiyeceğimi, fakirlerin zorluğa tahammülleri için onların yiyeceklerine indirmeliyim. Bu önderlikte örnek vazifem dir sizin böyle bir vazifeniz yoktur

Hz. Ali nin önüne çürümüş bir kafatası koyarlar Kafatası konuşur Ey Emir’el- Muminin ben adaletli bir padişahtım, şefkatliydim. zulüme razı olmazdım. Ama Mecusiydim
ateşe tapardım şimdi bu haldeyim cennetten mahrumum fakat adaletimden dolayı cehennemden güvendeyim keşke iman etseydim

Hz. Ali nin önüne Enovşirevan’ın
çürümüş kafatasını koyarlar şöyle konuşur ateşe tapardım İslam Peygamberi doğunca sarayım yarıldı saltanatım beni İslam’dan alıkoydu. pişmanım. Keşke iman etseydim . cennetten mahrumum. Vay benim halime!
 
Hz. Ali ye sordular Bir kul günah işleyip mağfiret diliyor mağfiretin haddi  nedir?” Hz. Ali  Mağfiret dilemenin haddi tövbedir buyurdu

Hz. Ali Hakikat Kalple tasdik etmek samimi bir kalple mağfiret dilemek ve mağfiret dilediği günahı tekrarlamamaya karar vermektir.”

Hz. Ali Mağfiret dilemenin aslı Günahtan tövbe etmektir bu, ibadet edenlerin ilk derecesidir; bir de ileride her çeşit günahtan kaçınmaya karar vermektir.

Hz. Ali Mağfiret dilemek günaha
pişmanlık Günahı, terk etmek hakları eda etmek. farzlarda, Allah’ın hakkını ödemek. ile olur

Hz. Ali Mağfiret dilemek Haramdan  etleri, deri kemiğe yapışacak derecede eriterek yerine helalden biten et meydana getirmek ile olur

Hz. Ali Mağfiret dilemek vücudu helal yoldan geliştirmek Vücuda, günahın tadını tattırdığı gibi, ona itaat etmenin de zorluk ve acısını tattırmakla olur
 
Hz. Ali  Beyt’ül- Malı bölerken onu halka eşit bölüyordu. bu kimilerini  rahatsız etti ve muaviyeye gittiler
Hz. Ali’nin dostları ise çevrende siyasetçi insan bulundur diyince
Hz Ali sinirlenerek Allah’a ant olsun insanlara zulmle iş yapmam mal kendimin olsa bile onu eşit bölerim
nerede kaldı ki devlet malı Allah’ın mal ve hazinesidir

Hz. Ali  bir kimse, iyi bir işi yerinde yapmazsa karanlık kimselerin yanında övülebilir, Fakat yardıma muhtaç olduğun zaman onlar en kötü dostlardan olurlar.”

Hz. Ali dünya malı ve makamı için sana sevgi duyan kimseler, seni en fazla kınayan ve sana karşı en kötü dostlardan olurlar.”

Hz. Ali “Ben Resulullah’ın amcas oğlu, Onun kardeşi ve elçisi Ebu Talip oğlu Ali’yim, sizi, Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in peygamberliğine iman etmeye davet ediyorum,

Hz. Ali eğer iman ederseniz yarar ve zararda Müslümanlarla ortak olursunuz.”

Hz. Ali beni ordunuzun çokluğuyla mı tehdit ediyorsunuz? biz Allahtan meleklerden ve Müslümanlardan yardım alacağız.

Hz. Ali Yüce Allah’ın gücünden başka bir güç ve kudret yoktur.”


Âdiyât” suresi Hz Ali nin zafer kazanması ile inmiştir Soluk soluğa koşan atlara sabah vakti baskın yapanlara, tozu dumana katanlara, düşman topluluğunun orta yerine kadar dalanlara…” ant olsun

Hz Muhammed Ya Ali! Kim kıyamet günü Allah’ın huzurunda hazır olduğu gün senin velayetini inkar ederse, müşrik ve puta tapanların safında yer almış olacaktır.”

