You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

General
Güzel sözler
Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. Publilius Syrus

Affetmek, zaferin zekatıdır.
Hadis-i Şerif

Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır. Schiller

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir, korkakların tabiatında af diye birşey yoktur. Sterne

Affın en güzeli, hasmını ezmeğe müktedir iken yapılandır. Ömer bin Abdülaziz

Başkalarını sık sık affediniz, ama kendinizi asla. Syrus

Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Dorothe

Düşmanımı bağışalarsam; düşman diye bir şey kalmaz. Alain

Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez. Goethe

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir. Cafer b. Muhammed

Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir. Konfiçyus

Sayısız günahlarımızı affeden Allah'ın bir kulu olarak, neden bir suçu bağışlamayayım? Kenan Rifai

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. Câmi

Şahsınıza fenalık eden düşmanı affedebilirsiniz; lakin memlekete ve dininize fenalık edenleri asla affetmeyiniz. Hz.Ali (r.a)

Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. Sadi
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Güzel sözler
Ağaca bir balta vurmuşlar: Neyleyeyim, sapı bendendir" demiş. Necip Fazıl Kısakürek

Bir ağacın yenilen yemişi, o ağacı dikenin sadakası olur. Hadis-i Şerif

Bir kimse ağaç dikerse muhakkak Allah ona o ağacın meyvesi kadar ecir ve sevap verir. Hadis-i şerif

Meyve veren ağaca balta vurmazlar. Atasözü

Meyvesinden ve gölgesinden halkın yararlanacağı bir ağacı kesen kimseyi Cenabı Hak cehenneme atar. Hadis-i Şerif

Kavak ağacını beğenen pek az kişi gördüm; çünkü dosdoğrudur da ondan. Cenap Şahabettin

Orman seni düşman gözünden saklar. Atasözü

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim. Fatih sultan Mehmed

Saçsız adam ne ise ağaçsız şehir odur. Ali Naci Karacan

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur. Necip Fazıl Kısakürek

Allah'ım! İnsanlar Seni verdiğin nimetler yüzünden severler;
Bense Seni verdiğin belalar yüzünden severim Hallac-ı Mansur

Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyunu içmeye benzer;
içtikçe susarlar susadıkça içerler.
Muhyiddin Arabi
"Kalbin selâmeti, Allah'dan başkasına yönelmemektedir.
İmam-ı Rabbani Hz.


“ALLAH Sevdiği Kulunu, Kullarına da Sevdirir..”Hz.Ömer (r.a.)


Üç şeyden kork ; Allah'tan, nefsinden, Allah'tan korkmayandan.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî

Hürmetler karşılıklıdır.

Sabırla öfkesini yutanın kalbine emniyet ve imanın dolacağını da unutma.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî

Eğer İşin sonundan korkar, nasıl sona ereceğini bilemezsen, Kur'an, oku

Rabbimiz, bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın."

Rabbimiz, doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan sensin. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz."

Muhyiddin İbnü'l-Arabî

İstemek kavuşmanın müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demekdir. (İmam-ı Rabbani)


dünyada verilen meskenlerin akibetinin harabe, süslü püslü
elbiselerin paçavra, nikâhlanılan eşlerin sonu çürümek ve yiyecek ve
içeceklerin de akibeti pislik olduklarını görmez misin!...

Ey Rabbim bize dünyanın aldatıcı olan bu güzelliklerine gönül
bağlamamayı ihsan et ve bizi afiyet üzere daîm eyle!. AMİN.

(Muhyiddin-i Arabi Hz.)


Dini hükümIeri kendi akIıyIa anIamak ve akIı ona rehber etmek isteyen, peygamberIiğe inanmamış oIur. OnunIa konuşmak akıI işi değiIdir.

İmamı Rabbani Hz.

“Yaptıklarınızı ALLAH için yapmıyorsanız; Boşuna Yorulmayın..!”

Dünyaya Ihtiyacın Kadar Baglan!
Kalbden Sevme Nasibin Neyse Gelir, Üzülme..!!!

- Abdulkâdir Geylânî

Allah'a giden yolda halk yoktur, insanlar yoktur, fani şeyler yoktur, sebepler yoktur ,malum yoktur, cihet, yön yoktur, kapı yoktur...
Sultân Abdulkâdir Geylâni ks


Senden istifade ettiği şeyden dolayı seninle arkadaşlık edene itibar etme.

istifade ettiği şeyden dolayı seninle arkadaşlık edene itibar etme.
bu arkadaşlık umduğu şeyi elde ettikten sonra biter.


