You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Aşk ve Şans Kapılarını Açar – El Fettah Esmasının Sırrı İlm-i Havvası

Aşk ve Şans Kapılarını Açar – El Fettah Esmasının Sırrı İlm-i Havvası

Acemi Üye
Aşk ve Şans Kapılarını Açar – El Fettah Esmasının Sırrı İlm-i Havvası


Fettah Esmasının Sırrı (İlm-i Havvas)


Eski bir el yazmasından aldığım bu usül defalarca tecrübe edilmişr. Allah'ın en güzel isimlerinden olan ''Her kapıyı Açan El Fettah'' esmasının ilm-i havvasıdır.

Tecrübe ettiklerim;
-Aşk hayatında kısmetinizi açar
-İş hayatınızda kısmeti açar yeterince müşteriniz yoksa veya iş bulamıyorsanız iş kapıları açılır
-Aşk hayatınızda kısmetiniz açık fakat karşınıza çıkan insanlar düzgün değilse Allah karşınıza ahlaklı vicdanlı dürüst ve size uyumlu kişileri çıkarır
-Hayatınıza düzgün arkadaşlık dostluklar çıkarır
-Bir işe kalkışmadan önce okursanız şansınız açılır önünüzdeki tüm engeller ortadan kalkar
-El Fettah esması her türlü kısmeti ve her kapıyı açar El Fettah Esmasının İlmi:

Okuma 7 gün üstüste yapılır
489 defa ''Yâ Fettâh'' zikredilir
200 defa ''Ya Vedüd'' zikredilir
200 defa ''Ya Cebrail'' zikredilir
41 defa Surei Fâtiha okunur
 
Sonra 41 defa okunur:
Allahümmeftah bismikel fettahi ukdete eluğuz bin vey selülkiyeve lestehâ ba'len sâlihan bi hakkı kelâmikel kadimi ve rasülikel kerîmi ve bi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ve sellem.
 
500 defa okunur:
Allallahi tevekkelna rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin. Ya Fettah, ifteh lena hayre’l-bab bicahi sahibi’l-vesile.
 
41 defa okunur:
Bismillahirrahmânirrahiym. Vallahu zul fadlil azîm.İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim rabbuhum bi îmânihim. Allâhumme rabbenâ zidni ve Eluğuz bin vey selülkiye ilmen ve âtinâ fîd dunyâ minen nisai mesna ve sulase ve rubaa. Allâhumme rabbenâ etmim Eluğuz ibni vey selülkiyeve lenâ nûrenâ ve vagfir lena, Rabbibni lenâ kesiran nisaa fîd dunyâ ve edhilnâ fî kesiran nisaa ve âtinâ min fîd dunyâ besse kesiran nisaa ve zevceha. inneke alâ kulli şey’in kadîr. Elhamdu lillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu’minîn. Vec’al li fîd dunyâ kesiran nisaen.Amin. Ve kalu in nettebiıl huda meake nutehattaf min ardına, evelem numekkin lehum ve Eluğuz bin vey selülkiye haremen aminen yucba ileyhi kevaıbe etraben kesiran nisaa kulli şey’in rızkan min ledunna. Ya eyyuhan nasutteku rabbekumullezi halakakum min nefsin ve besse kesiran nisaa ve zevceha, vettekullahellezi tesaelune bihi vel erham. İnnallahe kane aleykum rakiba. Ve kul rabbi edhılnî ve Eluğuz bin vey selülkiye mudhale sıdkın ve ahricnî ve Eluğuz bin vey selülkiye muhrace sıdkın vec’al li fîd dunyâ kesiran nisaen. Rabbenekşif annel azabe inna mu’minun.Ve ezzin fîn nâsi bil hacci ye’tûke ricâlen ve alâ kulli dâmirin ye’tîne min kulli feccin amîk(amîkın). Ya Fettah, ifteh lena hayre’l-bab bicahi sahibi’l-vesile Amin.Manası şöyledir:
Ve Allah, “büyük fazıl” sahibidir. iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle, hidayete erdirir. Ey Allahım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.
Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir).
Rabbim! Bize katında, cennette bir ev yap ve bizi rahmetinin içine al (dahil et). Bize Senin katından bir rahmet ver.
Muhakkak ki Sen, herşeye kadirsin. Mü’min kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah’a hamdolsun.
"Eğer seninle beraber doğru yoldan gidersek, yerimizden kovuluruz." dediler. Katımızdan bir rızık olarak her türlü ürünün kendilerine getirildiği, saygı duyulan kutlu yere güven içinde yerleştirmedik mi?
Ey insanlar! Sizi, tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve o ikisinden birçok erkek ve kadını üreten Rabb'inize karşı takvalı olun. Birbirinizden yararlanasınız diye akrabalık bağını kuran Allah'a karşı takvalı olun. Kuşkusuz, Allah, sizi gözetmektedir.
De ki: "Ey Rabbim!Gireceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bitireceğim her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla! Bana katından yardımcı bir güç ver!"
"Rabb'imiz! Azabı bizden kaldır. Kuşkusuz biz inananlarız."Amin. Bütün insanlara haccı ilan et, hacca çağır, yaya olarak ve her türlü binek üstünde veya yorgun argın develer üzerinde, her uzak yoldan sana gelsinler. ) “Biz yalnız Allah’a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen âdil hükmünü ver, (ki haklı haksız açığa çıksın). Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin! Ey bütün kapıları açabilen Fettah! Vesilenin sahibi (Hz. Muhammed) hürmetine, bize en hayırlı kapıyı aç!”  
Bunu ilk beğenen sen ol.
Son Düzenleme: 16-09-2023, Saat:04:19 PM, Düzenleyen: jingamin.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren İslami Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.