Hz. Ali hilafetinde ona Beyt’ul Mal
hazinesi teklif edilirdi o ise kılıcını
çeker Vay haline! Evime ateş mi getirmek mi istiyorsun!” buyurur
kendisine getirileni parçalar diğer devlet hazinesini ise halka adaletle dağıtırdı
 
bir kadın Hz Aliyi tanımadan dediki
eşim hz Ali nin memuriyetinde öldü bana yetimlerim kalmıştır diyince
Hz. Ali  o gece yatamadı ertesi gün sırtına bir sepet koydu yetimlerin
evine doğru yola çıktı yolda ey
emirel müminin Sepeti biz götürelim diyenlere  Hz. Ali şu cevabı verdi “Kıyamet günü benim amellerimi kim omuzlanacaktır?

Hz Ali bir gün hilafetinde yetim kalan bir eve uğradı kadın Ekmek yapıyor Hz. Ali de çocukları yediriyor Sevgi ile Evlatlarım Ali size kusur etmişse hakkınızı
helal edin” buyuruyordu. tandıra
yüzünü yaklaştırarak diyorduki “Ey Ali! Ateşin yakıcılığını tat! İşte bu, öksüz ve dullarıdan habersiz olan kimsenin cezasıdır.”

Hz Ömer Uhud savaşını şu şekilde anlatır Uhud savaşında kaçmamak için Peygamberle ahitleşmiştik; bizden kaçan sapık, bizden ölen ise şehit ve Peygamber de onun ailesinin himayecisi olacaktı.

Hz Ömer Hz Alinin yiğitliğini şu  şekilde anlatır uhud savaşında
Savaş gücünü kaybettik savaştan kaçanlar vardı Hz Ali bir arslan gibi
kaçanlara kükrüyordu  Yüzünüz çirkin ve kara olsun! Nereye kaçıyorsunuz?” biatinizi bozdunuz. Allah’a ant olsun ki, öldürülmeye kafirlerden daha layıksınız. Ali’nin o günkü heybetini asla unutmamışım
 
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Hz Aliden hikmetli sözler
Hz. Ali Peygamber sav e ilk müslüman olmasından ve cihatlarından söz etti Resulullah Doğrusun söylediğinden de üstünsün buyurdular

Hz. Ali Ya Resulullah! Fatime’nin bana eş olmasını kabul ediyor musunuz?” diye arz etti Hz Resul
Hz Fatmaya buyurdular ki:
Allah’dan istemiştim ki, Allah katında en iyi ve sevimli birisiyle seni evlendirsin, şimdi o seni istemek için gelmiştir.”

Cebrail as Resulullaha şöyle demiştir Ey Muhammed! Fatime’yi Ali’yle nikahla! Allah Teala, Fatime’yi Ali için, Ali’yi de Fatime için beğenmiştir.”

Peygamber sav Hz Alinin elini tutarak şöyle buyurdu Allah adıyla kalk ve şöyle de: “Ala bereketin vema şaallah’u, la havle illa billahi tevekkeltu aleyhi Bereket üzere, Allah’ın isteği üzerine, güçler ancak Allah iledir, Allah’a tevekkül ettim

Peygamber sav Hz Ali ile Hz farmaya şöyle dediler: “Allah’ım! Bu ikisi, yaratıklarının en sevimli olanlarıdırlar, onları sev, evlatlarını bereketli et, onların her ikisini ve evlatlarını şeytanın şerrinden sana emanet ediyorum.”
 
Allah rahmet etsin o ruha ki, kabrin onu kuşatmasıyla adalet de onunla defnedildi. Allah’a andolsun ki, o şahıs Emir’ul-Müminin Ali b. Ebi Talib’dir.

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Rabbinizden taraf size bir delil ve Kur’an gelmiştir. O halde ölçü ve terazileri doğru ve tam tutun;

halkın eşyalarından bir şey azaltmayın, onları eksik ölçmeyin; yeryüzünde onu ıslah ettikten sonra bozgunculuk yapmayın;

Hz. Ali hilafetinde küçük bir hasır üzerinde otururdu hasırdan başka bir şeyi yoktu. soranlara şöyle buyururdu Akıllı kimse, göçüp gideceği evde eşya toplamaz. varacağımız huzurlu ve emniyetli bir ev vardır; en iyi eşyalarımızı oraya gönderiyoruz yakında oraya göç edeceğiz.
 