Allah için seninle arkadaşlık edene güven, itibar et. Allah için arkadaşlık ettiğinin belirtisi
nasihat etmesi ve hakkı kabul etmesidir.

{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }

Abdulkadir Geylani

"Seni eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla, hakikaten sevenin, ALLAH " olduğunu bilseydin başkalarına kulluk etmezdin."
*
hata işledin, yanlış yaptın diye terketmeyen Seni eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla, hakikaten seven sadece "ALLAH "
*
Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
*
İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
*
Kalp Kitab ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır.
*
Kalp kurbiyet (yakınlık) kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.

ABDÜLKADİR GEYLANİ’DEN (K.S.)

Allah kuluna çok fazla soru sormaz, sadece şunu sorar:
Ben seninleydim, sen kiminleydin ?

Cüneyd-i Bağdâdî Hz. (k.s)

" Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni Kendisiyle diriltmesidir."

Cüneyd-i Bağdadi
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Güzel sözler
Cüneyd-i Bağdadi Hz.

Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür.”
*
Kulluk, her an Allah cc Hz.leri’ne muhtaç olduğunu bilmek ve O’nun Resulüne (SAV) tam tabi olmaktır.”
*
Allah'ım kalbimi senden gelen bir sevinçle doldur..


Ölümü çok hatırla. günahlarından dolayı çok istigfâr et Allah cc den af ve mağfiretini iste.
*
Kalan ömrün için, Allahü teâlâdan
Seni muhâfaza etmesini iste.

Süfyan ı Sevri Hazretleri

Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme! Yoksa kaçıracağın keçilere çobanlık yapamazsın ..Şemsi Tebrizi

Sen bir mektupsun aç oku; gideceği yere uygun mu? uygunsa zarfı iyi muhafaza et kıyamete kadar Ama gideceğin yere uygun değilse; yırt yenisini yaz Mevlâna


Dünya peşinden koştuğun sürece senin padişahındır.Ondan yüz çevirince,sen ona sultan olursun. Hacı Bayram-ı Veli


RABBİME muhabbet ve nuruna emanet olun, dualarınızı beklerim.

Yollar boşaldı artık,
Yolcular buldu vaha
Yolcular gitmesede
yollar gider ALLAHA


Ey İnsan kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün.
*
Unutma her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar üzülürsün.

Şemsi Tebrizi

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Şemsi Tebrizi
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Güzel sözler
Şemsi Tebrizi

Diyorlar ki dost acı söyler, acıyı söyleyene dost denilmez ki..dost söyleyeceği acı dahi olsa canını acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler Şemsi Tebrizi

Seni sevmeyen acı söyler, dostun söyleyeceği acı dahi olsa senin canını acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler Şemsi Tebrizi

İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir!

İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir.

Muhyiddin İbn Arabi

Abdest, başlı basma bir ibadettir, Abdestli bulun.
*
Daima bilgili kişileri dinle. Bir işi bitirince, yeni bir işe başla.
*
Sakın ola ki iki kişinin arasını bozma. Bu durum dini yıkar.

Söylediğin söze dikkat et.

Örneğin, bir insan mümin kardeşine kafir dese, o kelime dediği yere gider. Eğer dediği gibiyse, orada kalır, değilse söyleyene geri ge­lir.


Devletin büyüklerine dil uzatma. Hataları olursa onlara aittir. Senin tutu­mun, emirlere uymak, düzeni bozmamak olmalı.

Eğer tenkit edeceksen, sıfatı tenkit et, öze dokunma. Methedersen, her ikisini de methet.


Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur.
Hz. Ali (R.A.)


Rabb'inin huzuruna bî-çâre giden, bin çâre ile döner . . .
Aziz Mahmud Hüdâyî Hz.(k.s)
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Güzel sözler
Ağlamak kadının tuzağıdır. Mevlana

Cehennemde ağlamamak için dünyada ağlıyalım.Gürbüz Azak

Dünya için ağlayanların haline ağlamalı. Gürbüz Azak

En etkili su, kadınların gözyaşıdır.
Hz.Ali (r.a)

Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, Allah korkusu ile ağlasın. Hz.Ali (r.a)

Gözyaşı kalbte olan ateşe delildir.
Gözyaşı, yarınki gülmenin bugünkü müjdesidir. Ali Tayyar

Gözyaşları ile yıkanan yüzden daha temiz olmaz. Shakespeare

Gün geldi ağladığım günlere ağladım. Hz. Ebubekir (r.a)

