You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Çok kuvvetli ilim duası (Allahdan ilim isteme ve öğrenme)

Çok kuvvetli ilim duası (Allahdan ilim isteme ve öğrenme)

Acemi Üye
Çok kuvvetli ilim duası (Allahdan ilim isteme ve öğrenme)
Çok kuvvetli ilim duası (Allahdan ilim isteme ve öğrenme)

Allah ve yardımcılarından ilim kazanıp öğrenmek için okumanız gereken dua aşağıdadır. En yatkın yeteneğiniz neyse kısa zamanda etkilerini farkedeceksiniz bir çok arkadaş rüya yorumlama, havas ilmi ve 3. göz açma gibi yetenekler kazandı etkisi kısa sürede görüldü için sizle paylaşmak istedim günün istediği vakitte günde 41 kez okuycaksınız fazlada okuyabilirsiniz size kalmış fakat bana öğretilen buydu 41 kez okuncak ve okumadan önce üç kez Allaha şükür için, üç kez peygamber efendimiz Hz Muhammed sav ruhuna dua edip başlıyoruz duaya


Bismillahirrahmânirrahiym. 
Allâhumme innî eseluke fethan mubînen ve nasran azîzen ve safhan cemîlen bi-hurmeti fâtihatin futûhatin meftûhatin min ilmi ummil Kitâbil ledunniyyeti'lıttılâ’iyyeti alâ usûlihâ fî’lğayb. Allâhu latîfun bi’ibâdihî yerzuku men yeşâ'u ve huve’l kaviyyu’l-azîz. Vemin âyâtihi en ḣaleka lekum min enfusikum ezvâcen liteskunû ileyhâ vece’ale beynekum meveddeten verahmeten inne fî żâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn. Allâhumme rabbenâ zidni ve eluğuz bin vey selülkiye ilmen ve âtinâ fîd dunyâ uruben etrâbâ minen nisai mesna ve sulase ve ruba. Veellefe beyne kulûbihim lev enfakte mâ fî-l-ardi cemî’an mâ ellefte beyne kulûbihim velâkinna Allâhe ellefe beynehum innehu ‘azîzun hakîm. Allâhumme rabbenâ etmim eluğuz ibni vey selülkiye ve lenâ nûrenâ ve vagfir lenâ, Rabbibni lenâ kesiran nisaa fîd dunyâ ve edhilnâ fî kesiran nisaa ve âtinâ min fîd dunyâ  besse kesiran nisaa ve zevceha. inneke alâ kulli şey'in kadîr. Elhamdu lillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu’minîn. Vec'al li fîd dunyâ kesiran nisaen. Allâhumme rabbenâ zidni ve eluğuz bin vey selülkiye ilmen ve âtinâ fîd dunyâ uruben etrâbâ minen nisai mesna ve sulase ve ruba. Ya eyyuhan nasutteku rabbekumullezi halakakum min nefsin ve besse kesiran nisaa ve zevceha, vettekullahellezi tesaelune bihi vel erham. İnnallahe kane aleykum rakiba. Vehuvelleżî ḣaleka mine-lmâ-i beşeran fece’alehu neseben ve sihrâ vekâne rabbuke kadîrân. Ve kalu in nettebiıl huda meake nutehattaf min ardına, evelem numekkin lehum ve eluğuz bin vey selülkiye haremen aminen yucba ileyhi kevaıbe uruben etrâbâ kesiran nisaa kulli şey'in rızkan min ledunna?Ve ezzin fîn nâsi bil hacci ye’tûke ricâlen ve alâ kulli dâmirin ye’tîne min kulli feccin amîkın.


Anlamı:
Allahım, katındaki gayb bilgisini içeren Ana Kitab yüzü hürmetine, senden apaçık bir fetih, güçlü bir zafer ve güzel bir hoşgörü ve af diliyorum.*Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O güçlüdür, gāliptir.

Merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Ey Allahım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve (Allah), onların  birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların birleştiremezdin, Çünkü O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.
Rabbim! Bize katında, cennette bir ev yap ve bizi rahmetinin içine al (dahil et). Bize Senin katından bir rahmet ver.
Muhakkak ki Sen, herşeye kadirsin. Mü’min kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah’a hamdolsun.Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Ey insanlar! Sizi, tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve o ikisinden birçok erkek ve kadını üreten Rabb'inize karşı takvalı olun. Birbirinizden yararlanasınız diye akrabalık bağını kuran Allah'a karşı takvalı olun. Kuşkusuz, Allah, sizi gözetmektedir. İnsanı sudan yaratıp, bir nesil hâline getiren de O’dur. Senin Rabbinin gücü her şeye yeter. Ve insanların arasında haccı ilân et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler.
Bunu ilk beğenen sen ol.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.