Hz. Ali nin hilafetindeki ilk savaş, Cemel savaşı idi. Hz. Ali galip geldi.
savaşa katılmış ashabdan biri şöyle dedi Keşke kardeşim de olsaydı da, Allah Teala’nın sizi düşmana galip ettiğini görseydi; o da hoşnut olarak ecir ve mükafata erişmiş olurdu.

Hz. Ali cemel savaşını kazanınca
sahabeye şöyle seslendi kim bizle
aynı fikir ve akide üzere olurlarsa, bu savaşta hazır olmuşlardır anne rahimlerinde olanlar bile onlar yakında dünyaya ayak basacaklar
din onlar vesilesiyle güçlenecektir.

Resulullah için iki deve gelince buyurdu ki dünyayı düşünmeksizin iki rekat namaz kılacak birisi var mıdır? Kim kılarsa ona bu iki deveden birini vereceğim.”

Resulullah sav dünyaya dalmadan
kim iki rekat kılarsa ona 1 deve veriririm buyurdu Hz Ali bunun üzerine 2 rekat namaz kıldı
Cebrail as dediki Allah-u Teala buyuruyor develeri Ali’ye ver. onun
hedefi, semiz deveyi Allah için
fakirlere vermekti, Peygamber sav Hz. Ali’yi takdir etti iki devesinide ona verdi.

Allah-u Teala da bir ayetinde Hz. Ali’yi takdir için şöyle buyurdu:
İnne fî zalike lezikra limen kane lehu kalbun ev elka’s-sem’a ve huve şehid.”Hiç şüphesiz kalbi olan ya da şahit olarak kulak veren kimse için elbette böğüt vardır.

Resulullah buyurdular Kim namaz kılar da dünyayı düşünmemiş olursa, Allah-u Teala ondan razı olup günahlarını affeder.

Şair Neccaşi Hz. Ali taraftarıdır Muaviyeye karşı savaşmıştır Ama şeytana uyarak Ramazanda şarap içti. Hz. Ali onun şarap içtiğine karar verince 80 kırbaç vurdu hapisten çıkınca tekrar 20 kırbaç attı. Bu yirmi kırbaç, Ramazanın ikramını gözetmediğin ve mübarek ayda şarap içmeye cesaret ettiğin içindi.”buyurdu
 
Kadı Şureyh bir ev almıştı Hz Ali
şöyle buyurdu Ey Şureyh! Allah’tan kork. Yakında Azrail ne senedino ne şahitlerini soracak seni o evden çıkarıp kabre teslim edecektir. iyi düşün! evin değerini başkasının malıyla ve haram maldan vermiş olmayasın! Bu durumda dünya ve ahirette zarara uğrayanlardan olursun.”

Hz. Ali bir Cuma günü Kufe’de çok güzel bir konuşma yaptı ve buyurdu
Şu yedi büyük musibetten Allah’a sığının Alimin sürçmesinden.
Abidin ibadetten usanmasından.
Müminin muhtaç olmasından.
Eminin hıyanetinden. Zenginin
fakirliğinden.Azizin zelilliğinden ve
Fakirin hasta olmasından.”

ey Emir’ul-Muminin! Biz saptığımızda sen kıblemizsin, karanlıkta kaldığımızda sen nursun.

Allah Teala buyuruyor Ud’unî estecib lekum” Bana dua edin size icabet edeyim

Hz. Ali Dualarınızın kabul olmamasının sebebi, kalplerinizin hiyanet etmesinden dolayıdır

Hz. Ali Allah’ı tanıdınız fakat farzı eda etmediniz. Bu yüzden bu tanıyış size bir şeyi kazandırmadı.

Hz. Ali Peygambere iman ettiniz ama sünnetine karşı çıktınız ve şeriatini öldürdünüz. O halde imanınız Yok olup gitti.

Hz. Ali Allah’ın Kur’an’ını okudunuz amel etmediniz; Kur’ana candan uyacağız dediniz ama muhalefet ettiniz. cehennem ateşinden korkunuz nerede kaldı

Hz. Ali Cennete rağbet etmekteyiz, dediniz. Ama her an sizi ondan uzaklaştırmakta olan şeyleri yapıyorsunuz; o halde cennete olan rağbet ve iştiyakınız nerede kaldı?