Hepimiz kahkaları gözyaşlarımızla ödüyoruz. Peyami Safa

Kalbin ağlaması, gözün ağlamasından daha hayırlıdır. Muaviyye bin Kurra

Ölüleri için ağlayıp kendilerini unutanlar; insanların kötüleridir. Hasan-ı Basri

Öz ağlamayınca göz ağlamaz. Atasözü

Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz. Mevlana
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Güzel sözler
Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.
Abdulkâdir Geylânî

Kişi sevdiğinin ahlâkıyla ahlâklanır.
Bu sevenin elinde değildir,
Sevgi bunu icâp ettirir İmam-ı Rabbânî


"ALLAH, başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez."Hazret-i. Ömer


İyilik ettiğin müddetçe görürsün ki iyi yaşamaktasın, gönlün rahat.
Fakat bir kötülükte bulundun, bir fenalık ettin mi o yaşayış, o zevk gizleniverir Hz. MEVLANA

Bizim aklımızdan daha düşük bir akıl görmedim: Gölgeyi güneşe tercih ediyoruz, fakat cenneti cehenneme tercih etmiyoruz.”
Ahmed b. Harb k.s.


Dil yırtıcı bir hayvana benzer, ipini biraz gevşetin, ısırır Hz. Ali


Sizden kim olursa olsun, ortalığı gece karanlığı kapladığı zaman, halkın sesi çekildiği ve uyudukları anda kalksın. Abdest alsın ve iki rekât namaz kılsın.
*
Allah’ım, kullarından sâlih olan, Zât’ına yakınlık bulan birini bana göster. O, beni Sana iletsin ve Zât’ına varan yolu göstersin.”
Abdulkadir Geylani ks


"İyi insanı secdelerden değil..
Doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın.."
Hz.Ali (r.a)


Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması.…
Ne kötüdür an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması.
*
Ve bilir misin? …
Ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması...
Ben deyip susması ,
SEN deyip ağlamaklı olması …
Hz. Mevlana...

En yüksek makam bilgi,
en yüksek hâl ise sevgidir.
{ Muhyiddin İbn Arabi (ks) }
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Güzel sözler
Ahlak cemiyetin temelidir.
De Chateaaubriand

Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır.
Ernest Renan

Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy

Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napolyon

Ahlak yıkıl dı, insan ağıra tıkıldı. Atasözü

Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Corci Zeydan

Allah'ım, senden sabır, afiyet ve güzel ahlak isterim. Hadis-i Şerif

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz.Ali r.a.

Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim Hadis-i Şerif

Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu Bernard Shaw

Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Fare huylulara, kedi bey olur

Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir.
Hadis-i Şerif

Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

Güzel huylu olanın, can verirler sözüne, çirkin huylu olanın kimse bakmaz yüzüne Abdullah Abbas

Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Abdullah bin Abbas

İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır. Hadis-i Şerif

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. Çiçero

Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da ameli bozar. Hadis-i Şerif

Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. Hadis-i Şerif

Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. Hadis-i Şerif

Sütle giren huy, canla çıkar
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Güzel sözler
Kainattaki her zerrede Allah’ın sıfatlarını bulabilirsin çünkü O (c.c) camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her an her yerdedir. Şems

Sizi harekete geçirmeyen imanın, sırattan geçirmesine imkan yoktur. Hz. Mevlana

Bitkinin güzelliği, tohumun İyiliğinden. İnsanın güzelliği ise kalbinden gelir. ”Hz. Mevlana

Çalınan her kapı hemen açılsaydı...
Ümidin , sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı..Mevlana


İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toparlan da ufak bir imtihana satma kendini.
mevlana

ruhumun bedenimden sıyrıldıgı gün bedenim toprakla birleşecek.
sen yardım eyle Allah 'ım

İsyanlardayım'' dedi. Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi, kurtulacaktı...Hz.Mevlana


İstediğin olmuyor diye üzülme. Ya daha iyisi olur, ya da hayırlısı budur.
Hz. Mevlana

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.
Hz. Mevlana


Hikmet taşımayan söz gevezelik,
Tefekkür barındırmayan sükut gaflettir. Hasan Basri ra

İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş; belki o zaman kalbin Rabbini görür. Muaz bin Cebel


“Allah, isminin zikrini herkese nasip eder mi? Senin ‘Allah’ diyebilmen, Allâh’ın sana duyduğu sevginin işâretidir.” Mevlânâ


İnsanların düşmanlığını kazanmayı hafife almak, akıl noksanlığına delildir. İmam-ı Şa'rani

Kul, Allah'ın sevgisini tattığı zaman, Allah onu kendi kusurlarına mutalı kılar Böylece o, başkalarının kusurlarını görmez olur.
Rabia el-Adeviyye


Vücudumda yüz dil olsa da yine, şükretmiş olamam nimetlerine.
(İmam-i Rabbani)


Serkeş bir hayvanı aç bırakmakla zabtedip onu idare ettiğin gibi nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin.
İmam-ı Gazali


Sivrisineğin gözünü halk eden,güneşi dahi o halk etmiştir.
Bediüzzaman

Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.’’ Sözler,

Biz inananlar her işe Allah’ı zikrederek başlarız ki bu bizi Müslüman olmayan insanlardan farklı kılar. Bediüzzaman


“Allah’ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır. O’nu unutan, sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır.’’
Bediüzzaman


Akıl olmayınca ne yapsın sakal.
Ata Sözü

Akıllı bir adam deliyi azarlamaz.
Ata Sözü

Aklı zenginleri para zenginlerine acırlar. Victor Hugo

Akıldan başka her şey çoğaldıkça  ucuzlar. Akıl ise çoğaldıkça kiymetlenir pahallılaşır. Syrus

Aklı başka yerde olunca,
gözler kör olur. P.Syrus

Akıl nerede oursa olsun iyi bir arkadaştır. Hadis-i Şerif

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun. Schiller

Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi Şirazi

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. Beydeba

Akıllı  bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba

Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar. Harry Karns

Akıllı insanın ağzı kalbinde; akılsız insanın kalbi ağzındadır. Hz.Süleyman (a.s)

Akıllı olmak da birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

Akılsız başın cezasını, ayaklar çeker. Ata Sözü

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalar. Goethe

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare

Anneler, çocuklarının aklından tutacakları yerde ellerinden tutarlar. Drupan loup

Arzu edilecek en iyi şey akıl, sakınılacak en tehlikeli düşman da akılsızlıktır. Hukema'dan

Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır. Hz.Ömer
.
Bir delinin akıllıya boyun eğdiği görülmemiştir, ancak tarih, delilere baş eğmiş akıllılarla doludur.
Cemil Sena

Deliler ve akıllı insanlar zararsızdır. en tehlikeli insanlar; yarı deli ve yarı akıllı insanlardır. Şeyh Sadi Şirazi

Delilerden korkmam, akıllı geçinenlerden korkarım.
Mazhar Osman

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. Lord Chesterfield

Her insanın aklı, dostu; cehaleti ise düşmanıdır. Hz.Ali r.a.

İki şey akıl hafifliğinden gelir: Söylenecek yerde susmak, susacak yerde söylemek.
Feridüddin Attar

İlim bir kuş ise akıl onun kanadıdır. Feridüddin Attar

İnsanın en iyi dostu aklı, en büyük düşmanı da cehaletidir. Hukema

İnsanlara akılları kadar söz söyleyiniz. Montaigne

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi  değildir. Montaigne

İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. Epictetos

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız. Charles De Montesquieu

Kurnazlık akıllılık değildir. Euripides

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı  bir insandır. Epictetos

Zenginliğin en iyisi akıldır. Hz. Ali
Bunu ilk beğenen sen ol.
General
RE: Hz Fatihten güzel sözler
Fatih Sultan Mehmet Sözleri,

Tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir.

Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır.

Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz.

Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.

Eğer kanım ile yükselecekse Hz.Muhammed’in dini; durmayın kılıçlar doğrayın beni.

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın.

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında önce o benim gönlümü fethettiği için…

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim!

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır. 

Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz.

padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz.

Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık.

Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık.

Agamemnon Truva’yı zaptettiğinde onu meşhur edecek bir Homeros vardı. Benim ise bir Homeros’um yok.

Din ile imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kâfir hemen!


Fakirlerin ve yetimlerin kursağından kesilen nimeti ne askerimize, ne ameleme yediririm.

Biz has müminleriz, kursağımıza netameli nevale girmez.

Ana, biz İslamiyetin kılıcını elimizde tutarız. bunca zahmet karşılığında gazi unvanını elde edemeden ölürsem Allah ve Peygamber’in katında yüzlerine nasıl bakarım?

Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol üzerinden geçer. dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki herkes üzerinden geçerken, sen dağların üzerinden geçesin.

İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur, ya da başından olur.

Onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, biz gemileri karadan yürütebilecek kadar deliyiz.

Bir şehirde en önemli üç şey: kanalizasyon, hamam ve kütüphanelerdir. Kanalizasyon şehrin kirini, hamam bedenin kirini, kütüphaneler ruhun kirini temizler.
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.