Hz. Ali Siz Allah’ın nimetini yediniz. Ama o nimete karşı Allah’a şükür etmediniz.

Hz. Ali Allah-u Teala sizi şeytanla düşman olmaya emretti ve Şüphesiz şeytan düşmanınızdır; ona düşman kesilin. buyurdu siz dilde düşmanlık ettiniz, amelde ise onu dost edindiniz

Hz. Ali Siz halkın kusurlarını göz önüne diktiniz. Ama ayıplarınızı görmediniz ve kınanmaya layık olduğunuz halde kınamaya kalkıştınız. hangi dua sizin için kabul olabilir! siz duanın kapı ve yollarını kapadınız.

Hz. Ali Allah’tan korkun, amellerinizi düzeltin, biatinizi halis edin, iyiliğe emredin, kötülükten sakındırın. Bunları yaptığınız takdirde Allah duanızı kabul eder.
 
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Hz Aliden hikmetli sözler
Hz. Ali bir hırsızın 4  parmağını kesince adam Hz Aliye dua etti Hz Ali duanın sebebini sordu adam Ya Emir’el-Muminin! Sen beni günahtan arındırdın; sevgin kemiğime işlemiştir; sen beni doğram doğram etsen de sevgin kalbimden çıkmaz. daha sonra da Hz Alinin mübarek duasıyla adamın parmakları eski haline döndü

müminlerin emiri, muttakilerin imamı, secde azaları nurlu olanların komutanı, dinin lideri ve vasilerin efendisi olan Hz. Ali

Bir gün Hz Hüseyin’e bir misafir geldi. Hz Hüseyin bal ikram etti Hz.
Ali Hz Hüseyine buyurdu ki Baban sana feda hakkın dahi olsa bir müslüman hakkını almadıkça senin ondan yararlanmaya hakkın yoktur.”
Resulullah seni öpmeseydi canını incitirdim. Allah’ım! Hüseyin’i bağışla o farkına varmamıştır.”

Muaviye Hz Hasan için şöyle dedi:
kimse onun faziletini inkar etmez Allah rahmet etsin Ebu’l- Hasan’a, o, öncekiler fazilet açısından geçip
ve kendisinden sonrakileri de aciz bırakmıştır.

Hz Alinin kardeşi Akil mali bir sıkıntıya uğradı Hz Ali den yardım bekledi Hz Ali ateşten bir demir  uzatarak Sen dünya ateşinde böyle bağırıyorsun peki kıyamette zincire
bağlanırsak ne yaparız?”ey Akil! Allah’ın, Beyt’ul-Mal’dan senin için belirlediği haktan fazlası yanımda kızartılmış demir gibidir O halde evine dön.”

ayet Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde, sıcak suya sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır.”

Muaviye “Kadınlar, Ali gibi birisini asla doğuramayacaklar!”
 

göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün gelip gidişinde aklıselim sahipleri için ibret vardır

Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını derin derin düşünürler

Rabbimiz! boşuna yaratmadın. seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!”

“Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.”

Ey Rabbimiz biz, “Rabbinize inanın” diye imana çağıran davetçiye iman ettik günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al,

Hz. Ali sürekli ayetleri okuyordu. güzelliklerin yaratıcısına gönülden dua ediyordu sahabe siz takva ve eşsiz ibadetinize rağmen Allah’tan  korkuyorsunuz, vay bizim halimize, biz zavallılar ne yapmalıyız diye sorunca Hz Ali şu cevabı verdi
Hepimiz Allah’ın karşısında duracağız o şah damarından daha yakındır her an Allah’tan korkunuz

Hz. Ali

Hepimiz bir gün Allah’ın karşısında duracağız, amellerimizden hiçbiri O’na gizli değildir.
1
Allah-u Teâla bana ve sana boynun şah damarından daha yakındır; hiçbir şey bizimle Allah arasında engel olamaz.”
2
Eğer bu gece Allah’ın korkusundan çok ağlarsan, yarın Allah’ın karşısında gözlerin aydın olur.
3
Allah korkusundan kimin gözünden bir damla yaş akarsa, bu göz yaşı ateşten olan denizleri söndürür…
4
Ben size, her an Allah’tan korkunuz diyorum.”
5
Ey Rabbim! Keşke bilseydim; acaba senden gafil olduğumda yüz mü yoksa yine bana teveccüh mü ediyorsun?
6
Ey Rabbim Keşke bilseydim uzun uykumla ve nimetlerinin şükründe kusur etmemle halim senin nezdinde nasıldır?”

Haris-i Hemdani Hz Aliye dost idi
hastalanınca, Hz. Ali  buyurdu ki Sana müjde veriyorum ki, ölüm anında, sırattan geçtiğinde, Kevser kenarında taksim zamanı beni görecek ve tanıyacaksın.”

Haris-i Hemdani Hz Aliye dost idi
hastalanınca, Hz. Ali  buyurdu ki
Kıyamet ateş taksim edilince
diyeceğim ki: Ey ateş! Bu  benim dostumdur onu bırak ve bu ise düşmanımdır onu yakala!”

Haris-i Hemdani Hz Aliye dost idi
hastalanınca, Hz. Ali  buyurdu ki
Ey Haris! senin elinden tuttuğum gibi Peygamber sav de benim elimden tuttu ve buyurduki
Kıyamet olduğunda ben Allah’ın sağlam ipinden tutacağım, sen de beni tutacaksın

Hz. Ali sevdiğin kimseyle ve yapmış olduğun amelle birlikte olacaksın.”

Bu şiiri Ehl-i Beyt şairi Seyyid Himyeri Hz Ali için yazmıştır

Kim ölürse beni görecektir, Ölen ister mümin  ister münafık olsun
Onun gözleri beni tanıyor, ben de onu tanıyorum Sıfatıyla, ismiyle ve ameliyle.Sırat köprüsünde beni tanıyacaksın

kayma ve sürçmeden korkma.
yakıcı susuzlukta sana soğuk su içireceğim Onu tatlı bir bal sanacaksın. Sorgu için durdurduklarında ateşe diyeceğim ki; Onu bırak yaklaşma; bu şahsın Velayet ipiyle bağlı bir ipi vardır
 
Suveyde b. Gafle Bir gün Hz. Ali nin yanına uğrar. Hz. Ali onu sofraya
buyur eder niyetliyim diyince Hz Ali
şu hadis-i nakleder Kim oruç tuttuğu için yemekten sakınır da  yemezse, ona cennet yemekleri ve içeceklerinden içirmek Allah’a hakkolur.”

Hz Ali kepekli ekmek yer ekmeğin
elenmemiş undan yapılmasını emrederdi soranlara buyururdu ki Anam ve babam Peygamberime Feda olsun! O’nun ekmeği, elenmemiş undan idi dünyadan göçene dek, üç gün ardı ardınca buğday ekmeğinden doyasıya ekmek yememiştir. Hz. Ali her işte Resulullah sav’i örnek alırdı

Hz. Ali İki gömlek ihtiyaçtır buyurdu

Hz. Ali bir gün hizmetçisine güzel bir giysi aldı  hizmetçisi Efendim güzel elbise size yakışır siz, halka vaaz ediyorsunuz diyince Hz Ali cevap buyurdu gençlik süs ister  Rabbimden, elbise hususunda seni terketmekten hâyâ ederim. çünkü Peygamberimiz buyurduki Giydiğinizden hizmetçilere giydirin ve yediğinizden onlara da yedirin.”


Hz. Ali  ömrün geçmesi, elbiseyi süslemekten daha hızlıdır” buyurdu.

Hz. Ali bir dükkana uğradı mal sahibi Oğlunun pahalı mal sattığını anlayınca, Ya Emir’el-Müminin! Oğlum sizi tanımamış, gömlekleri pahalı satmıştır; fazla olan iki dirhemi almanızı rica ediyorum
diyince Hz. Ali buyurdu ki oğlunla fiyatta pazarlık yaptık ve her ikimiz de razı olduk. Ben iki dirhemi  kesinlikle kabul etmeyeceğim.
 
Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibimidir?

Resulüm De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür?”

Hz. Ali  buyurdu ki Onun güzel sesle Kur’an okuması seni aldatmasın. o cehennem ehlidir. (Nice Kur’an okuyanlar vardır ki Kur’an onlara lanet etmektedir.)

Hz Ali Yolda güzel sesle kuraan okuyan birini gördü onun güzel Kur’an okuması sizi aldatmasın o
cehennem ehlidir. buyurdu bir süre
sonra Havariç olayında o şahış Hz Ali Hafız’ul-Kur’an olmasına imama kılıç çekti azgın başı  yere serildi. Hz. Ali  kılıcının kanını göstererek
Bu baş, amelsiz Kur’an okuyanın  başıdır buyurdu
 

Bir adam Hz. Ali ye gelerek  hâcetim vardır.” dedi Hz. Ali fakir adama iki değerli elbise ve yüz dinar verdi Ya Emir’el-Müminin! Onu zengin ettin” diyenlere efendimiz sav in şu hadisini nakletti Halka mevkilerine göre davranınız, onların şahsiyetlerini göz önünde bulundurunuz.”

Hz Ali Doğrusu bazı insanlara şaşırıyorum. Onlar köleleri parayla alıyorlar ama hürleri iyilikle almıyorlar.”
 
Hz. Ali Müslüman bir kimse üç kimseyle dost ve arkadaş olmaktan kaçınmalıdır:1- Laubali.2- Ahmak (aklı az olan).3- Yalancı.

Hz. Ali Laubali kimse, işini  güzel göstermeye çalışır ve onun gibi olmanı ister. b kimse, dünya ve ahiretde sana yardımcı olmaz.

Hz. Ali Laubali kimse ile dost ve arkadaş olmak cefa ve taş yürekliliğe sebep olur; onun yanına gelip gitmesi ise utanç vesilesidir.

Hz. Ali Ahmakdan sana hayır ulaşmaz; sorunları gidermesi, ondan beklenmez; yarar istese, ahmaklığından dolayı zarar verir;

Hz. Ali Ahmağın ölümü, hayatından daha hayırlıdır; susması konuşmasından daha iyidir; uzaklığı, yakın olmasından daha güzeldir.

Hz. Ali Yalancıyla yaşamak asla sana tatlı olmaz; senin sözünü başkasına  onların sözlerini de sana getirir; bir sözü bitirdiğinde, başka söze başlar; bazen doğru da konuşur ama halk sözüne inanmaz;

Hz. Ali yalancı kimse halkın arasını bozmaya çalışır ve gönüllerde kin icat eder. O halde Allah’tan korkun ve kendiniz için kimlerle dost olacağınıza bakın.”

Hz Ali bir eve konuk giderken 3 şart koşardı 1- Evin dışından bir şey getirmeyeceksin.2- Evde bulunanı  esirgemeyeceksin. 3- Aileni de zahmete düşürmeyeceksin.”

İslam’da misafir davet etmek ve daveti kabul etmek tavsiye edilmiştir. Ama gösterişli davetler veya konukları, büyük bir masrafa girerek ağırlamak veya ev sahibini zahmete düşürmek doğru değildir.
 
Muaviye Hz. Alinin taraftarı olan Darmiye” adlı bir kadına sordu
Neden Ali adaletliydi eşitliği gözetiyor fakir ve dindarları seviyordu. Sen ise Hz. Ali hilafete daha lâyık olmasına rağmen O’nunla savaştın, hevesin için
halkın kanını haksız yere akıttın, adaletsiz ve canın istediği şekilde hükmettin

Hz Ali gizlice defnedilir yıllarca  kimse bilmez  Harun Reşid avda iken ceylanların kaçıp yüksek bir yere sığındığını görür ona tepenin
Hz. Ali’nin kabri olup Allah-u Teâla nın bölgeyi emniyetli  kıldığını anlatırlar ceylanlar Hz Aliye sığınıp
korunmmuşlardır Harun Reşid buraya kabir yaptırır 130 yıl
sonra Hz. Ali nin kabri aşikar olur
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.